Benedykt XVI: Zachęta do czytania Biblii

Integralne wychowanie do odpowiedzialności przed Bogiem i człowiekiem jest warunkiem każdego postępu, pokoju, pojednania i wyrzeczenia się przemocy - przypomniał Benedykt XVI. W katechezie na audiencji 14 listopada mówił o nauczaniu św. Hieronima.

Ten Ojciec Kościoła należy do najznakomitszych komentatorów Biblii. Wielokrotnie w swoich pismach podkreślał, jak ważne w życiu chrześcijanina jest poznawanie Objawienia Bożego. Św. Hieronim zachęcał do codziennej lektury Biblii, którą uważał za przewodnik edukacji i prawdziwego humanizmu. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – to jego zdanie cytuje Sobór w konstytucji Dei Verbum jako przestrogę i zachętę. Hieronim pisał, że studium i medytacja Biblii czynią człowieka mądrym i pełnym pokoju. Uczył, że takie studium powinno dokonywać się w atmosferze modlitwy, aby z pomocą Ducha Świętego odkrywać najgłębsze treści. Twierdził też, że podstawowym kryterium metodologicznym w interpretacji Biblii jest zgodność z nauczaniem magisterium Kościoła. Lektura Pisma św. powinna – według Hieronima – prowadzić do przemiany życia i do postępowania zgodnego z wolą Bożą, tak aby dusza chrześcijanina była prawdziwie świątynią Pana. Wśród kilkunastu tysięcy pielgrzymów na Placu św. Piotra było 700 Polaków. Don ich po polsku Papież powiedział: „Św. Hieronim był całkowicie oddany medytacji nad Pismem Świętym, które objawia tajemnicę Boga, wskazuje właściwe drogi życia i świętości, i prowadzi do zbawienia. Niech jego przykład zachęca nas do częstego obcowania ze Słowem Bożym” Po audiencji Papież modlił się przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Peregrynujący po kościołach Rzymu relikwiarz dotarł do Watykanu. Pozdrawiając pielgrzymów francuskich wraz ordynariuszem Bayeux-Lisieux, bp. Pierre’em Picanem, Benedykt XVI nawiązał do mijającej właśnie 120. rocznicy spotkania św. Teresy z Leonem XIII. Przed 80 laty Pius XI ogłosił ją patronką misji i misjonarzy. Natomiast dziesięć lat temu (19 października 1997 r.) Jan Paweł II przyznał jej tytuł Doktora Kościoła – przypomniał Papież. Relikwie św. Teresy pozostaną w Rzymie do 27 listopada. Poniżej publikujemy pełny polski tekst nauczania Ojca Świętego: Drodzy bracia i siostry! Dziś nadal przedstawiamy postać św. Hieronima. Jak powiedzieliśmy w ubiegłą środę, poświęcił on swoje życie poznawaniu Biblii, tak iż jeden z moich poprzedników, papież Benedykt XV, nazwał go "wybitnym doktorem interpretacji Pisma Świętego". Hieronim podkreślał radość i znaczenie zażyłości z tekstami biblijnymi: "Czyż nie wydaje ci się, że mieszkasz - już tu, na ziemi - w królestwie niebieskim, gdy żyje się wśród tych tekstów, gdy się je rozważa, gdy nie zna się i nie szuka niczego innego?" (Ep. 53,10). W rzeczywistości dialog z Bogiem, z Jego Słowem, jest w jakimś sensie obecnością Nieba, to znaczy obecnością Boga. Podejście do tekstów biblijnych, przede wszystkim do Nowego Testamentu, jest dla wierzącego zasadnicze, albowiem "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". To on wypowiedział to słynne zdanie, cytowane nawet przez Sobór Watykański II w konstytucji "Dei Verbum" (n. 25).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Poniedziałek
dzień
32°C Poniedziałek
wieczór
28°C Wtorek
noc
22°C Wtorek
rano
wiecej »