Senat: OFE, transplantacje i zarządzanie kryzysowe

Senat na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. zmianami w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także nowelizacją tzw. ustawy transplantacyjnej i zmianami w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje, że od stycznia 2010 r. Otwarte Fundusze Emerytalne będą mogły pobierać maksymalnie 3,5 proc. opłat od składek ubezpieczonych, zamiast obecnych 7 proc. Niższe mają też być opłaty za zarządzenie OFE, pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

PTE, których aktywa nie będą przekraczały 8 mld zł, będą mogły pobierać za zarządzanie OFE miesięcznie 0,045 proc. wartości swoich aktywów netto. Przy aktywach od 8 mld zł do 20 mld zł będzie to miesięcznie 3,6 mln zł plus 0,04 proc. od nadwyżki ponad 8 mld zł. Przy aktywach od 20 mld zł do 35 mld zł miesięczna opłata wyniesie 8,4 mln zł plus 0,032 proc., od nadwyżki ponad 20 mld zł. Od aktywów w granicach od 35 mld zł do 45 mld zł będzie to 13,2 mln zł plus 0,023 proc. od nadwyżki ponad 35 mld zł miesięcznie.

Senat zajmie się też nowelizacją tzw. ustawy transplantacyjnej, który dostosowuje polskie prawo do wymogów UE w dziedzinie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. Zgodnie z nowelizacją, osoby zajmujące się pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów będą musiały systematycznie podnosić kwalifikacje. Ma to się odbywać w formie szkolenia wstępnego - dla osób nowo zatrudnionych, ustawicznego (nie rzadziej, niż co dwa lata) - dla wszystkich pracowników oraz uaktualniającego - związanego ze zmianami procedur lub rozwojem wiedzy naukowej.

Nowelizacja zakłada, że wysunięcie podejrzenia śmierci mózgowej (wraz z komisyjnym orzeczeniem o śmierci mózgowej oraz podtrzymywanie czynności narządów zmarłego w celu ich pobrania do przeszczepienia) finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei pobranie komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia ma być finansowane przez ministra zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant". Koszty przechowywania, transportu i przeszczepiania narządów będzie pokrywał minister zdrowia ze środków przeznaczonych na świadczenia wysokospecjalistyczne. "Poltransplant" będzie pokrywał również koszty pozyskiwania komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej w celu ich przeszczepienia.

Nowela wprowadza ponadto funkcję koordynatora pobierania narządów, który ma być w każdym szpitalu, mającym możliwości pobrania ich od osoby zmarłej. Dzięki temu ma wzrosnąć liczba pobranych narządów do przeszczepu.

Senatorowie rozpatrzą także nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym przewidującą, że samorządy powiatowe i gminne będą miały możliwość tworzenia centrów zarządzania kryzysowego w zależności od swoich potrzeb i na bazie swoich jednostek. Programy zarządzania kryzysowego w myśl nowelizacji będą aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata. Organizację, tryb pracy, sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych będzie określał starosta. Analogiczna zasada dotyczyć ma wszystkich podmiotów zobowiązanych do utworzenia centrów. Ponadto według nowych przepisów ma zostać sporządzony Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.

Nowelizacja wprowadza też nowe definicje, m.in. sytuacji kryzysowej. Chodzi o to, by łatwiej było uznać jakieś zdarzenie za taką sytuację. Nowa definicja uzależnia zaistnienie sytuacji kryzysowej wyłącznie od wystąpienia zagrożenia, które wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ludzi lub środowiska w takim stopniu, że działania odpowiednich służb i samorządu przestają wystarczać.

Senatorowie zajmą się także przygotowaną przez rząd nowelą ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, zakładającą utworzenie centrów urazowych, w których ofiary wypadków będą mogły otrzymać szybką i kompleksową pomoc medyczną. Centra mają powstać na bazie oddziałów ratowniczych. Zgodnie z zapowiedziami minister zdrowia Ewy Kopacz, zostanie utworzonych 10-12 ośrodków. Chodzi o zapewnienie ciągłości szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowego leczenia w jednym wysokospecjalistycznym szpitalu. W ocenie MZ, przyczyni się to do zmniejszenia liczby powikłań, a także do obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego. Centra mają również stanowić bazę dydaktyczną i szkoleniową dla kadry medycznej.

Senatorowie debatować będą również nad ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, która reguluje zasady obrotu jednostkami emisji CO2. Polska dysponuje nadwyżką tych jednostek, wynikającą z uregulowań protokołu z Kioto - ograniczyliśmy emisję ponad te zobowiązania. Ustawa określa mechanizm gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży nadwyżek. Będą one wykorzystywane na wspieranie działań służących ochronie powietrza i klimatu.

Z godnie z ustawą rachunek klimatyczny, na który będą wpływały środki ze sprzedaży emisji, będzie prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nowe prawo przewiduje też powstanie Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. Gdy krajowy pułap emisji CO2 zostanie przekroczony, minister środowiska będzie miał obowiązek opracowania projektu krajowego programu redukcji emisji, natomiast rząd będzie musiał przyjąć sektorowe programy redukcji emisji.

Senatorowie wysłuchają ponadto informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2008 r.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
24°C Niedziela
wieczór
21°C Poniedziałek
noc
19°C Poniedziałek
rano
23°C Poniedziałek
dzień
wiecej »