Audiencja ogólna: katecheza o Cyrylu Aleksandryjskim

Istotą wiary jest spotkanie z Jezusem, który nadaje życiu nową perspektywę -powiedział Benedykt XVI. W katechezie o Ojcach Kościoła przypomniał nauczanie św. Cyryla Aleksandryjskiego.

Istotą wiary jest spotkanie z Jezusem, który nadaje życiu nową perspektywę –powiedział Benedykt XVI. W katechezie o Ojcach Kościoła przypomniał nauczanie św. Cyryla Aleksandryjskiego. Czczony zarówno w Kościele Wschodnim, jak i Zachodnim nazywany był „stróżem prawdziwej wiary”. Intensywnie zabiegał też o jedność Kościoła. Uznając jego znaczenie Papież Leon XIII ogłosił Cyryla Doktorem Kościoła. Był biskupem Aleksandrii w latach 412–444. W początkowym okresie swej posługi, jako wybitny teolog podjął wysiłek korygowania błędów w sferze wiary i pogłębiał studium w zakresie doktryny trynitarnej. Od roku 428, gdy biskupem Konstantynopola wybrano Nestoriusza, polemizował z nim na temat natury osoby Syna Bożego i kwestii Bożego macierzyństwa Maryi. Przedmiotem dyskusji był tytuły Maryjne: „Matka Chrystusa” (Christotókos) i „Matka Boga” (Theotókos). Na Soborze Efeskim, zwołanym w 431 r. w związku z tym zagadnieniem, dzięki swej erudycji, mądrej argumentacji biblijnej i patrystycznej św. Cyryl dał impuls do sprecyzowania definicji osobowej jedności Chrystusa i teologicznej poprawności tytułu Theotòkos. Bez szczegółowego omawiania pozostawionych przez św. Cyryla pism Benedykt XVI podsumował jego przesłanie. W ujęciu Cyryla wiara chrześcijańska jest przede wszystkim spotkaniem z Jezusem, „który nadaje życiu nową perspektywę”. „Św. Cyryl był wytrwałym i niestrudzonym świadkiem Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa. Podkreślał przy tym zwłaszcza jedność – mówił Papież. Przypomniał 1. List Cyryla do bp. Sukcesusa z 433 r., w którym pisał „Tylko jeden jest Syn, Jeden Pan Jezus Chrystus, zarówno przed Wcieleniem, jak i po Wcieleniu. Istotnie nie jest innym Synem Logos zrodzony z Boga Ojca od tego zrodzonego z Dziewicy. Wierzymy, że właśnie ten istniejący odwiecznie narodził się z ciała niewiasty i zgodnie ze swą obietnicą jest z nami aż po krańce czasów”. I to jest ważne: odwieczny Bóg narodził się z niewiasty i pozostaje z nami w każdy dzień. Tą ufnością żyjemy i w niej odnajdujemy drogę naszego życia – podkreślił Benedykt XVI. W audiencji na Placu św. Piotra uczestniczyło ok. 40 tys. pielgrzymów, z których jedną czwartą stanowili Niemcy, obchodzący dziś Dzień Zjednoczenia. Pozdrawiając półtora tys. pielgrzymów polskich Papież nawiązał do przypadającego jutro w liturgii wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu: „Naśladując Chrystusa zrezygnował z dóbr doczesnych. Uczył, że mamy być prości, pokorni i czyści, wszak odchodząc z tego świata otrzymamy jedynie nagrodę za miłość. Uczmy się od niego postawy ewangelicznego radykalizmu. Wam tu obecnym i waszym bliskim serdecznie błogosławię”. Publikujemy cały tekst przemówienia Ojca Świętego:

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
4°C Czwartek
dzień
5°C Czwartek
wieczór
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
wiecej »