Dzieci - ofiary przestępstw

W przededniu Ogólnopolskiego Dnia Ofiar Przestępstw Fundacja Dzieci Niczyje zwraca uwagę na sytuację dzieci pokrzywdzonych przestępstwami, podkreślając, że ochrona małoletnich przed przemocą jest wciąż niewystarczająca.

Fundacja Dzieci Niczyje zwraca uwagę szczególnie na sytuację dzieci pokrzywdzonych przestępstwami z użyciem przemocy lub przestępstwami seksualnymi. Przypomina, że w latach 2007-2009 ofiarami przestępstw przeciwko wolności seksualnej padło prawie 25 tys. małoletnich, zaś w samym 2008 r. ofiarami przemocy w rodzinie stało się ponad 47 tys. osób poniżej 18. roku życia (dane Komendy Głównej Policji).

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Ofiar Przestępstw Fundacja Dzieci Niczyje wystosowała list do minister zdrowia Ewy Kopacz, minister edukacji Katarzyny Hall, minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak, ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera oraz rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Zwraca w nim uwagę m.in. na brak procedur reagowania na przemoc wobec dzieci oraz diagnozowania tej przemocy przez profesjonalistów.

FDN podkreśla, że współpracujący z nią na co dzień pracownicy instytucji oświatowych i placówek opiekuńczych przyznają, iż często nie wiedzą, jak rozpoznać symptomy krzywdzenia oraz do jakich organów i w jakim trybie zgłosić ten problem. Fundacja postuluje wprowadzenie w instytucjach edukacyjnych i opiekuńczych wewnętrznych procedur reagowania na przemoc wobec dzieci, określających szczegółowo tryb postępowania oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie interwencji.

W liście zwraca się także uwagę na fakt, że przesłuchania dzieci, które stały się ofiarami przestępstw, nadal odbywają się w warunkach sprzyjających wtórnej traumatyzacji. Mimo znacznej poprawy warunków przesłuchiwania dzieci w ostatnich latach, małoletni pokrzywdzeni nadal nie są objęci dostateczną ochroną.

FDN chciałaby objęcia ochroną w postaci jednokrotnego przesłuchania z udziałem psychologa poza salą sądową wszystkich małoletnich pokrzywdzonych, tj. małoletnich poniżej 18 roku życia (zarówno w przypadku, gdy sprawcą jest osoba dorosła, jak i sprawca nieletni), wprowadzenia szkoleń z zakresu przesłuchania małoletniego świadka do planu nauczania aplikacji prawniczych oraz planu szkoleń obowiązkowych dla asesorów prokuratury, prokuratorów i sędziów wydziałów karnych.

Fundacja podkreśla również, że brak jest odpowiedniej współpracy między organami ścigania a służbą zdrowia w zakresie pomocy małoletnim pokrzywdzonym przestępstwami seksualnymi.

Małoletni, którzy stali się ofiarami przestępstw seksualnych, nie mają kompleksowej opieki medycznej, w tym - ginekologicznej, poradnictwa antykoncepcyjnego, działań w zakresie przeciwdziałania chorobom przenoszonym drogą płciową (w tym HIV), pomocy psychologicznej. Materiał dowodowy często nie jest w sposób odpowiedni zbierany i zabezpieczany, co zmniejsza szanse na powodzenie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa. Brak jest także jednoznacznego podziału obowiązków i zasad współpracy między służbą zdrowia a organami ścigania.

FDN wnosi o wprowadzenie wewnętrznych procedur określających postępowanie w przypadku małoletnich ofiar przestępstw seksualnych, w tym karty badania małoletniego, wobec którego istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, stworzonych we współdziałaniu resortu zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Kolejną kwestią podnoszoną w liście fundacji jest wysoki jest stopień wiktymizacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Według najnowszych badań prowadzonych przez FDN, w ciągu ostatniego roku co drugiemu wychowankowi w wieku 15-18 lat ukradziono jego własność, co trzeci doświadczył przemocy fizycznej ze strony osoby dorosłej, a co dziesiąty padł ofiarą gwałtu. Nierozwiązany pozostaje problem agresji i przemocy rówieśniczej w placówkach.

Dlatego fundacja apeluje o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przygotowanym prze Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W poniedziałek 22 lutego obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw. W tym dniu poczyna się także organizowany co roku Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który potrwa do 28 lutego. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
12°C Czwartek
noc
8°C Czwartek
rano
7°C Czwartek
dzień
9°C Czwartek
wieczór
wiecej »