Kongregacja Odpowiedzialnych zakończona

XXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odbyła się w dniach 28 II - 3 III na Jasnej Górze. Kongregacja Odpowiedzialnych to coroczne święto ruchu oazowego gromadzące jego głównych moderatorów i animatorów pochylających się nad tematem kolejnego roku pracy formacyjnej.

Ks. Marek Sędek z diecezji warszawsko–praskiej przedstawił, w jaki sposób dojrzałość chrześcijańską widzi nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II. O. Hubert Matusiewicz, dyrektor Caritas Polska w nawiązaniu do ostatnie pielgrzymki Ojca św. do Polski wskazał na miłosierdzie jako miarę dojrzałości chrześcijańskiej. Niejako dopełnieniem tej ostatniej wypowiedzi były świadectwa różnych środowisku Ruchu Światło–Życie mówiące o podejmowanych przez ten ruch dziełach miłosierdzia. Przedstawiciele lubelskiego ośrodka Ruchu mówili o pracy grup „Odwaga” niosącej pomoc i wyzwolenie osobom homoseksualnym. Przedstawiono również działalność Ośrodka Profilaktyczno–Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach prowadzącego szeroką działalność w dziedzinie uzależnień. Mówiono o podejmowanych przez środowiska Ruchu działaniach ewangelizacyjnych. Na jasnogórskim spotkaniu podjęto również refleksję nad „Drogowskazami Nowego Człowieka” — opracowanymi przez ks. Franciszka Blachnickiego zasadami życia Ruchu Światło–Życie, ukazując je jako fundament, drogę i miarę dojrzałości chrześcijańskiej. Kongregacja wystosowała list otwarty do parlamentarzystów protestując przeciwko projektowanym zmianom w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zmianom które mają umożliwić reklamę piwa. W XXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych wzięło udział ok. 900 osób z wszystkich diecezji Polski oraz z Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Niemiec. LIST OTWARTY DO POSŁÓW I SENATORÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, zebrany w Zakroczmiu w dniach 17-19 II 2003, po wysłuchaniu opinii diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości oraz ruchów i stowarzyszeń trzeźwościowych wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec założeń i postanowień opracowywanej przez parlament nowelizacji ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Nowelizacja ustawy oznacza faktycznie liberalizację promowania alkoholu – szczególnie piwa – wobec młodzieży. Koronne argumenty rzekomego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz sportu poprzez zwiększone wpływy z reklamy wskazują raczej na wyjście naprzeciw interesom biznesu alkoholowego – niż na troskę o młode pokolenie. Przebieg publicznej debaty sejmowej, z którego zapisem Zespół zapoznał się na podstawie stenogramów posiedzenia Sejmu z dnia 23 stycznia 2003 roku wykazuje większą troskę projektodawców o rozwój przemysłu piwowarskiego, niż o zdrowie fizyczne i moralne narodu. Projekt nowelizacji wraz z projektem ustawy „o wykluczeniu społecznym” doprowadzi bowiem do demontażu unikalnego w skali światowej samorządowego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych, przynoszącego coraz większe owoce pracy profilaktycznej wśród młodzieży. Nie możemy też zapominać o pomocy osobom uzależnionym. Argumenty, które padły „za i przeciw” podczas debaty sejmowej wyraźnie wskazują na sprzeczność projektowanej nowelizacji z podstawowymi założeniami obecnej ustawy. Autorzy nowelizacji zdają się nie dostrzegać, że koszt społeczny częstszego sięgania po alkohol (temu przecież służy kosztowna reklama!) jest wielokrotnie większy niż proponowane ustawowe przekazanie na cele opieki społecznej 10% od wpływów z reklamy alkoholu. Czyżby była to cena „kupienia” aprobaty społecznej? W każdym mieście, miasteczku czy wsi spotykamy się z rosnącym obszarem biedy ludzkiej (materialnej i moralnej), spowodowanej nadużywaniem alkoholu! Z perspektywy życia parafii bezpośrednio widać problemy ludzkie, będące skutkiem ofensywy biznesu alkoholowego. Nieodwracalne są zwłaszcza straty moralne coraz szerzej dotykające wielu rodzin. Problemów wynikających z kryzysu gospodarczego nie rozwiążemy przy pomocy alkoholu! Polska młodzież będzie lepiej rozwijać swe zdolności i będzie konkurencyjna na europejskim rynku pracy, jeśli nie będzie miała obciążeń alkoholowych zarówno w rodzinach jak i w środowisku młodzieżowym! A ograniczanie reklamy jest jednym z najskuteczniejszych środków profilaktycznych! Przypominamy, że dnia 22 lutego 2001 roku w Sztokholmie Dyrektor WHO podczas spotkania 40 ministrów zdrowia z całej Europy mówił, iż: - przyczyną zgonów młodych Europejczyków w wieku lat 15-29 jest w jednej czwartej używanie alkoholu, a w Europie Wschodniej nawet - w jednej trzeciej! - w krajach, w których przestrzegany jest całkowity zakaz reklamy, spożycie alkoholu jest o 16% niższe, a liczba wypadków drogowych nawet o 23% mniejsza; - zwiększenie czasu reklamy alkoholu w telewizji o 5 minut dziennie powoduje, że młody konsument wypija 5 gramów czystego alkoholu więcej. Dlatego jako Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski nie możemy patrzeć obojętnie na przewidywane skutki nowelizacji ustawy. Wyrażamy natomiast nadzieję na odpowiedzialność zarówno Sejmu jak i Senatu wobec wyborców i apelujemy do parlamentarzystów o godne i odpowiedzialne reprezentowanie interesów Polski i jej młodego pokolenia, a nie bogacącego się biznesu alkoholowego. Apelujemy do Was, parlamentarzystów: pomyślcie o Waszych własnych małoletnich dzieciach i wnukach. Czy naprawdę takiej przyszłości chcecie dla nich! Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski Przewodniczący Zespołu Bp Antoni Pacyfik Dydycz Zakroczym, 19 lutego 2003 roku

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
18°C Wtorek
rano
25°C Wtorek
dzień
26°C Wtorek
wieczór
23°C Środa
noc
wiecej »