Niedopuszczalna instrumentalizacja

Instrumentalizacja zarodków ludzkich dla celów badawczych, to znaczy zniszczenie ich lub badania na komórkach macierzystych, pobranych od nich, są niedopuszczalne.

Przypomniała o tym po raz kolejny Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w oświadczeniu "Cios w ochronę embrionów: Unia Europejska w obliczu największego wyzwania bioetycznego". Ogłoszono je 25 lipca w Brukseli, a więc nazajutrz po podjęciu przez Parlament Europejski decyzji w sprawie finansowania ze środków Unii Europejskiej badań na komórkach macierzystych pobranych od zarodków ludzkich. Dokument podkreśla, że Sekretariat Komisji, który z wielką uwagą śledził prace nad unijnym 7. Programem Ramowym Badań na lata 2007-13, "wyraża głęboki zawód z powodu decyzji Rady Ministrów europejskich z 24 lipca". W obecnej wersji Program ten nadal, podobnie jak poprzedni, wspiera badania na komórkach macierzystych pobranych z zarodków ludzkich, mając w tym poparcie Parlamentu Europejskiego, przy jednoczesnym sprzeciwie niektórych krajów członkowskich. Rada Ministrów europejskich nie uwzględniła stanowiska tych państw, które domagały się gwarancji dla poszanowania godności ludzkiej - napisali biskupi z krajów Unii. Przypomniano, że wprawdzie 12-punktowa deklaracja, dodana do przegłosowanej decyzji przez Komisję Europejską, zakłada, że w ramach 7. Programu nie będzie się finansować niszczenia embrionów ludzkich, ale jest to złudzenie. W rzeczywistości bowiem unijne finansowanie badań na komórkach macierzystych, pobranych z zarodków oznacza ryzyko zniszczenia - na szczeblu państw - tychże zarodków. Właśnie z tego powodu Sekretariat COMECE już wcześniej przypomniał swe zastrzeżenia w tej sprawie, a 31 maja br. Komitet Wykonawczy Komisji powtórzył, że "traktowania embrionów ludzkich jako przedmiotu badań nie da się pogodzić z szacunkiem dla godności ludzkiej". Instrumentalizacja zarodków ludzkich dla celów badawczych, to znaczy zniszczenie ich lub badania na komórkach macierzystych, pobranych od tychże zarodków, są niedopuszczalne - stwierdza oświadczenie. Podkreśla ponadto, że tego rodzaju badania w istocie nie wynikają z rzeczywistych potrzeb naukowych, gdyż komórki macierzyste pobrane od osób dorosłych i z pępowiny stanowią, według naukowców, sposób alternatywny z punktu widzenia leczniczego. Sekretariat COMECE stwierdza z ubolewaniem sprzeczność między obecną decyzją, zakładającą zamach na godność człowieka na początku jego istnienia, a celami Unii Europejskiej wspierania rozwiązań terapeutycznych dążących do ratowania życia ludzkiego - czytamy w oświadczeniu. Zaznaczono ponadto, że postanowienie to jest sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych, która w swym artykule 1. głosi, iż "godność ludzka jest niepodważalna i winna być szanowana i chroniona". Na zakończenie swego dokumentu COMECE zwraca uwagę opinii publicznej na wielką powagę tej decyzji oraz podkreśla "podstawowe znaczenie czynników społeczno-etycznych i bioetycznych w debacie nad Europą jutra". Komisja wezwała obywateli Europy, zwłaszcza katolików, "do uświadomienia sobie antropologicznego wymiaru tej debaty na temat godności ludzkiej" oraz do podjęcia dyskusji o tym w instytucjach europejskich, krajach członkowskich i w społeczeństwie obywatelskim w przewidywaniu drugiego czytania ustawy w Parlamencie Europejskim jesienią br. Dokument podpisali: przewodniczący COMECE bp Adrianus van Luyn z Rotterdamu i sekretarz generalny prał. Noel Treanor. COMECE istnieje od 1980 r. i skupia biskupów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Początkowo było to 10 krajów, potem 12 i 15, a obecnie jest ich 25. Na czele organizacji stoi holenderski biskup A. Van Luyn a jednym z dwóch wiceprzewodniczących jest biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Siedziba Komisji mieści się w Brukseli.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10°C Czwartek
rano
16°C Czwartek
dzień
17°C Czwartek
wieczór
16°C Piątek
noc
wiecej »