Międzynarodowy Rok Młodzieży

Pod hasłem „Dialog i wzajemne zrozumienie” rozpoczyna się 12 sierpnia Międzynarodowy Rok Młodzieży ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy na całym świecie odbywać się będzie szereg inicjatyw, które mają być okazją do promowania idei pokoju, poszanowania praw człowieka oraz solidarności pokoleń, kultur, religii i cywilizacji. Poprzedni Międzynarodowy Rok Młodzieży ONZ ogłosiła w 1985 roku. Wtedy też Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni Młodzieży.

Decyzję o ogłoszeniu roku 2010 Międzynarodowym Rokiem Młodzieży Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła 19 grudnia 2009 roku. Jak podkreślono w specjalnej rezolucji inicjatywa ma ułatwić młodym ludziom pełne i efektywne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społecznego. Na hasło obchodów trwających od 12 sierpnia 2010 roku do 11 sierpnia 2011 wybrano słowa „Dialog i wzajemne zrozumienie”.

Ogłaszającą obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży państwa członkowskie ONZ podkreśliły jak ważne dla społeczeństwa międzynarodowego jest włączenie problematyki młodzieżowej do globalnych, regionalnych i krajowych programów rozwoju. ONZ przykłada szczególna wagę do trzech nadrzędnych celów Roku: zwiększenie zaangażowania i inwestycja w młodzież; zwiększenie uczestnictwa młodzieży i współpracy partnerskiej; oraz pogłębianie porozumienia międzykulturowego wśród młodzieży.

Międzynarodowy Rok Młodzieży ma na celu zachęcanie do dialogu i zrozumienia między pokoleniami, jak również zmobilizowanie młodych ludzi do zaangażowania się w działalność na rzecz osiągnięcia międzynarodowego rozwoju i postępu, w tym Milenijnych Celów Rozwoju.

Milenijne Cele Rozwoju przyjęte zostały przez ONZ w 2000 roku. Zakładają one: zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet, zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci, poprawę stanu zdrowia kobiet ciężarnych, zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób, zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska, rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju. Termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ wyznaczyła na rok 2015.

Obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży mają też być okazją do promowania idei pokoju, poszanowania praw człowieka oraz solidarności pokoleń, kultur, religii i cywilizacji. Na całym świecie zaplanowano szereg wydarzeń, wśród nich konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie młodzieży, która odbędzie się w 2011 roku. W inicjatywy związane z Rokiem może włączyć się każdy młody człowiek na świecie. Wystarczy wejść na stronę internetową www.social.un.org/youthyear/ i znaleźć wydarzenie odbywające się w okolicy lub wpisać do oficjalnego kalendarza zorganizowaną przez siebie imprezę. Specjalne zakładki związane z obchodami stworzono również na serwisach społecznościowych: Facebooku i Twitterze. Stworzono również oficjalną stronę Roku www.un.org/youth, która dostępna jest w czterech wersjach językowych.

W przesłaniu z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon podkreślił, że pomoc młodym ludziom jest z punktu widzenia rozwoju nie tylko koniecznością moralną i potrzebą, ale także szansą. Jak dodał wysiłki młodych ludzi stanowią ważny wkład w pracę nad ograniczeniem ubóstwa czy powstrzymaniem epidemii chorób. „Nawołuję wszystkie państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych do inwestowania w młodych ludzi, aby mogli być jeszcze bardziej aktywni” - stwierdził Ban Ki-moon.

Sekretarz Generalny ONZ zwrócił uwagę, że w świecie, gdzie kontakty między różnymi społecznościami i ich tradycjami są coraz częstsze i bliższe, młodzi ludzie powinni nauczyć się uważnie słuchać, rozumieć problemy innych, przyjmować różne opinie i rozwiązywać konflikty. „Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie tych umiejętności oraz edukowanie młodych ludzi o prawach człowieka, ponieważ to oni są współtwórcami teraźniejszości i przyszłymi przywódcami” - napisał w przesłaniu Ban Ki-moon.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęca państwa członkowskie do organizowania uroczystych obchodów Międzynarodowego Roku Młodzieży i promowania roli młodych ludzi w rozwoju kraju. Jednocześnie zaleca, by każde z państw członkowskich przyjrzało się swojej polityce krajowej i programom dotyczącym rozwoju młodzieży, by móc w pełni realizować Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży.

Po raz pierwszy Międzynarodowy Rok Młodzieży ogłoszony został przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Javiera Péreza de Cuéllar w 1985 r. Hasłem Roku było: „Udział, Rozwój, Pokój”. Największym przedsięwzięciem był zorganizowany przez UNESCO Światowy Kongres Młodzieży, który odbył się w dniach 8-15 lipca 1985 roku w Barcelonie. W 10. rocznicę Międzynarodowego Roku Młodzieży Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży, który określa ramy i wytyczne działań, mających na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Przy okazji ogłoszenia w 1985 roku Międzynarodowego Roku Młodzieży Jan Paweł II podjął inicjatywę organizacji Światowych Dni Młodzieży oraz skierował specjalny „List do Młodych”, nazwany później „encykliką młodych”, w którym zachęcał do odkrywania własnego powołania życiowego oraz poszukiwania trwałych wartości mimo problemów młodzieńczego wieku.

Jan Paweł II podkreślił także, że Kościół przywiązuje szczególną wagę do okresu młodości jako kluczowego etapu życia każdego człowieka. „Wy, Młodzi - pisał papież - jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości - również młodością Kościoła”. Jak zauważył to w młodych ludziach jest nadzieja, ponieważ należą oni do przyszłości. „Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością” - zwracał uwagę Jan Paweł II w „Liście do Młodych”. Jednocześnie papież zachęcał młodych: „Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie”.

Obecnie na świecie jest 1,2 miliarda młodych ludzi, co stanowi 18 proc. światowej populacji. 87 proc. młodzieży mieszka w krajach rozwijających się i zmaga się z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia oraz życia gospodarczego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
20°C Niedziela
noc
17°C Niedziela
rano
26°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
wiecej »