Homilia kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone na Jasnej Górze

Za Radiem Watykańskim podajemy pełny tekst homilii wygłoszonej 3 maja 2009

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czcigodni Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi, Czcigodny Ojcze Generale Zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity wraz ze Współbraćmi, Drodzy Kapłani, Zakonnicy i Zakonnice, Drodzy Bracia i Siostry pielgrzymi! Jestem zaszczycony, że mogę przewodniczyć celebracji Mszy św. w tym dniu poświęconym Najświętszej Maryi, Królowej Polski, czczonej na Jasnej Górze, i mówić z „ambony narodowej”, jak określane jest to święte miejsce. W przeszłości często sam kard. Karol Wojtyła sprawował Mszę św. w tę uroczystość, a nawet na kilka miesięcy przed wyborem na stolicę Piotrową, 3 maja 1987 roku, wygłosił tu wspaniałą mowę, w której wyjaśniał, dlaczego Kościół w Polsce zawierzył się Matce Bożej w “niewolę miłości”. Trzeba też podkreślić, że wraz z jego wyborem na biskupa Rzymu charakterystyczna dla Jasnej Góry duchowość maryjna, naznaczona głębią kultury i mentalności słowiańskiej, stała się – można powiedzieć – dziedzictwem kościoła powszechnego. Kolejnym powodem mej radości jest możliwość wspomnienia kard. Stefana Wyszyńskiego i jego niezwykłego dzieła maryjnego, które tu znajdowało swoje fundamenty. Podczas trzydziestu trzech lat jego prymasowskiej posługi uczynił z Jasnej Góry świetlany znak obecności Matki Bożej w życiu Kościoła i narodu polskiego. Wraz z nim Episkopat i cały Kościół zawierzyli siebie Ratującej Dziewicy, Pani Jasnej Góry, pewni, że za Jej wstawiennictwem Polska zostanie uchroniona i obroniona. I właśnie dzięki Prymasowi, kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, wspieranemu przez przyjaciela, kard. Karola Wojtyłę, to Sanktuarium stało się prawdziwym punktem odniesienia dla życia narodu. Ileż razy z tego miejsca rozbrzmiewała modlitwa, którą wypowiedzieliśmy na początku Mszy św.: „Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju” Najdrożsi, Ewangelia, która została odczytana, przypomniała nam scenę z Kalwarii, gdy u stóp krzyża Maryja otrzymała od umierającego Jezusa za syna Jana, a równocześnie Jezus zawierzył Janowi Maryję jako matkę. Ta ewangelijna scena została wybrana na uroczystość Królowej Polski, święto Matki, która w doświadczeniach, przez jakie przeszedł wasz naród, nigdy was nie opuściła. Wspierała was, umiłowanych synów w wierze, i prowadziła was w momentach zmagań i prób. Czy nie jest prawdą, że wielokrotnie naród polski, w jego trudnej historii, doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej? Królowa i Matka z Jasnej Góry stała się symbolem narodowej wolności i uczuć religijnych Polaków, do tego stopnia, że w roku 1924 papież Pius XI zaaprobował specjalną uroczystość Królowej Polski i zezwolił, aby była celebrowana 3 maja, w dzień ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. A potem Jan XXIII ogłosił Ją główną Patronką Polski, wraz ze świętymi Wojciechem i Stanisławem. Chciałbym teraz zatrzymać się na refleksji nad głębokim znaczeniem, jakie ma to sanktuarium dedykowane Królowej Polski. Jan Paweł II napisał w „Redemptoris Mater”, że „obecność Maryi znajduje zarówno w naszych czasach, jak w całych dziejach Kościoła, wielorakie środki wyrazu. Posiada ona też wieloraki zasięg działania: poprzez osobistą wiarę i pobożność wiernych, (…) poprzez przyciągającą i promieniującą moc wielkich sanktuariów, w których nie tylko jednostki czy środowiska miejscowe, ale niekiedy całe narody i kontynenty szukają spotkania z Matką Pana, z Tą, która jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła, jest pierwszą wśród wierzących — i dlatego stała się Matką Emanuela (…)” (n. 28). Pośród miejsc tej geografii wiary Jan Paweł II nie mógł nie wspomnieć sanktuarium jasnogórskiego, które należy uważać nie tylko za uprzywilejowane miejsce związane z narodowymi uczuciami religijnymi, ale przede wszystkim za wydarzenie wiary, w którym Chrystus jest obecny w dłoniach