Kościół pragnie dialogu w poszukiwaniu prawdy

„Kościół pragnie dialogować ze wszystkimi w poszukiwaniu prawdy” - stwierdził Ojciec Święty przyjmując uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Kultury. Benedykt XVI zaapelował o inkulturację Ewangelii do nowych języków i form komunikacji, wskazując zarazem na bogate dziedzictwo symboliki chrześcijańskiej.

Nawiązując do tematyki sesji „Kultura komunikacji i nowe języki” Ojciec Święty zauważył, że mówienie o komunikacji i języku dla ludzi wierzących oznacza nie tylko poruszenie sedna spraw dotyczących naszego świata i kultury, lecz także przybliżenie się do tajemnicy Boga, który w swojej dobroci i mądrości zechciał objawić się i wyrazić ludziom swoją wolę. W Chrystusie bowiem Bóg objawił się nam jako Logos, który siebie udziela i stawia nam pytanie, nawiązując relację stojącą u podstaw naszej tożsamości i godności osoby ludzkiej, miłowanej jako dzieci jedynego Ojca.

Papież zauważył, że komunikacja i język są również istotnymi wymiary ludzkiej kultury, składającej się z informacji i pojęć, przekonań i stylów życia, ale również zasad, bez których ludzie z trudem mogliby postępować w człowieczeństwie i życiu społecznym. Podkreślił konieczność nasłuchiwania przez Kościół ludzi naszych czasów, stanowi to bowiem okazję do promocji nowych możliwości głoszenia Ewangelii. Nie można być jednak bezkrytycznym. „Nasłuchując głosów zglobalizowanego świata, zdajemy sobie sprawę, że dokonuje się głęboka transformacja kulturowa, wraz z nowymi językami i nowymi formami komunikacji, które sprzyjają również nowym i problematycznym wzorcom antropologicznym” - zauważył Ojciec Święty.

Benedykt XVI wskazał na szereg trudności, na jakie napotyka w tym kontekście przekaz orędzia ewangelicznego w obrębie wspólnoty kościelnej. Tak wielu chrześcijan potrzebuje bowiem, by przepowiadano im ponownie w sposób przekonujący Słowo Boże, aby mogli rzeczywiście doświadczyć mocy Ewangelii. Problemy wydają się niekiedy jeszcze większe, gdy Kościół zwraca się do ludzi odległych lub obojętnych na doświadczenie wiary. W tym świecie Kościół pragnie z nowym zaangażowaniem wykorzystywać w sposób kreatywny, ale także krytycznie i starannie rozeznając nowe języki i nowe sposoby komunikacji – zaznaczył papież.

Jednocześnie Ojciec Święty zauważył, że niezdolność przekazania głębokiego sensu i piękna doświadczenia wiary może przyczynić się do obojętności wielu osób, zwłaszcza młodzieży. Może stać się motywem oddalenia, bowiem nieodpowiednia prezentacja orędzia wiary może raczej przesłaniać niż ukazywać prawdziwe oblicze Boga i religii. „Kościół pragnie dialogować ze wszystkimi w poszukiwaniu prawdy. Aby jednak dialog i przekaz były skuteczne i owocne konieczne jest dostrojenie się na tę samą częstotliwość, w miejscach przyjaznego i szczerego spotkania w tym wymarzonym «Dziedzińcu Pogan» jaki zaproponowałem przemawiając przed rokiem do Kurii Rzymskiej, a który dykasteria realizuje w różnych symbolicznych miejscach kultury europejskiej” - powiedział Benedykt XVI.

Papież zaważył, że dziś wielu młodych oszołomionych niekończącymi się możliwościami oferowanymi przez sieci komputerowe lub inne technologie nawiązuje formy komunikacji, które nie przyczyniają się do dojrzewania w człowieczeństwie, lecz grożą zwiększeniem poczucia samotności i wyobcowania. W obliczu tych zjawisk Ojciec Święty wskazał na konieczność wspierania komunikacji humanizującej, która pobudza do krytycznego myślenia, zdolności oceny i rozeznania.

Benedykt XVI dostrzega konieczność, aby nawet w dzisiejszej kulturze technologicznej dokonać inkulturacji Ewangelii. Wymaga ona oczyszczenia, uzdrowienia i uwznioślenia najlepszych elementów nowego języka i nowych form komunikacji. Przypomina, że dla realizacji tego zadania, Kościół może wykorzystać niezwykłe bogactwo symboli, obrazów, rytuałów i gestów swej tradycji. Szczególnie zaś symbolikę liturgii, jako wspólny element głęboko dotykający ludzkiego sumienia, serca i intelektu. Papież przypominał, że tradycja chrześcijańska zawsze ściśle wiązała z liturgią język sztuki, którego piękno zawsze posiada szczególną moc przekazu, czego wyrazem jest konsekrowana w minioną niedzielę bazylika św. Rodziny w Barcelonie. Jednocześnie zaznaczył, że jeszcze większe znaczenie w przekazie ewangelicznego orędzia ma piękno życia chrześcijańskiego. „W ostateczności, tylko miłość jest godna zaufania i okazuje się wiarygodna. Potrzebujemy ludzi, którzy mówią swym życiem, którzy potrafią przekazywać Ewangelię jasno i odważnie, przez przejrzyste działania, z radosną pasją miłości” - stwierdził papież. Nawiązując do swego doświadczenia pielgrzyma w Santiago de Compostela, podziwu dla mocy świadectwa zwłaszcza ludzi młodych Benedykt XVI wyraził życzenie, aby wielu współczesnych ludzi mogło powiedzieć słuchając na nowo głosu Boga: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze?».

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
20°C Środa
rano
29°C Środa
dzień
32°C Środa
wieczór
29°C Czwartek
noc
wiecej »