Wielka woda wciąż groźna

W województwie łódzkim w dalszym ciągu istnieje wysoki poziom zagrożenia powodziowego. Na Lubelszczyźnie poziom Wisły nadal jest bardzo wysoki. W województwie wielkopolskim wzrósł poziom wody w Warcie w powiecie konińskim. Na Mazowszu w okolicach Dobrzykowa trwają działania polegające na przerwaniu wału. Prowadzona jest ewakuacja mieszkańców.

W województwie łódzkim w dalszym ciągu istnieje wysoki poziom zagrożenia powodziowego. Na Lubelszczyźnie poziom Wisły nadal jest bardzo wysoki. W województwie wielkopolskim wzrósł poziom wody w Warcie w powiecie konińskim. Na Mazowszu w okolicach Dobrzykowa trwają działania polegające na przerwaniu wału. Prowadzona jest ewakuacja mieszkańców.

Województwo łódzkie

W dalszym ciągu istnieje wysoki poziom zagrożenia powodziowego. Stan wód na wszystkich rzekach utrzymuje się powyżej stanów alarmowych, za wyjątkiem rzeki Bzury, gdzie poziom wód jest powyżej stanów ostrzegawczych. Występuje powolna tendencja spadkowa poziomu wód w rzekach. Jedynie poniżej zapory czołowej zbiornika Jeziorsko w korycie rzeki Warty utrzymuje się dalsza tendencja wzrostowa.

Na terenie 26 gmin wprowadzono alarm przeciwpowodziowy (Świnice Warckie, Łęczyca, Góra św. Małgorzaty, Piątek, Grabów, m. Łęczyca, Poddębice, Wartkowice, Sędziejowice, Łask, Widawa, m. Tomaszów Maz., Inowłódz, Działoszyn, Nowa Brzeźnica, Szadek, Galewice, Wieruszów, Radomsko, Żytno, Gidle, Burzenin, Aleksandrów i Sulejów), zaś w kolejnych 8 pogotowie przeciwpowodziowe (Witonia, Daszyna, Uniejów, Pęczniew, Zadzim, Dalików, Dobroń, Przedbórz).

Kulminacyjna fala powodziowa przemieszcza się na rzece Warcie, mija Sieradz i wchodzi do zbiornika Jeziorsko. Natomiast fala na rzece Pilicy przeszła za Sulejów i wchodzi do zbiornika sulejowskiego.

Na skutek przemieszczającej się fali kulminacyjnej rzeką Wartą i zwiększonego zrzutu wody ze zbiornika Jeziorsko, poziom wody w Uniejowie zwiększa się.

W związku z narastającym zagrożeniem w Uniejowie, wojewoda wieczorem (23 maja br.) wystąpiła do ministra obrony narodowej o użycie sił zbrojnych do pomocy w umacnianiu i podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych. Do działań zostało skierowanych 20 żołnierzy z 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.

Od kilku dni prowadzone są zwiększone zrzuty wody ze zbiorników Sulejów (do wartości 150 m3/s) i Jeziorsko (do wartości 360 m3/s), które mają na celu przygotowanie ich do zretencjonowania większej ilości wód powodziowych.

W akcji uczestniczą wszystkie służby. Prowadzony jest stały nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad mieszkańcami, którzy zamieszkują podtopione tereny.

Według wstępnych informacji, na skutek istniejących niekorzystnych warunków hydrologicznych, na terenie województwa łódzkiego podtopieniu uległo ponad 246 tys. ha, ponad 33 tys. osób jest poszkodowanych. Dotychczas na ewakuację zdecydowało się 65 osób. Podtopieniu uległo blisko 1700 budynków mieszkalnych, 15 obiektów użyteczności publicznej, 20 obiektów sportowych, 30 szkół, 5 przychodni lekarskich, 3 domy pomocy społecznej, 8 placówek kultury, 18 oczyszczalni ścieków i 95 ujęć wody. Uszkodzeniu uległo 480 km dróg oraz 640 kładek i przepustów drogowych.

Województwo lubelskie

Poziom Wisły na Lubelszczyźnie nadal jest bardzo wysoki. Woda opada, ale bardzo powoli i rzeka wciąż przekracza stany alarmowe. Kolejny dzień trwa walka o utrzymanie wałów.

Nadal bardzo trudna sytuacja panuje w prawie całkowicie zalanej gminie Wilków. Ewakuowanych zostało ok. tysiąca osób.

Ewakuacją objęte są również kolejne miejscowości w tej gminie, tj. Wólka Polanowska, Polanówka, Małe Dobre i Kol. Szczekarków. Ewakuacja jest również prowadzona w gm. Łaziska, gdzie doszło do częściowego zalania wsi Wrzelów, Grabowiec i Las Dębowy.

