Rok Niepokalanego Poczęcia

Do 8 grudnia br. potrwa Rok Niepokalanego Poczęcia ogłoszony przez Zarząd Narodowego Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej". Tego dnia minie 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Odezwa do Rycerstwa Niepokalanej w Polsce

„Rok Niepokalanego Poczęcia” Dnia 8 grudnia 1854 r. bł. Pius IX, papież, bullą Ineffabilis Deus ściśle określił i podał do wierzenia jako dogmat wiary katolickiej, że Maryja, Matka Boża, cieszyła się już od chwili swego niepokalanego poczęcia przywilejem zachowania od grzechu pierworodnego, i że to poczęcie było źródłem i fundamentem Jej zupełnej bezgrzeszności uznawanej już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Sama definicja była jasna i jednoznaczna: „Oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy – pisał papież – że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy”. Uroczyste ogłoszenie dogmatu dopiero w XIX wieku było wyrazem przezwyciężenia trudności teologicznych jakie rodziły się w zestawieniu tej prawdy z prawdą o odkupieniu wszystkich ludzi przez Chrystusa Zbawiciela. Dogmat ten został potwierdzony przez samą Niepokalaną w Lourdes w 4 lata po jego zdefiniowaniu. Niemały udział w przezwyciężeniu trudności teologicznych i określeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu mają Zakony Franciszkańskie z bł. Janem Dunsem Szkotem na czele. Ten franciszkański teolog dowodził mianowicie, że przywilej zachowujący Maryję od wszelkiego grzechu, nawet pierworodnego, przedstawia najwspanialszy tryumf Chrystusowego dzieła, a wspaniałość odkupienia bynajmniej nie została pomniejszona, lecz powiększona tym przywilejem, ponieważ Jezus Chrystus odkupił Ją w znaczeniu o wiele doskonalszym. Do wprowadzenia tej prawdy w życie w naszych czasach przyczynił się bardzo św. Maksymilian Maria Kolbe, założyciel Rycerstwa Niepokalanej, który całe swoje życie poświęcił zgłębianiu i upowszechnianiu tego wyjątkowego przywileju udzielonego Maryi. Stąd konsekwencją osobistego oddania się Niepokalanej i specyficznym zadaniem całego Rycerstwa jest upowszechnianie tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, to znaczy – jak mówił św. Maksymilian – „zasianie tej prawdy w sercach wszystkich ludzi... i trosce o to, by wzrastała ona i wydawała owoce świętości”. Słowem, rycerz ma starać się „wcielać w życie” dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli stosować w życiu praktyczne wnioski płynące z tej prawdy, aby w = W, czyli nasza wola (w) zawsze zgadzała się z Wolą Bożą (W). „Prawda ta jest powszechnie znana i ogłoszona jako dogmat wiary – mówił św. Maksymilian. A teraz?... Czy koniec z tą sprawą?” – Pyta św. Maksymilian. I odpowiada: „Teraz otwiera się druga karta naszej historii, mianowicie zasianie tej prawdy w sercach wszystkich, którzy są i będą aż do skończenia wieków, i opieka nad wzrostem i owocami świętości. Wprowadzić Niepokalaną do serc ludzkich, aby Ona wystawiła w nich tron Synowi swemu i doprowadziła je do Jego poznania, zapalając je miłością ku Najświętszemu Jego Sercu”. Wprowadzić w życie dogmat o Niepokalanym Poczęciu – oto zadanie Rycerstwa Niepokalanej. By bardziej upowszechnić tę prawdę, korzystając z okazji zbliżającej się 150. rocznicy ogłoszenia wspomnianej Bulli, Rycerstwo Niepokalanej pragnie, by tę tajemnicę przez cały rok w szczególny sposób propagowano, rozważano i ukazywano jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijańskich. Uchwałą Zarządu Narodowego Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” z dnia 10 października 2003 r. ogłaszamy okres od 8 grudnia 2003 r. do 8 grudnia 2004 r. „Rokiem Niepokalanego Poczęcia” dla Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Rocznica ta jest stosowną okazją do podjęcia przez Rycerstwo Niepokalanej nowego wysiłku, mającego na celu osobiste przyswojenie i ukazanie ludziom naszych czasów sensu i najbardziej autentycznego przesłania tej prawdy wiary. Zadanie to powierzamy inicjatywie wszystkich członków Rycerstwa Niepokalanej, w tym szczególnie zorganizowanym Wspólnotom i Kołom MI. Ufamy, że wyzwanie to przyjęte będzie wspaniałomyślnie i z wielką miłością realizowane. Niech więc przez medytację tajemnicy Niepokalanego Poczęcia rozpali się w każdym rycerzu i rycerce miłość do Niepokalanej i przyczyni się do tryumfu Jej Niepokalanego Serca. Powierzamy tę inicjatywę Rycerstwa szczególnemu wstawiennictwu Niepokalanej i Jej pierwszego rycerza św. Maksymiliana prosząc, aby Rok Niepokalanego Poczęcia był rokiem niezwykłych rekolekcji dla Rycerstwa Niepokalanej w Polsce i powiększył szeregi czcicieli Niepokalanie Poczętej. Niech wszystkim rycerzom i rycerkom towarzyszy Boże błogosławieństwo... Renata Kupis Sekretarz Stowarzyszenia MI O. Ryszard M. Żuber Asystent Narodowy MI O. Stanisław M. Piętka Prezes Narodowy MI
«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
25°C Piątek
wieczór
23°C Sobota
noc
18°C Sobota
rano
26°C Sobota
dzień
wiecej »