Kościoły nie tylko o Iraku

Sytuacja w Iraku, na Cyprze i w Sri Lance, poszukiwanie kandydatów na nowego sekretarza generalnego i przygotowania do IX Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów (ŚRK) w Porto Alegre - to główne tematy rozpoczętego 18 lutego posiedzenia Komitetu Wykonawczego ŚRK w Genewie.

Ponadto uczestnicy obrad, które potrwają do 21 bm., wysłuchają sprawozdania z prac Komisji Specjalnej ds. Udziału Prawosławnych w pracach Rady i wyznaczą kraj, na którym w br. skupi się szczególna uwaga członków Rady w drugim roku Dekady Przezwyciężania Przemocy. Biuro Prasowe ŚRK podało, że jednym z najważniejszych zagadnień obecnego posiedzenia będzie analiza różnych możliwych scenariuszy kryzysu w Iraku oraz roli Kościołów i ruchu ekumenicznego w każdym z nich. Rada wydała niedawno oświadczenie, wzywające do zachowania pokoju i potępiające ewentualne użycie siły w tym bliskowschodnim kraju. Przedmiotem obrad ma być również sytuacja na Cyprze i Sri Lance, należących od dawna do najbardziej zapalnych punktów naszych planety, a gdzie ostatnio rozpoczęły się rozmowy pokojowe. Każde z tych zagadnień będzie omawiane z punktu widzenia udziału miejscowych Kościołów w procesach pokojowych. Komitet Poszukiwania poinformuje o swych pracach zmierzających do znalezienia odpowiedniego kandydata na nowego sekretarza generalnego Rady. Formalnie nazwisko jednego lub kilku kandydatów Komitet przedstawi we wrześniu br., ale już teraz ma on obowiązek regularnego informowania Komitetu Wykonawczego o wynikach swych prac, bez podawania szczegółów (np. liczby i krajów pochodzenia kandydatów). Chociaż do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w brazylijskim Porto Alegre w 2006 jest jeszcze sporo czasu, to jednak już teraz Komitet Wykonawczy ma podjąć szereg decyzji, którymi zajmie się Komitet Naczelny Rady na swym najbliższym posiedzeniu. Są to m.in.: wybór tematu Zgromadzenia, liczba delegatów, czas trwania oraz zasady dotowania i powstania komisji, które będą przygotowywać to zgromadzenie. Komitet Wykonawczy omawia dwie podstawowe sprawy związane z udziałem prawosławnych w dalszych pracach Rady: wypracowanie procedur związanych z podejmowaniem decyzji na zasadzie konsensusu oraz pojęcie Kościołów członkowskich i wymagania, jakie należy im stawiać. Prawosławni uważają, że wobec wielkiej przewagi protestantów w ŚRK, prawo podejmowania decyzji i uchwał powinny mieć nie poszczególne Kościoły członkowskie, jak dotychczas, ale raczej całe rodziny wyznaniowe, np. luteranie, baptyści, metodyści itp. Jeśli chodzi o Dekadę Przezwyciężania Przemocy, to w tym roku Kościoły włączą się szczególnie w popieranie pojednania i w przywracanie pokoju w Sudanie. Komitet proponuje następujące hasło tej kampanii w tym roku: "Sudan, Afryka - leczenie i pojednanie". Jednocześnie przewiduje się podsumowanie akcji ubiegłorocznej, która przebiegała pod hasłem: "Położyć kres nielegalnej okupacji Palestyny: popierajmy sprawiedliwy pokój na Bliskim Wschodzie". Światowa Rada Kościołów powstała w sierpniu 1948 w Amsterdamie. Obecnie skupia 342 Kościoły z ponad 120 krajów świata, liczące łącznie przeszło 400 mln członków: prawosławnych i innych chrześcijan wschodnich, protestantów różnych odłamów, anglikanów i starokatolików. Najwyższym organem Rady jest Zgromadzenie Ogólne, zbierające się średnio co 7 lat; ostatnie, jak dotychczas, odbyło się w grudniu 1998 w Harare, najbliższe, 9. z kolei przewidziano za 3 lata w Porto Alegre. Na co dzień pracami ŚRK kieruje sekretarz generalny, którym jest dr Konrad Raiser, pastor luterański z Niemiec.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
27°C Czwartek
wieczór
24°C Piątek
noc
20°C Piątek
rano
28°C Piątek
dzień
wiecej »