W działaniach ratowniczych i porządkowych na terenie województwa udział biorą m.in. strażacy z PSP i OSP, żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjanci. Na miejscu pracują także inspektorzy weterynaryjni i sanitarni. Do działań ewakuacyjnych w powiecie opolskim wykorzystywane są m.in. 2 śmigłowce, 4 pływające transportery samobieżne i ok. 30 łodzi.

Na całej długości rzece Wisły na terenie województwa lubelskiego utrzymuje się wysoki poziom wody. Służby ratownicze i mieszkańcy starają się zabezpieczać wały i likwidować przesiąknięcia.

W powiecie puławskim szczególnie trudna sytuacja występuje na wałach w Parchatce. Na miejscu na bieżąco jest monitorowany stan wału. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Puławy wybudowany został wał poprzeczny, który ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed powodzią. Trwa również likwidacja przesiąków wału na odcinku Kolonia Brześce-Janowiec.

W powiecie kraśnickim występują liczne lokalne podtopienia gospodarstw w miejscowościach Kosin, Opoka (stare dorzecze Sanny). Zalanych jest również ok. 100 gospodarstw w m. Świeciechów, Bliskowice oraz 13 w miejscowości Popów. W Janiszowie (powiat kraśnicki) trwają prace polegające na umacnianiu wału.

Drogi krajowe są przejezdne. Nieprzejezdna jest natomiast droga wojewódzka nr 824 na całym odcinku gminy Józefów a droga wojewódzka nr 743 na odcinku Puławy-Kazimierz Dolny (10 km) jest zamknięta. Utrudnienia występują na drogach gminnych.

Województwo wielkopolskie

Wzrósł poziom wody w Warcie w powiecie konińskim. Na Warcie na odcinku powiatu konińskiego cała dolina rzeki jest w większości wypełniona wodą. Wczoraj (23 maja br.) na przewale w Kraśnicy Warta wdarła się na teren polderu Golina. Zalaniu uległy łąki i nieużytki rolne. Polder Golina ma powierzchnię ponad 2,5 tys. hektarów. Na jego terenie znajdują się 4 wioski (Kolno, Węglewskie Holendry, Myśliborskie Holendry oraz Sugocinek) i ok. 70 zabudowań mieszkalnych.

Fala kulminacyjna na Warcie w powiecie konińskim jest spodziewana w nocy z poniedziałku na wtorek.

Województwo mazowieckie

Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Świniar w związku z przerwaniem wału i zalaniem przez Wisłę terenów w gminach Słubice i Gąbin pod Płockiem.

W okolicach Dobrzykowa trwają działania polegające na przerwaniu wału, tak by woda, która wydostała się przez wyrwę w Świniarach, ponownie wróciła do koryta Wisły.

Do ewakuacji wyznaczono 22 miejscowości w gminach Słubice i Gąbin na terenie powiatu płockiego oraz 3 w powiecie sochaczewskim. To teren o powierzchni ponad 8 tys. ha, który już został zalany lub jest zagrożony zalaniem. Z obszaru tego ma zostać ewakuowanych około 4 tys. osób, w tym 1150 dzieci oraz około 5 tys. zwierząt. Z niedzieli (23 maja br.) na poniedziałek (24 maja br.), zalanych zostało 18 z 25 miejscowości położonych na zagrożonym terenie.

Oprócz Świniar w powiecie płockim ewakuacją zostały objęte miejscowości m.in.: Alfonsów, Borki, Dobrzyków, Jordanów, Juliszew, Korzeniówka Stara, Leonów, Nowa Korzeniówka, Nowe Wymyśle, Nowosiadło, Nowy Troszyn, Nowy Wiączemin, Piotrówek, Rybaki, Troszyn Polski, Zyck Nowy, Zyck Polski, a w powiecie sochaczewskim - Kępa Karlińska, Suchodół, Władysławów. Na terenie tym znajduje się 916 gospodarstw.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (23 na 24 maja br.). W Warszawie w obu kierunkach zamknięta została, ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do Trasy Łazienkowskiej. Wyłączenie to związane jest z wysokim poziomem wody na Wiśle oraz dużym nasiąknięciem wału przeciwpowodziowego.

Obecnie w związku z przejściem kulminacji wezbrania i utrzymującym się wysokim stanem wód na odcinku Wisły środkowej, najpoważniejsze zagrożenie wiąże się ze stanem technicznym wałów przeciwpowodziowych i ich zdolnością długotrwałego piętrzenia wody.

Z powodu zagrożenia powodziowego w powiecie nowodworskim z ruchu wyłączone zostały drogi krajowe nr 631 i 630 oraz ul. Warszawska, czyli odcinek starej siódemki pomiędzy Czosnowem a Węzłem Ordona.

