Dziś Międzynarodowy Dzień Solidarności

Z okazji obchodzonego 20 grudnia Międzynarodowego Dnia Solidarności, ATD Polska(rAzem posTawmy na goDność) wzywa wszystkich obywateli, organizacje pozarządowe, samorządowców i decydentów, aby nie ustawali w zaangażowaniu podjętym w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Ten rok dla wielu uczestników walki z ubóstwem był okazją do spotykania się, dzielenia się doświadczeniem, przemyśleniami i pomysłami, pozwolił przypomnieć całemu społeczeństwu, jak niecierpiącą zwłoki kwestią jest walka z ubóstwem. Ten podjęty wysiłek trzeba kontynuować.

Przed Polską stoi wielka szansa i doniosła odpowiedzialność. W lipcu 2011 roku nasze państwo obejmie prezydencję w Unii Europejskiej, a w październiku rząd będzie organizatorem europejskiego okrągłego stołu na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W tej perspektywie ATD pragnie kontynuować wysiłki na rzecz dialogu społecznego i mobilizować polityków do działania, tak aby w roku 2011 podjęte zostały konkretne decyzje poprawiające sytuację osób najuboższych.

ATD proponuje swoim partnerom przyjęcie jako podstawy dalszej pracy wniosków z konferencji „Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy” (24-25 maja 2010), streszczonych w następujących punktach:

Innowacyjny dialog. Niezbędny jest dialog między najważniejszymi podmiotami systemu polityki społecznej, z udziałem samych osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia.

Problem zadłużenia. Szukajmy wspólnie sposobu, aby osobom, które mają ograniczone środki finansowe, dać nadzieję na wyjście z zaklętego kręgu zadłużenia. Rok 2011 mógłby być pierwszym etapem zdiagnozowania sytuacji pod tym względem.

Bieda mieszkaniowa. Wobec wielkiej skali biedy mieszkaniowej potrzebna jest współpraca rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, mediów i osób cieszących się publicznym autorytetem. Popieramy apel koalicji „Dach nad Głową” - www.dachnadglowa.org

Dostęp do informacji, porad i pomocy prawnej dla osób doświadczających ubóstwa. Wzywamy władze do zbudowania powszechnego i nieodpłatnego systemu dostępu do informacji, porad i pomocy prawnej dla osób doświadczających ubóstwa.

Europejski Rok Wolontariatu. W przededniu roku 2011, ogłoszonego Europejskim Rokiem Wolontariatu, zachęcamy wykonawców przyszłej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej do refleksji nad wspieranym w wielu krajach rozwojem różnorodnych form wolontariatu jako drogi zwalczania skrajnego ubóstwa.

Narodowa strategia walki z ubóstwem. Wspieramy pomysł, by tworzyć strategie narodowe walki z ubóstwem, które byłyby spójne i długofalowe.

Ratyfikacja zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Niech owocem roku 2010 będzie dialog społeczny na rzecz dołączenia Polski do 30 krajów, które już ratyfikowały zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną, oraz do 14 krajów, które zaakceptowały procedury skarg zbiorowych.

Na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997-2006), 22 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją nr 60/209 zadecydowało, że dzień 20 grudnia będzie obchodzony co roku jako Międzynarodowy Dzień Solidarności.

10 listopada 2006 roku Lech Wałęsa, jako jeden z jej inicjatorów, przypomniał walkę, która toczyła się w Polsce dwadzieścia lat wcześniej. Wówczas nikt w świecie nie wierzył w jej powodzenie. Tymczasem Solidarność zmieniła Europę, przyniosła narodom wolność i możliwość rozwoju. Wałęsa podkreślił jednocześnie, że obecnie, w obliczu wyzwań przed jakimi stoi świat, potrzebne są podobne inicjatywy zmierzające do budowania globalnej solidarności. Zmiany na lepsze są zawsze możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu.

Jak powiedział Jan Paweł II: „Solidarność jest z natury etyczna, ponieważ zakłada afirmację wartości dotyczących człowieka. Stąd jej związek z życiem ludzkim na całym globie i ze stosunkami międzynarodowymi. Posiada ona charakter etyczny: łączy nas jako ludzi więzami, domagając się, abyśmy żyli w zgodzie i rozwijali to, co jest dobrem dla wszystkich. Owe etyczne implikacje sprawiają, że solidarność jest podstawową drogą ku pokojowi” (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1987).

Ruch ATD ( rAzem posTawmy na goDność - All Together for Dignity – Agir Tous pour la Dignité ) został założony w roku 1957 przez ks. Józefa Wrzesińskiego w Francji i działa w ponad trzydziestu krajach Europy, Afryki, Ameryki Północnej oraz Południowej, a także w regionie Oceanu Indyjskiego i Azji. Walczy zwłaszcza o zapewnienie dostępu do praw człowieka osobom najuboższym. Od roku 1991 posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). ATD posiada również status konsultacyjny przy organizacjach: UNICEF, UNESCO oraz przy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a także uczestniczy w pracach Rady Europy oraz Unii Europejskiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
0°C Czwartek
rano
3°C Czwartek
dzień
4°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
wiecej »