Nie należy zapominać

O trudnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie - skłaniającej ich nieraz do emigracji z rodzinnych stron - mówił Jan Paweł II do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Kościołów Wschodnich.

W wygłoszonym do nich 21 listopada przemówieniu podjął też poruszone w czasie sesji tematy odnowy liturgicznej i formacji duchowej, zwłaszcza kandydatów do kapłaństwa, którzy winni wzrastać w miłości do Kościoła. "Nie zależy zapominać - stwierdził Ojciec Święty - że wszyscy katolicy, niezależnie od różnicy obrządku, należą do jednego Kościoła Chrystusowego". Nawiązując do norm Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, dotyczących wyboru biskupów przez synody patriarchalne, Papież przypomniał, że ustalono je wspólnie z patriarchami katolickich Kościołów Wschodnich. Podkreślił, że dzisiejsze środki przekazywania informacji pozwalają na uzyskanie koniecznej papieskiej zgody na proponowanych kandydatów jeszcze przed ich wyborem. Ewentualne problemy w zastosowaniu obowiązujących norm kanonicznych należy rozwiązywać w duchu czynnej współpracy - dodał Ojciec Święty. "Znane są trudności, jakie napotykają wspólnoty wschodnie w wielu częściach świata. Mała liczba wiernych, szczupłość środków, odizolowanie, sytuacja mniejszości często utrudniają spokojną, owocną pracę duszpasterską, wychowawczą, opiekuńczą i charytatywną. Odnotowuje się też stałą migrację na Zachód najbardziej obiecujących członków waszych Kościołów" - mówił dalej Papież. "A cóż powiedzieć o cierpieniach w Ziemi Świętej i innych krajach na Wschodzie, wciągniętych w niebezpieczną spiralę, która po ludzku wydaje się nie do powstrzymania? Oby Bóg jak najrychlej położył kres przemocy!"- dodał. Nawiązując do przypadającej w kwietniu przyszłego roku 40. rocznicy encykliki "Pacem in terris", Jan Paweł II polecił Kościoły wschodnie modlitwom jej autora - błogosławionego Jana XXIII, który znał je i kochał. Za jego wstawiennictwem winny one nie zamykać się w formułach przeszłości, ale otwierać się na zdrową odnowę, w harmonii między tym, co "stare i nowe". "W ostatnich latach miałem okazję odwiedzić wiele z nich: od Bliskiego Wschodu po Afrykę, od Europy po Indie. Proszę o opiekę Najświętszej Maryi Panny nad tymi wszystkimi braćmi i siostrami, zwłaszcza nad tymi, którzy w Ziemi Świętej i w Iraku przeżywają trudne chwile wielkiego cierpienia" - zakończył swe przemówienie Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Sponsorowane

Www.CzesciAuto24.PL

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
8°C Czwartek
dzień
9°C Czwartek
wieczór
7°C Piątek
noc
6°C Piątek
rano
wiecej »