Województwo kujawsko-pomorskie

Jak informuje IMiGW, Wisłą przemieszcza się fala wezbraniowa w strefie wody wysokiej. Kulminacja fali minęła Toruń i w ciągu najbliższej doby znajdować się będzie w rejonie Chełmna i Grudziądza.

Na terenie województwa obowiązuje zakaz wstępu na wały. Poziom Wisły we Włocławku obniża się. Spadek stanu wód w Wiśle spowodowany jest przede wszystkim wyrwą w tamie w Świniarach na Mazowszu.

Poziom Wisły obniżył się także w Toruniu i Bydgoszczy-Fordonie. Poziom rzeki w Toruniu od wczorajszego wieczora spadł o 9 cm a w Bydgoszczy-Fordonie o 2 cm.

Cały czas trwają intensywne prace zmierzające do ochrony wałów. Do wczoraj 23 maja br. w województwie prewencyjnie ewakuowano 566 osób. Gotowych do ewakuacji w przypadku przerwania wału wiślanego jest 390 osób w gminie Włocławek. W województwie zalanych jest 324 gospodarstwa.

Województwo dolnośląskie

Na terenie 3 gmin obowiązują pogotowia przeciwpowodziowe (Milicz, Bierutów, Długołęka). Natomiast alarmy przeciwpowodziowe w obowiązują w 10 powiatach: (oławski, wrocławski, trzebnicki, średzki, miasto Wrocław, wołowski, legnicki, lubiński, górowski, głogowski).

340 żołnierzy pracuje przy umacnianiu wałów. Do dyspozycji mają: 7 łodzi oraz 4 amfibie.

We Wrocławiu w nocy z 23 na 24 maja stany wód na Odrze i Widawie opadły. Na zalanych częściach osiedla Kazanów w nocy również odnotowano spadek poziomu wody.

Stały monitoring prowadzony jest w zagrożonych powiatach i gminach województwa.

W powiecie trzebnickim, gmina Oborniki Śląskie w potencjalnie zagrożonych miejscowościach - Uraz, Raków, Kotowice, Paniowice (wzdłuż Odry) sytuacja jest stabilna. Stany wody wskazują tendencję spadkową. Podobna sytuacja panuje w gminie Wisznia Mała oraz Żmigród.

W gminie Miękinia, powiat Środa Śląska na obecną chwilę nie doszło do przerwania wałów na Odrze. Na bieżąco uszczelniane są przecieki w wałach.

W powiecie głogowskim przeprowadzono ewakuację 1 rodziny z rejonu podtopionego Wróblina Głogowskiego.

Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Ścinawę. W mieście zostało podtopionych kilka ulic, cztery osoby zostały ewakuowane.

Według wrocławskiego oddziału IMiGW stany maksymalne na Odrze mogą utrzymywać się ok. 2 doby.

Województwo opolskie

Fala powodziowa Odry powoli się obniża, ale nadal utrzymuje się powyżej poziomu alarmowego. Około 900 budynków zamieszkałych przez około 1500 mieszkańców jest pod wodą, jednakże ta liczba zmniejsza się z godziny na godzinę. Nadal utrzymują się wysokie stany wód na mniejszych rzekach wpływających do Odry m.in. Małej Panwi i Stobrawie.

Podejmowane są decyzje dotyczące zrzutów wody ze zbiorników retencyjnych Otmuchów, Nysa, Turawa mających na celu odbudowanie rezerwy powodziowej.

Wczoraj (23 maja br.) na terenie gminy Ozimek został przerwany wał powodujący zalewanie terenu w miejscowości Bieszczynik/ Staw Polskiego Związku Wędkarskiego/ Wykonano prace przy uszczelnieniu wału.

Na Opolszczyźnie nie występują problemy z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną i artykuły żywnościowe. Nie zanotowano zagrożeń epidemiologicznych. Prowadzony jest stały monitoring ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków.

Województwo małopolskie

Utrzymuje się tendencja spadkowa na małopolskich rzekach. Stan alarmowy przekroczony jest w 4 miejscach (na Wiśle i Szreniawie), stan ostrzegawczy w 7 (na Wiśle i Stryszawce). Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w 3 powiatach i 6 gminach, a pogotowie przeciwpowodziowe w 5 powiatach, 21 gminach i miastach Tarnów i Kraków.

Poziom wody w Wiśle wciąż się obniża. W ciągu minionej doby w Krakowie prowadzono prace związane z pompowaniem wody z rozlewisk i zalanych budynków. W pracach pomagali strażacy z Danii i Niemiec.

