Dossier ks. prałata Raffaello Martinellego: Pedofilia a kapłani

"Pedofilia a kapłani" - to tytuł dossier autorstwa ks. prałata Raffaello Martinellego z Kongregacji Nauki Wiary oraz rektora Międzynarodowego Kolegium Kościelnego św. Karola w Rzymie.

Powaga, z jaką Kościół ocenia i osądza czyny pedofilskie, jest więc widoczna również w fakcie, że Stolica Apostolska za pośrednictwem swego ustawodawstwa z 2001 r. chciała zastrzec sobie (a nie biskupom miejscowym) osądzanie takich przestępstw. W dokumencie tym przewiduje się mianowicie wyraźnie, że "przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, popełnione przez duchownego wobec osoby młodej, poniżej osiemnastego roku życia" (art. 4) należy do bezpośredniej kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, która w takich przypadkach działa "jako trybunał apostolski" (tak to stwierdza dokument "Sacramentorum sanctitatis tutela"). Dlaczego Stolica Apostolska zastrzega sobie sądzenie czynów pedofilskich popełnionych przez kapłanów? Fakt, że papież zechciał zastrzec Kongregacji Nauki Wiary (dykasteria Stolicy Apostolskiej) na mocy listu apostolskiego "Sacramentorum sanctitatis tutela" sądzenie czynów pedofilii popełnionych przez kapłanów, pokazuje, że Kościół uważa te czyny za coś bardzo poważnego, za ciężkie przestępstwa na równi z dwoma innymi ciężkimi przestępstwami (również zastrzeżonymi dla Stolicy Świętej), jakich można się dopuścić w stosunku do dwóch sakramentów: Eucharystii i przeciw świętości spowiedzi. Takie postępowanie Stolicy Apostolskiej nie ma więc nic wspólnego z wolą pogrzebania lub ukrywania potencjalnych skandali bądź pomniejszania ciężaru takich występków, ale służy też lepszemu zrozumieniu, że są to przestępstwa bardzo poważne, którym poświęca się jak największą uwagę i dlatego zastrzega się ich osądzenie nie realiom "miejscowym", które potencjalnie mogą być w nie uwikłane, lecz jednemu z najwyższych organów Stolicy Apostolskiej: Kongregacji Nauki Wiary. To, że Stolica Święta zechciała także w swym łonie, na szczeblu kanonicznym, ścigać takie przestępstwa (poza osądem, jaki czeka w cywilnej siedzibie państwa, które może skazać na więzienie), oznacza, iż Kościół chce oczyścić swe wnętrze, posuwając się nawet do nałożenia kary jeszcze surowszej dla księdza uznanego za winnego: usunięcia go ze stanu kapłańskiego. Dlaczego tajemnica i ekskomunika? Przede wszystkim oba cytowane dokumenty Stolicy Apostolskiej nie były tajne, jako że rozesłano je do wszystkich biskupów (jest ich ok. 5000), aby wskazać, jak mają postępować z przypadkami pedofilii. Instrukcja z 1962 r. przewidywała ekskomunikę dla tego, kto ujawniał szczegóły kanonicznej procedury karnej. W związku z tym należy pamiętać, że instrukcja ta omawiała sposób postępowania w tym procesie. Mówiła więc w istocie o tajemnicy procesowej, która jest równoważna z milczeniem, jakiego urząd domaga się w procesach cywilnych, gdy trwa śledztwo. Ani więcej, ani mniej. Jak każdy proces, również ten kanoniczny podejmuje kroki, które winny pozostać tajne właśnie po to, aby umożliwić upewnienie się co do prawdy i aby strzec najsłabszych stron. Szczególnym powodem, dla którego instrukcja żądała zachowania tajemnicy postępowania kanonicznego, był ten, aby umożliwić świadkom składanie ewentualnych zeznań w sposób wolny, wiedząc, że ich zeznania winny być poufne a nie składane publicznie. I aby w następstwie tego również nie zostało zniesławione dobre imię strony oskarżanej, zanim zapadnie ostateczny wyrok. Dalszy dowód na to, że Stolica Apostolska nie chciała ukrywać ani osłaniać takich przestępstw, stanowiło to, o czym mówi jeden z paragrafów - piętnasty - dokumentu z 1962 r., który zobowiązywał każdego: ofiarę lub świadka, kto dowiedział się, z wykorzystaniem konfesjonału, o nadużyciach seksualnych, do ujawnienia wszystkiego, pod karą ekskomuniki, jeśli tego nie uczynił.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Środa
dzień
32°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
21°C Czwartek
rano
wiecej »