Maryi w sposób namacalny i konkretny. Sanktuarium na Jasnej Górze można określić mianem “polskiego Nazaret”, w którym pielgrzymi uczą się zawsze odpowiadać Bogu „tak” i żyć jak prawdziwe dzieci Boże. Jasna Góra jest jak Betlejem, gdzie Maryja ukazuje Jezusa wszystkim i gdzie wszyscy wraz z ich Matką śpiewają hymn uwielbienia ku czci Syna Bożego obecnego wśród nas. Jasna Góra jest w szczególny sposób polską Kaną – jak to podkreślali kard. Wyszyński i Jan Paweł II – gdzie Maryja nieustannie wskazuje na Jezusa i do Niego odsyła wszystkich pielgrzymów. Tak było w Kanie Galilejskiej: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5b). To Sanktuarium jest też „polską Kalwarią”, gdzie pod krzyżem Chrystusa i pod krzyżem historii Polaków jest zawsze obecna Maryja, Matka mocnej wiary, która nigdy nie opuściła swoich dzieci. W końcu Jasna Góra jest “polskim Wieczernikiem”, w którym Kościół pielgrzymujący modli się wraz z Maryją, prosząc o zesłanie Ducha Świętego, który nie przestaje odnawiać oblicza ziemi i historii. Historia tego sanktuarium wiąże się nierozerwalnie z chwalebnymi dziejami ojców paulinów, synów św. Pawła Pierwszego Eremity, którzy tu spełniają cenną posługę. Drodzy ojcowie paulini, wasza obecność jest wielkim darem dla wszystkich. Dziś, gdy obchodzimy zamknięcie obchodów 700-lecia papieskiego uznania waszej rodziny zakonnej, pragnę pozdrowić ze szczególnym szacunkiem waszego Generała, Ojca Izydora Matuszewskiego. Wasza historia liczy siedem wieków i jest bogata w chwile wielkiego cierpienia i męczeństwa, zwłaszcza w okresie inwazji tureckiej w Europie; siedem wieków posługi Kościołowi w wielu krajach, między innymi w Południowej Afryce, Australii, Białorusi, w Czechach, w Kamerunie, Chorwacji, Francji, Niemczech, Anglii, Włoszech, Łotwie, w Polsce, Słowacji, Stanach Zjednoczonych Ameryki, na Ukrainie i Węgrzech. Wasza historia jest naznaczona fascynującymi dziejami, których etapy należałoby prześledzić. Dziś niech nam wystarczy wspomnieć, że po wielu zmiennych kolejach, legat “a latere” Papieża Klemensa V, kard. Gentilis de Monte Florido, w imieniu Papieża zatwierdził wasz Zakon, 13 grudnia 1308 roku, nadając wam regułę św. Augustyna. Rok później, w 1309 – dokładnie siedem wieków temu – sam Papież Klemens zatwierdził wasze pierwsze Konstytucje. A Zakon paulinów aż do jego rozwiązania w 1786 roku rozprzestrzenił się w całej Europie, w ponad stu klasztorach. Jednak na początku XX wieku pozostały tylko dwa z nich: ten i w Krakowie na Skałce. Miło mi przypomnieć, że niedawno wasz współbrat, ojciec Stanisław został konsekrowany na biskupa południowoafrykańskiej diecezji Umzimkulu. To znak, że wasz Zakon dobrze wpisuje się w ewangelizacyjną misję Kościoła. Wiemy też, że Polska jest niewyczerpanym źródłem powołań paulińskich, a to również jest znakiem błogosławieństwa Pana i wstawiennictwa Dziewicy Matki, Królowej Polski, której służycie z wielką miłością w tym sanktuarium. Drodzy Ojcowie paulini! Charakterystycznym znakiem zakonnika jest “widzieć świat oczami Boga”, w pragnieniu uczestnictwa w ukrytym życiu Boga, Najświętszej Trójcy. Czerpiąc z doświadczenia i z charyzmatu waszego Patriarchy św. Pawła z Tebe, pod kierunkiem waszej Patronki, Matki Bożej, nieustannie poszukujcie jedynie Boga i staracie się wychodzić naprzeciw potrzebom dzisiejszego człowieka. Jak św. Paweł Pierwszy Eremita, wasz ojciec, wybierajcie drogę milczenia i modlitwy, która pozwala na odnalezienie własnego serca w Bogu; serca, w którym płonie odwieczny ogień miłości. Przez opiekę Matki Królowej eremitów i przez wstawiennictwo św. Pawła z Tebe niech Pan umacnia was w wierze i w waszym powołaniu, abyście mogli być narzędziami pokoju i pojednania w Kościele i w całym świecie. I wy, najdrożsi pielgrzymi, przyjmijcie Maryję, wprowadźcie Ją do waszego codziennego życia i bądźcie jej uczniami uległymi i posłusznymi! Amen!

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
4°C Niedziela
noc
3°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
7°C Niedziela
wieczór
wiecej »