Nie pojawiły się żadne nowe poważniejsze uszkodzenia wałów, chociaż umocnienia są bardzo mocno nasiąknięte wodą. W miejscowości Wola Rogowska saperzy wysadzili w sobotę (22 maja br.) fragment wału przeciwpowodziowego przy ujściu potoku Kisielina do Wisły. Wyrwa w wale pozwala na odprowadzenie wody z zalanej Woli Rogowskiej i okolic do Wisły. Woda w tym miejscu sukcesywnie opada. W powiecie brzeskim w gminie Szczurowa dziś także będzie pracował śmigłowiec, pomagając w uszczelniania wałów na Uszwicy.

W niektórych powiatach pojawiły się utrudnienia w dostępie do wody pitnej. Są one spowodowane uszkodzeniami linii wodociągowych (powiaty limanowski, myślenicki, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki) lub skażeniem wody (w powiatach bocheńskim, chrzanowskim, tarnowskim woda nadaje się tylko do celów gospodarczych). Woda dostarczana jest beczkowozami lub w butelkach. Do teraz nie zanotowano zwiększonej ilości zatruć pokarmowych. Mieszkańcom wydaje się środki do dezynfekcji studni przydomowych. W zalanych powiatach mieszkańcy są informowani, jak należy postępować przy odkażaniu studni, jak zapobiegać chorobom zakaźnym i jak postępować z zalaną żywnością.

Nie pojawiły się żadne nowe poważniejsze uszkodzenia wałów. W miejscowości Wola Rogowska saperzy wysadzili w sobotę niewielki fragment wału przeciwpowodziowego przy ujściu potoku Kisielina do Wisły. Wyrwa w wale pozwala na odprowadzenie wody z zalanej Woli Rogowskiej i okolic do Wisły. Woda w tym miejscu sukcesywnie opada.

W wielu miejscach województwa uaktywniły się osuwiska - w całej Małopolsce jest ich 336. Najwięcej z nich (93) pojawiło się w powiecie nowosądeckim i myślenickim (90). Nie pojawiły się nowe osuwiska w gminie Lanckorona, ale nadal nie działa tam wodociąg i dostarczana jest woda w butelkach.

Do dziś (24 maja br.) ewakuowano 4115 osób.

Województwo śląskie

Powodzią objęte są 123 gminy. Sytuacja stopniowo poprawia się, poziom wód systematycznie obniża się. Wciąż problemem są wody gromadzące się w rozlewiskach za wałami oraz na terenach depresyjnych (szkody górnicze), w których woda również systematycznie obniża się w sposób naturalny lub poprzez spuszczanie jej do koryta rzeki.

W gminie Czechowice-Dziedzice w dalszym ciągu trwają działania związane z usuwaniem skutków powodzi. Na terenie kopalni Silesia w dalszym ciągu kontynuowane jest wypompowywanie wody z zalanych obiektów kopalnianych.

W powiecie bielskim działania kontynuowane są w gminach: Bestwina (m. Kaniów), Wilamowice (m. Kaniówek Dankowicki, m. Dankowice). Gmina Porąbka (m. Kobiernice) w dalszym ciągu trwa wypompowywanie wody z piwnic.

Na terenie powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwic sytuacja stabilna. W dalszym ciągu utrzymują się lokalne podtopienia terenu oraz zalania piwnic. W gminie Gierałtowice (miejscowość Przyszowice), kontynuowane są działania mające na celu odpompowanie wody z zalanego terenu. Umacniane są również wały przeciwpowodziowe na rzece Kłodnicy.

W powiecie żywieckim w miejscowość Międzybrodzie Bialskie przysiółek Łaski gmina Czernichów nadal kontynuowane są działania związane z wystąpieniem osuwiska ziemi. Ewakuowani z terenu osuwiska mieszkańcy dopuszczani są pod nadzorem policji do zabrania z domów niezbędnego dobytku.

Od 16 maja br. do 23 maja br. w działaniach przeciwpowodziowych wykorzystanych było: 50 pomp wysokiej wydajności, 237 pomp normalnych, 7 łodzi. W akcji uczestniczyło 1096 strażaków PSP i OSP.

W działaniach ratowniczych w rejonie Chełma Śląskiego bierze udział 15 żołnierzy.

Służby wspomagają również zespoły ratownicze dysponujące pompami dużej wydajności z: Republiki Czeskiej (4 zespoły) i z Niemiec (3 zespoły).

Województwo świętokrzyskie

Sytuacja się stabilizuje, odnotowuje się spadek poziomu wód. Prowadzone są prace przy umacnianiu wałów oraz wypompowywaniu wody. W elektrowni w Połańcu poziom wody opada. W Sandomierzu nadal obowiązuje stan podwyższony, ale sytuacja powoli się stabilizuje.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
24°C Wtorek
noc
20°C Wtorek
rano
21°C Wtorek
dzień
22°C Wtorek
wieczór
wiecej »