Ekumenizm - ale jak?

Dzieło zjednoczenia chrześcijan przekracza ludzkie zdolności, dlatego jesteśmy zdani na Boga. Jednocześnie nie powinniśmy stawiać ograniczeń dążeniu do jedności – apelowali uczestniczy dwudniowej konferencji „Ekumenizm - ale dlaczego i jak?”, która odbyła się 28-29 maja w domu rekolekcyjnym Wspólnoty Chemin Neuf w Wesołej koło Warszawy.

"Ekumenizm, ale dlaczego i jak? Ponieważ podział chrześcijan stanowi największą przeszkodę dla Ewangelii, ponieważ wierzymy, że modlitwa o jedność chrześcijan zostanie wysłuchana – wyrażali swą nadzieję uczestnicy konferencji ekumenicznej, która odbyła się 28-29 maja w domu rekolekcyjnym Wspólnoty Chemin Neuf w Wesołej koło Warszawy.

Sesja „Ekumenizm ale dlaczego i jak? była pierwszą tego typu zorganizowaną w Polsce przez katolicką wspólnotę o powołaniu ekumenicznym – Wspólnotę Chemin Neuf. Jej gośćmi byli ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Centrum Ewangelizacji i Misji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, dr Marek Kita – z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Pastor Piotr Karaś – dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja", Jerzy Sorokowski – z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Catherine Keller i ks. dr Adam Strojny ze Wspólnoty Chemin Neuf. W programie znalazły się konferencje, świadectwa, spotkanie w grupach dzielenia, dyskusja panelowa, wspólna modlitwa w intencji jedności chrześcijan.

W słowie otwierającym sesję ks. Adam Strojny (z Instytutu Teologicznego Wspólnoty w Dombes we Francji) uwrażliwił, iż troska o jedność stanowi serce chrześcijaństwa, i dotyczy całego Kościoła powszechnego „Na przestrzeni wieków powstawali prorocy jedności, różne ruchy. Dzisiaj możemy uczestniczyć w nowożytnym ruchu ekumenicznym, który nigdy nie był tak powszechny i o tak jasno zarysowanym kierunku. Ale jednocześnie wciąż jest wiele osób, dla których ekumenizm dalej jawi się jako cos niebezpiecznego, albo o wątpliwej wartości. Są i tacy, którzy mówią wręcz o herezji ekumenizmu” – zauważył ks. dr Strojny „Dlaczego dążenie do jedności? Chrześcijanie rozeznają dziś jasno, że sytuacja podziałów sprzeczna jest z wolą Bożą”.

Pastor Piotr Karaś przybliżając ruch zielonoświątkowy zwrócił uwagę, że obecnie na świecie jest ok. 580 mln wyznawców spośród 150 denominacji kościoła zielonoświątkowego. „Dla mnie jest to znakiem, ze ewangelia jest przekazywana z nowym entuzjazmem. Nie można przejść obok tego zjawiska obojętnie”. Pastor Karaś wskazał, że choć w Polsce zielonoświątkowcy nie prowadzą formalnego dialogu ekumenicznego, to na świecie dialog ten prowadzony jest od ponad 40 lat. Następnie przedstawiono punkty wspólne dla zielonoświątkowców i katolików: nauka pisma Świętego, Chrystus drogą do Ojca, pojednanie z Bogiem. „Akcentujemy tzw. chrzest Duchem Świętym, osobiste nawrócenie, odwrócenie się od grzechu, uzdrowienie przez wiarę w Boga, który czyni cuda” mówił pastor. „Oczywiście są rzeczywistości, które nas różnią, jak wieczerza pańska – dla nas rzeczywista ale duchowa (bez nauki o transsubstancjacji), zamiast spowiedzi sakramentalnej – rozmowa duchowa”.

Według pastora Karasia zielonoświątkowcy są „spadkobiercami wszystkich wspaniałych zasad szesnastowiecznej reformacji, a jednoczenie nawiązań do soborów ekumenicznych. Zielonoświątkowcy nie wymyślają nic nowego”. W dążeniu do jedności priorytetowe jest wspólne głoszenie Ewangelii, wzajemne uczenie się od siebie przez wiernych różnych denominacji, zgoda w podejściu do spraw etyczno-moralnych. „W dialogu chodzi o zbliżenie chrześcijan w modlitwie i wspólnym świadectwie, o wspólne uwielbienie jednego Jezusa (…) Myślę, że to zbliżenie wypływa z ewangelicznego obrazu, z dziejów apostolskich, gdzie doświadczmy wylania mocy Ducha Świętego, mocy Chrystusa” – mówi pastor Karaś.

