Dążenie do jedności obowiązkiem

„Gorąco pragniemy tej jedności, o którą modlił się sam Chrystus, i która ze swej natury wyraża się w komunii wiary, sakramentów i posługi” – powiedział Ojciec Święty w homilii podczas nieszporów w bazylice św. Pawła za Murami na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Papież podkreślił, że drogę ku jedności należy postrzegać jako imperatyw moralny i odpowiedź na wyraźne wezwanie Pana Jezusa. Zachęcił do przezwyciężania wszelkiej rezygnacji czy pesymizmu. „Naszym obowiązkiem jest zmierzanie z pasją ku temu celowi poprzez poważny i precyzyjny dialog, aby pogłębić wspólne dziedzictwo teologiczne, liturgiczne i duchowe” – stwierdził Benedykt XVI. W swojej homilii Ojciec Święty przypomniał, że temat tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaproponowały wspólnoty chrześcijańskie Jerozolimy, zachęcając do refleksji nad życiem pierwszych uczniów Chrystusa zgromadzonych w tym Mieście Świętym. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Była to wspólnota od pierwszych chwil swego istnienia – Zesłania Ducha Świętego – nie zamknięta w sobie, lecz katolicka, powszechna, zdolna do przyjęcia ludzi różnych języków i kultur. Wspólnota nie budowana w oparciu o umowę swych członków, ani podzielanie wspólnych planów czy ideałów, lecz na głębokiej komunii z Bogiem, który objawił się w swoim Synu, na spotkaniu z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał - stwierdził papież.

Benedykt XVI zauważył, że opis życia pierwszego Kościoła zawarty w zakończeniu 2. rozdziału Dziejów Apostolskich, mówiący o wspólnocie dóbr, łamaniu chleba, nieustannym dziękczynieniu nie jest wspomnieniem przeszłości, ukazaniem wzoru do naśladowania czy idealnym celem, który należy osiągnąć. „Jest raczej potwierdzeniem obecności i działania Ducha Świętego w życiu Kościoła. Jest zaświadczeniem, że Duch Święty jednocząc wszystkich w Chrystusie stanowi zasadę jedności Kościoła i czyni z wierzących jedno” – stwierdził papież. Jednocześnie podkreślił, że cztery elementy życia wspólnoty pierwszego Kościoła Jerozolimskiego: nauczanie apostołów, wspólnota braterska, łamanie chleba oraz modlitwa stanowią istotny rys wszystkich wspólnot chrześcijańskich, każdego czasu i miejsca. „Możemy innymi słowy stwierdzić, że stanowią one także podstawowe wymiary jedności widzialnego Ciała Kościoła” – zaznaczył Ojciec Święty.

Wyraził uznanie dla osiągnięć dialogu ekumenicznego na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Jednocześnie zauważył, że jesteśmy jeszcze daleko od tej jedności, o jaką modlił się Chrystus i o której mowa w obrazie pierwszej wspólnoty jerozolimskiej. „Jedność do której Chrystus poprzez Swego Ducha wzywa Kościół nie realizuje się tylko na płaszczyźnie struktur organizacyjnych, lecz przedstawia się na znacznie głębszym poziomie, jako jedność wyrażająca się «w wyznawaniu jednej wiary, we wspólnym spełnianiu kultu Bożego oraz w braterskiej zgodzie rodziny Bożej» („Unitatis redintegratio”, 2)” – stwierdził Benedykt XVI. Zaznaczył, że dążenie do przywrócenia jedności między podzielonymi chrześcijanami nie może ograniczać się do uznania wzajemnych różnić i osiągnięcia pokojowego współżycia: „To czego gorąco pragniemy, to ta jedność, o którą modlił się sam Chrystus, i która ze swej natury wyraża się w komunii wiary, sakramentów i posługi. Drogę ku tej jedności należy postrzegać jako imperatyw moralny, odpowiedź na wyraźne wezwanie Pana Jezusa. Z tego względu należy przezwyciężać wszelką rezygnację czy pesymizm, które są brakiem zaufania w moc Ducha Świętego. Naszym obowiązkiem jest zmierzanie z pasją ku temu celowi poprzez poważny i precyzyjny dialog, aby pogłębić wspólne dziedzictwo teologiczne, liturgiczne i duchowe: poprzez wzajemne poznanie, formację ekumeniczną nowych pokoleń, a nade wszystko przez nawrócenie serca i modlitwę” – podkreślił papież. Jednocześnie zaznaczył, że dzieło jedności chrześcijan przekracza ludzkie siły i talenty, dlatego nadzieją na jedność jest modlitwa Chrystusa za Kościół, miłość Ojca i moc Ducha Świętego.

Nawiązując do postaci św. Pawła Benedykt XVI przypomniał, że Apostoł Narodów wielką wagę przywiązywał do wspierania Kościoła Jerozolimskiego, uważając, że jest to nie tylko dzieło miłosierdzia, lecz także oznaka gwarancji jedności i komunii między założonymi przez niego Kościołami a pierwszą wspólnotą Miasta Świętego. Zachęcił wiernych zgromadzonych w bazylice św. Pawła za Murami, a także przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot kościelnych, by za wstawiennictwem Maryi modlili się o dar jedności, aby „ponowił się dla nas dzisiaj cud Pięćdziesiątnicy i aby prowadzeni przez Ducha Świętego wszyscy chrześcijanie przywrócili pełną jedność w Chrystusie” – stwierdził papież.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
3°C Sobota
rano
3°C Sobota
dzień
3°C Sobota
wieczór
3°C Niedziela
noc
wiecej »