Inauguracja u bernardynów

W liturgiczne wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota, Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oficjalnie rozpoczęło nowy rok akademicki 2004/2005.

Pierwszym punktem uroczystości była Msza św. w bazylice kalwaryjskiej, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił prowincjał bernardynów o. dr Romuald Kośla ofm. Dalsza część uroczystej inauguracji miała miejsce w auli WSD. Na początku akademii rektor seminarium o. dr Damian Muskus ofm powitał zaproszonych gości, a wśród nich prodziekana Wydziału Teologicznego PAT ks. prof. dr. hab. Jana Daniela Szczurka, burmistrza miasta dra inż. Augustyna Ormantego, dyrektorów kalwaryjskich szkół, profesorów, wychowawców i studentów. W mowie wstępnej rektor wspomniał o trzech wydarzeniach, które towarzyszą wejściu bernardyńskiego seminarium w nowy rok akademicki. Przywołał jubileusz 150-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (Patronki Prowincji OO. Bernardynów) i związane z nim sympozjum, które odbyło się 19 X br. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie zwrócił uwagę na fakt powstania nowej prowincji na Ukrainie, która dotychczas, jako kustodia, stanowiła jednostkę zależną od prowincji bernardyńskiej. Fakt ten sprawił, że seminarium kalwaryjskie z dniem 1 X br. rozpoczęło kształcenie i formowanie przyszłych kapłanów nie tylko na potrzeby własnej prowincji, ale też użyczyło na kilka lat (do czasu stworzenia własnego studium na Ukrainie) swoich podwoi nowej jednostce zakonnej. Trzecie wydarzenie, o którym wspomniał rektor to ukończenie remontu części mieszkalnej południowego skrzydła budynku seminaryjnego. W tym miejscu rektor wyraził wdzięczność prowincjałowi o. Romualdowi Kośli, ekonomowi prowincji o. Rafałowi Klimasowi, ekonomowi seminarium o. Maciejowi Fryzowiczowi za finansowanie niezwykle kosztownych prac oraz nadzór, natomiast kierownictwu firm remontowo-budowlanych za niezwykle sprawny remont budynku. Następnie głos zabrał wicerektor o. dr Feliks Marchewka, który przedstawił sprawozdanie z działalności WSD za rok ak. 2003/2004. Wykład inauguracyjny nt. Rosyjski Kościół prawosławny a ekumenizm, wygłosił o. dr Kolumban Syty ofm, pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego w Wenecji. Przyrzeczenia akademickie złożyło 11 braci, w tym 4 z prowincji św. Michała na Ukrainie. Alumni otrzymali też swoje indeksy, które wręczył obecny na uroczystości prodziekan WT. Po raz pierwszy wręczono nagrody rektorskie braciom studentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w minionym roku akademickim. Wyróżnieni zostali: br. Lucjan Hozer (śr. 5,0), br. Adam Wólczyński (śr. 4,98), br. Artur Stępień (śr. 4,95) i br. Herbert Nesterenko (śr. 4, 94). Pod koniec akademii głos zabrał ks. prof. Jan Szczurek, który skierował do zebranych słowa odpowiedniej zachęty i złożył życzenia na rozpoczynający się nowy rok akademicki. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do południowej części gmachu, gdzie dokonano otwarcia i poświęcenia odremontowanych pomieszczeń. Do końca grudnia trwać będzie jeszcze remont sali gimnastycznej. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim Przyjaciołom i Dobrodziejom seminarium za duchowe i materialne wsparcie. Obecnie w bernardyńskim seminarium kształci się 56 kleryków: 32 z Polski i 23 z Ukrainy i 1 z Białorusi. Kalwaryjska uroczystość zamyka inauguracje organizowane przez seminaria duchowne afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
3°C Sobota
rano
3°C Sobota
dzień
3°C Sobota
wieczór
3°C Niedziela
noc
wiecej »