Toruń: Ośrodek formacji diakonów stałych

Ośrodek formacji diakonów stałych ruszy w październiku w diecezji toruńskiej - zadecydował bp Andrzej Suski.

Decyzję o wprowadzeniu w Polsce diakonatu stałego podjął Episkopat Polski na początku 2004 r., jednak do tej pory nie ma ośrodka, który by przygotowywał do tej posługi. Placówka, która zostanie otwarta w Przysieku będzie przeznaczona dla kandydatów z tej diecezji, jednak będą mogli kształcić się tu osoby z całej Polski. Ze względu na zakres zadań, m.in. udzielanie niektórych sakramentów (chrztu, błogosławienie małżeństw, rozdawanie komunii, prowadzenie pogrzebów) czy głoszenie homilii, diakoni będą musieli zdobyć wykształcenie teologiczne. - Szczegółowy program przygotowań jest obecnie opracowywany - powiedział KAI ks. Krzysztof Dębiec, odpowiedzialny za kierowanie ośrodkiem w Przysieku. Planuje on, że zjazdy formacyjne będą odbywać się raz w miesiącu. Oprócz tego każdy z kandydatów ma mieć księdza prowadzącego, wskazanego przez biskupa ojca duchownego, który będzie go prowadził indywidualnie. Formacja w ośrodku w Przysieku ma trwać cztery lata. Pierwszy rok będzie miał charakter przygotowawczy, poświęcony rozeznaniu powołania przez kandydatów. Następne trzy lata będą poświęcone formacji intelektualno-duchowej, m.in. z teologii dogmatycznej, liturgii, homiletyki, Pisma Świętego czy sakramentologii. Ośrodek jest przeznaczony dla kandydatów z diecezji toruńskiej. - Gdyby zgłosił się kandydat z innej diecezji to musi mieć list polecający od swojego biskupa diecezjalnego, który, po formacji, wyświęci go do posługi w swojej diecezji - tłumaczy ks. Dębiec. Ujawnił, że choć w diecezji jest zainteresowanie diakonatem, szczególnie wśród szafarzy Komunii świętej, jednak jeszcze oficjalnie nikt się nie zgłosił. Kandydaci na diakonów mogą się zgłaszać pod adresem: Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka. Wymagane są następujące dokumenty: pisemne przedstawienie kandydata przez proboszcza wraz z charakterystyką dotychczasowego zaangażowania duszpasterskiego, podanie kandydata z przedstawieniem motywów, życiorys, świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo dojrzałości, odpis aktu chrztu oraz ślubu wraz z pisemną zgodą żony w przypadku kandydatów związanych z sakramentem małżeństwo, zaświadczenie proboszcza o stanie wolnym w przypadku kandydatów nieżonatych lub wdowców. Kandydaci żonaci musza mieć skończone 35 lat i 5-letni staż małżeński, nieżonaci skończone 25 lat. Dokument Konferencji Episkopatu Polski określający zasady wprowadzenia w naszym kraju diakonatu stałego został opracowany pod kierunkiem bp Andrzeja Suskiego, przewodniczącego Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. "Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce" zostały przyjęte przez watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego 22 stycznia 2004 r. i zaprezentowane przez bp Suskiego podczas 326. zebrania plenarnego KEP, 17 i 18 marca 2004 r. w Warszawie. Instytucję stałego diakonatu może w swojej diecezji powołać każdy biskup. Diakon może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych. Diakon głosi wiernym Słowo Boże, ma również prawo do nauczania i napominania wiernych. Ponadto może udzielać chrztu, przechowywać i rozdawać Komunię św., asystować i błogosławić w imieniu Kościoła związki małżeńskie, a także przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym. Diakon podejmuje też dzieła miłosierdzia i pomocy potrzebującym, animuje wspólnoty lub różne działania kościelne, zwłaszcza akcje charytatywne.

«« | « | 1 | » | »»

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
18°C Sobota
wieczór
15°C Niedziela
noc
13°C Niedziela
rano
20°C Niedziela
dzień
wiecej »