Papieska Intencja Misyjna na październik 2007 r.

Aby Światowy Dzień Misyjny był odpowiednią okazją do wzbudzenia w każdym ochrzczonym coraz głębszej świadomości misyjnej.

Od ponad 80 lat w przedostatnią niedzielę października obchodzony jest w Kościele powszechnym Światowy Dzień Misyjny. Od samego początku stał się on czasem solidarności w modlitwie oraz ofierze duchowej i materialnej na rzecz młodych Kościołów, a także tych ludzi, którzy jeszcze czekają na Ewangelię. W ostatnich dziesięcioleciach - od pontyfikatu Pawła VI i przez cały pontyfikat Jana Pawła II - w papieskich orędziach misyjnych została wyjaśniona teologia i praktyka Światowego Dnia Misyjnego, w Polsce zwanego Niedzielą Misyjną. W roku liturgicznym jest ona wyjątkową niedzielą, z którą Papież Benedykt XVI wiąże ogromne nadzieje. Jego tegoroczne orędzie misyjne jest zaproszeniem do współpracy w myśl zasady: "Wszystkie Kościoły dla całego świata", ukazuje też perspektywę zaangażowania pasterzy i całego ludu Bożego w działalność misyjną Kościoła. Jednym z istotnych elementów tworzących świadomość misyjną jest zrozumienie daru łaski chrztu świętego. Do sakramentu tego odwoływał się Jan Paweł II, kiedy w encyklice "Redemptoris missio" pisał, że na mocy chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami (por. RMis, 77). Również ostatnie orędzie misyjne Benedykta XVI zwraca nam uwagę, iż musimy jeszcze wiele dokonać, aby odpowiedzieć na misyjne wyzwanie, jakie Chrystus kieruje do każdego ochrzczonego. W dalszej części orędzia Ojciec Święty wyraża życzenie, aby Światowy Dzień Misyjny we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich i w każdym człowieku ochrzczonym przyczyniał się do umocnienia świadomości, że wezwanie Chrystusa, aby szerzyć Jego Królestwo aż po krańce ziemi, ma charakter powszechny. Źródło tej świadomości znajduje się przede wszystkim w Eucharystii, ponieważ zdaniem Papieża każda wspólnota eucharystyczna jest wspólnotą misyjną (por. Sacramentum caritatis, 84). Z takiego przeżywania wiary poszczególnych wiernych i całej wspólnoty kościelnej rodzą się owoce: regularna ofiara i modlitwa w intencjach misji. Ich pięknym przejawem są Róże Żywego Różańca, którym w roku 1826 początek dała Paulina Jaricot, oraz comiesięczne nabożeństwa misyjne, czytelnictwo prasy misyjnej, a także ofiary materialne na misje składane nie tylko w Niedzielę Misyjną, ale również przy wielu innych okazjach. W tym szczególnym czasie modlitwy za misje bezcenny jest też udział ludzi chorych i cierpiących. "Zwracam się do chorych i cierpiących - pisze Ojciec Święty w orędziu - przypominając o wielkiej wartości ludzkiego cierpienia i nieodzownej współpracy w dziele zbawienia". Tak rozumiejąc Światowy Dzień Misyjny, przeżyjemy go jako dzień łaski, który w duchu dzielenia się wiarą pozwoli nam poczuć się odpowiedzialnymi za misyjne dzieło Kościoła, o co prosi wszystkich ochrzczonych Benedykt XVI w październikowej papieskiej intencji misyjnej. "Niech nasze uczestnictwo w misyjnej współpracy wyjedna nam nową Pięćdziesiątnicę miłości, a zwłaszcza niech wzbudzi w nas świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami" (Orędzie misyjne, 2007).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Środa
dzień
32°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
21°C Czwartek
rano
wiecej »