Z perspektywy prawosławnej temat ekumeniczny podjął Jerzy Sorokowski, z Komunii Chemin Neuf, przybliżając prawosławne rozumienie Kościoła – jest nim zgromadzenie Ludu Bożego z biskupem na czele, który w jego imieniu składa dziękczynienie Bogu. „To kościół lokalny. Ten sam kościół lokalny jest zarazem kościołem powszechnym. […] Wobec rzeczywistości nadprzyrodzonej prawosławie przedkłada porównania nad rozważania rozumowe. I tak jak w nawiązaniu do Świętej Trójcy „Jeden jest jednocześnie Trzema”, tak kościół lokalny jest zarazem kościołem powszechnym” tłumaczył Jerzy Sorokowski. „Urząd biskupi jest jeden. Różni biskupi uczestniczą w nim w ten sposób, że każdy posiada go w całości, ale władza biskupia jest ograniczona terytorialnie. Biskupi wszelkiego narodu powinni mieć pierwszego wśród nich, […] ale i pierwszy niech nie czyni nic bez rozpatrzenia przez wszystkich”. (cytat z 34 kanonu apostolskiego)

Jerzy Sorokowski wskazał, że dla Kościoła najważniejsza jest jedność niewidzialna, tj. nie w sferze struktur kościelnych, ale w sferze wiary i dogmatów. „Działanie sakramentów definiuje nam gdzie jest Kościół. Kościół jest tam gdzie działa łaska – czyli również poza kanonicznymi granicami Kościoła. Kościół prawosławny rozpoznając siebie jako prawdziwy, święty powszechny i apostolski Kościół nie rości sobie prawa do osądu na ile inne Kościoły uczestniczą w tej jedności, którą zna tylko Bóg”.

Jerzy Sorokowski zastanawiał się na ile droga do jedności prowadzi do jedności eucharystycznej. „Nie w ‘każdym’ kościele ale w jednym Kościele Powszechnym. Przyjęcie komunii jest znakiem jedności z Kościołem. Chociaż Kościół Prawosławny nie uznaje interkomunii, to w świetle zdania, że łaska działa poza granicami kanonicznymi Kościoła, czy należy mówić o interkomunii, czy też o komunii w tym samym jednym Kościele – choć tego nie jesteśmy w stanie rozpoznać?”- pytał mówca, podkreślając, że „warunkiem jedności jest wzajemna miłość. Podział z 1054 roku wynikał z braku miłości, Kościoły przestały być sobie potrzebne”.

Podczas rozmowy panelowej prelegent apelował: „nie zabraniajmy sobie dążenia do jedności. Czy ona zajdzie? Bóg wie. Ale my nie powinniśmy sobie stawiać ograniczeń, z obawy, ze to za trudne dla nas. Trzeba doceniać to minimalne co już nas łączy – siedem Soborów Powszechnych. Z punktu widzenia prawosławia ważne by było aby uznać naukę o boskich energiach, tzn. o sposobie w jaki transcendentny Bóg oddziałuje na świat. To nauka kościoła uznana przez Kościół prawosławny w XIV wieku., To jedyne co wykracza znacząco poza ustalenia soborów powszechnych”.

O spotkaniu katolicyzmu z prawosławiem mówił też dr Marek Kita w referacie „Skoro tak blisko, to dlaczego nie razem”. Mówca zaproponował podejście medytacyjne do problemu podziału i pragnienia jedności Kościoła. „Człowiek Biblii myśli obrazami. Mądrość bierze się ze słuchania. Aby zyskać prawdziwą mądrość trzeba uruchomić serce – to ono jest centrum człowieka. Trzeba aby umysł stąpił do serca. Zasmakować co Bóg mówi”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
20°C Piątek
rano
27°C Piątek
dzień
28°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
wiecej »