Bezbronna samotność młodych migrantów

O znaczeniu obchodzonego 13 stycznia przez Kościół w wielu krajach 94. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy mówi sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, abp Agostino Marchetto.

Abp A. Marchetto: „Obchody te powtarzają się co roku od czasu, gdy ustanowił je Benedykt XV. Początek jego pontyfikatu zbiegł się z wybuchem pierwszej wojny światowej. Ten straszny konflikt obok innych nieszczęść spowodował też migrację wielkich grup ludności. Benedykt XV, nazwany później «Papieżem pokoju», starał się pomóc ofiarom. We Włoszech mianował biskupa, któremu powierzył troskę o uchodźców, i ustanowił Dzień Emigranta. W tym roku obchodzimy go już po raz 94. Benedykt XVI ogłosił 28 listopada 2007 r. orędzie z tej okazji. Poświęcił w nim uwagę młodym migrantom. Poszczególne części przesłania dotyczą migracji zarobkowej, uchodźców i studentów zagranicznych”. Jakie są główne punkty orędzia? Abp A. Marchetto: „Ojciec Święty zachęca konkretnie do refleksji o młodych migrantach. Wychodzi od stwierdzenia, że «proces globalizacji, dokonujący się w świecie, z którym związana jest konieczność przemieszczania się, powoduje, że także wielu młodych ludzi decyduje się emigrować i zamieszkać z dala od swoich rodzin i ojczyzn. W rezultacie z rodzinnych krajów wyjeżdża często młodzież najbardziej wykształcona, podczas gdy w krajach, które przyjmują imigrantów, obowiązują przepisy utrudniające ich rzeczywistą integrację». Stąd Papież wyciąga wniosek, że «słusznie instytucje publiczne, organizacje humanitarne, a także Kościół katolicki przeznaczają wiele zasobów, aby wyjść im naprzeciw i pomóc w trudnych sytuacjach». Młodzi migranci – stwierdza Benedykt XVI – szczególnie mocno przeżywają trudny problem, jakim jest tzw. «podwójna przynależność». Wśród nich dziewczęta «łatwiej mogą stać się ofiarami wyzysku, szantażu moralnego czy nawet wszelkiego rodzaju nadużyć». Młodzież dorastająca i niepełnoletni pozbawieni opieki «trafiają często na ulicę, pozostawieni są samym sobie, wykorzystywani przez ludzi pozbawionych skrupułów». Szczególną uwagę w orędziu poświęca się młodym uchodźcom i studentom z innych krajów. Gdy chodzi o tych pierwszych, ograniczę się tu do ważnej kwestii edukacji. Ojciec Święty stwierdza, że «należy przygotować stosowne programy zarówno w szkołach, jak w środowisku pracy, aby zapewnić im właściwe przygotowanie, dając niezbędne podstawy, pozwalające wejść w odpowiedni sposób w nowe środowisko społeczne, kulturowe i zawodowe». Gdy chodzi o studentów z innych krajów, Papież pragnie, by «mogli otworzyć się na dynamikę relacji międzykulturowych, wzbogacając się dzięki kontaktom ze studentami innych kultur i religii. Dla młodych chrześcijan to doświadczenie nauki i formacji może się stać pożyteczne z punktu widzenia dojrzewania wiary, pobudzając ją do otwarcia się na ową powszechność, która jest elementem konstytutywnym Kościoła katolickiego»”. Jak pomóc najmłodszym migrantom? Abp A. Marchetto: „Istotnie, są oni bezbronni, i to z trzech względów: jako niepełnoletni, jako obcokrajowcy i często też będąc osamotnieni. Świadomość tego winna nam pomóc w rozbudzaniu nowej wrażliwości, by zauważać na naszych ulicach ich obecność, o której mówi się za mało. Pilną potrzebą jest przygotowanie odpowiednich programów ich przyjmowania i integracji. Należy zwłaszcza stworzyć system ochrony niepełnoletnich pozbawionych opieki. Na przykład we Włoszech jest ich 6.572. Pochodzą głównie z Maroka, Albanii i Palestyny. Ojciec Święty w tym kontekście stara się wstrząsnąć międzynarodowym sumieniem, stawiając zasadnicze pytania, dotyczące przede wszystkim dzieci w obozach dla uchodźców: «Czyż nie nasuwa się myśl, że te małe ludzkie istoty przyszły na świat, mając takie samo jak inni prawo do szczęścia? A zarazem, czy można nie pamiętać, że dzieciństwo i młodość to etapy życia o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju człowieka, które wymagają poczucia stabilności, spokoju i bezpieczeństwa?»”. Czego należy oczekiwać od katolickich obchodów Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy? Abp A. Marchetto: „Dzień ten daje okazję, by uznać wkład, jaki miliony migrantów, głównie młodych, wnoszą w różnorodne formy rozwoju, a zatem w dobrobyt, zwłaszcza materialny, licznych krajów świata. Stanowi też apel, by położyć kres wszelkim formom nadużyć i przemocy względem najmłodszych i ich rodzin. Konkretnym gestem mogłoby być ratyfikowanie konwencji ONZ o ochronie praw wszystkich pracowników-migrantów i członków ich rodzin, wyraźnie wspomnianej w papieskim orędziu na ubiegły rok. Ze swej strony Benedykt XVI – idąc wzorem swego poprzednika Benedykta XV, którego imię nosi – autorytatywnym głosem przypomina, że migranci, uchodźcy i studenci zagraniczni padają często ofiarą niesprawiedliwego świata. Do dziś przede wszystkim głód i nieludzkie warunki życia skłaniają młodych do narażania się na poważne ryzyko w poszukiwaniu za granicą polepszenia sytuacji. Wspólnota międzynarodowa nie może uchylać się od odpowiedzialności w tym względzie. Wezwana jest, by zadbać o właściwą integrację migrantów w krajach, do których przybywają, i do ochrony ich godności”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
27°C Sobota
noc
22°C Sobota
rano
26°C Sobota
dzień
27°C Sobota
wieczór
wiecej »