Bp Wysocki przechodzi na emeryturę

Biskup pomocniczy elbląski jest m.in. autorem książki "Rytuał rodzinny".

Od dzisiaj ks. bp Józef Wysocki, biskup pomocniczy elbląski, przechodzi na emeryturę.

Bp Józef Wysocki urodził się 17 października 1940 w Jartyporach (obecnie diecezja drohiczyńska). W 1959 złożył egzamin dojrzałości w Technikum Torfowym w Elblągu.

W latach 1959-1965 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. 13 czerwca 1965 w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tomasza Wilczyńskiego.

W latach 1975-1979 odbył studia magisterskie w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Łomiankach.

Stopień doktora teologii praktycznej małżeństwa i rodziny uzyskał w 1986 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy naukowej: „Pastoralne aspekty paschalnych obrzędów domowych współczesnej rodziny polskiej”. Promotorem jego pracy doktorskiej był bp Kazimierz Majdański.

Jako wikariusz pracował kolejno w parafiach w Bartoszycach, Olsztynie, Giżycku. Od 1981 do 1983 był administratorem (proboszczem) parafii św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach i zarazem kapelanem miejscowego zakładu karnego. W latach 1983-1992 był proboszczem parafii św. Wojciecha w Ełku, pełniąc jednocześnie od 1983 do 1989 roku funkcję dziekana dekanatu Ełk.

W 1970 został członkiem diecezjalnej rady duszpasterskiej. W 1986 objął urząd wikariusza biskupiego dla wschodnich terenów diecezji warmińskiej (wikariat ełcki).

W 1987 został członkiem diecezjalnej rady ds. ekonomicznych i przewodniczącym diecezjalnej komisji ds. rodzin. Zorganizował i pełnił funkcję dyrektora Teologicznego Studium Małżeństwa i Rodziny w Ełku. W 1986 otrzymał godność szambelana papieskiego.

6 kwietnia 1989 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej ze stolicą tytularną Praecausa.

Święcenia biskupie otrzymał 29 kwietnia 1989 w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku z rąk kard. Józefa Glempa, prymasa Polski.

Współkonsekratorami zaś byli: bp Kazimierz Majdański, biskup szczecińsko-kamieńskiego oraz bp Edmund Piszcz, biskup warmiński. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Scio cui credidi” (Wiem, komu zawierzyłem).

20 kwietnia 1989 objął w diecezji urząd wikariusza generalnego. Ponadto w kurii biskupiej pełnił funkcję przewodniczącego wydziału duszpasterskiego i diecezjalnej rady ds. rodziny. W Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie został wykładowcą teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.

25 marca 1992 został przeniesiony na urząd biskupa pomocniczego nowo ustanowionej diecezji elbląskiej. W 1992 został przewodniczącym wydziału duszpasterskiego i wszedł w skład kolegium konsultorów.

Objął funkcję przewodniczącego Komisji ds. II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego w diecezji elbląskiej. Ponadto pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego Domu Formacyjnego Rodzin w Stagniewie.

Był wykładowcą pedagogiki rodziny w Pomezańskim Kolegium Teologicznym (do 2001) i teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu (do 2015). W 1993 został prepozytem kapituły katedralnej w Elblągu.

Bp Wysocki założył i pełnił funkcję redaktora naczelnego diecezjalnych czasopism katolickich „Martyria” w diecezji warmińskiej  i „Wspólnota. Aby stanowili jedno” w diecezji elbląskiej.

Bp Józef Wysocki jest Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II w Elblągu-Stagniewie, tutaj też jego osobistym wysiłkiem i długoletnim staraniem - po 10 latach budowy - powstał kościół, który jest votum dziękczynnym za ocalenie życia św. Jana Pawła II podczas zamachu 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra w Rzymie.

17 października 2015 r. - dniu swoich 75. urodzin - bp Józef Wysocki dokonał poświecenia tegoż kościoła. Biskup elbląski Jacek Jezierski w homilii podkreślił, że kościół ten został wybudowany dzięki prorockiej wyobraźni biskupa Wysockiego oraz dzięki jego żelaznej konsekwencji oraz ogromnym wysiłkom i wyrzeczeniom.

- Bp Józef Wysocki w Stagniewie budował kościół na dwóch płaszczyznach. Nie tylko przygotowywał teren, zakładał fundamenty, wznosił mury świątyni, ale przede wszystkim przez wiele lat zwoływał Kościół lokalny - zaznaczył bp Jacek Jezierski.

Do Stagniewa najpierw przyjeżdżała młodzież, a później członkowie Domowego Kościoła. Bp Wysocki zawsze dbał o to, by był to Kościół żywy, w myśl słów założyciela oazy sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Józef Wysocki był członkiem Komisji Misyjnej, Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin i Rady ds. Rodziny.

Bp Józef Wysocki jest autorem „Rytuału Rodzinnego”, który - jako cenne źródło i pomoc w przeżywaniu wiary w rodzinach - jest znany w Polsce od ponad 30 lat. 

"Rytuał Rodzinny" ukazał się już w dziesięciu wydaniach i miał znaczny wpływ na rodzinną liturgię, wyrażającą się m.in. w obrzędach wigilijnych, wielkanocnych jak również w codziennej modlitwie rodzin.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
16°C Wtorek
wieczór
14°C Środa
noc
11°C Środa
rano
10°C Środa
dzień
wiecej »