Uwaga na zanik wartości!

Na zanik wartości etycznych w życiu publicznym zwraca uwagę Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim. Omijanie prawa dla osiągnięcia korzyści materialnych, nadużycia podatkowe, płatna protekcja, wyłudzanie rent i zwolnień lekarskich, kradzież dobra wspólnego - to tylko niektóre spośród toczących Polskę patologii, wymienionych przez Radę w specjalnym oświadczeniu.

Dokument podpisany przez grono poznańskich uczonych zawiera apel do wszystkich ludzi dobrej woli o kierowanie się "dobrem człowieka i dobrem wspólnym". Rada z ubolewaniem zauważa, że osoby podejmujące publiczną odpowiedzialność cechuje często brak woli wznoszenia się ponad partykularne interesy partyjne, towarzysko-gospodarcze, rodzinne czy zawodowe. "Brak etyki w życiu publicznym jest podstawowym powodem złych notowań społecznych całej klasy politycznej - głosi dokument. Obecny system wyborczy - zdaniem członków rady - sprawia w konsekwencji, że w wyniku wyborów do władzy dochodzą niejednokrotnie osoby "przebiegłe i partyjnie spolegliwe, a nie te najbardziej przydatne i najszlachetniejsze". Rada Społeczna przy arcybiskupie poznańskim postuluje w związku z tym: wypracowanie systemu wyborczego, gwarantującego wyłanianie osób "zachowujących szlachetną postawę obywatelską.". Zdaniem sygnatariuszy oświadczenia, u podstaw negatywnych zjawisk widocznych w dzisiejszej Polsce leży zarówno brak wrażliwości moralnej jak i niedostatki w wychowaniu do życia publicznego. Przynajmniej częściowo uznać to można za dziedzictwo minionego systemu. "Nie da się natomiast wytłumaczyć złego przykładu idącego z góry, niejednoznaczności przepisów prawnych, braku właściwej roli służby cywilnej, powiązań partyjnych, towarzyskich, pragnienia odegrania się" - głosi dokument. Rada stwierdza następnie, że jednym z podstawowych wyzwań stojących przed społeczeństwem jest podejmowanie wysiłków zmierzających do budowania dobra wspólnego. "Jako chrześcijanie powinniśmy je nieustannie podejmować, by siłą osobistego świadectwa i świadectwa struktur, które tworzymy, przenikać wszelkie wymiary życia publicznego wartościami wynikającymi z wiary, znajdującymi swój wyraz w nauce społecznej Kościoła" - głosi oświadczenie Rady. "Nie mamy aspiracji politycznych, po prostu zwracamy uwagę na pryncypia i ubolewamy, że nie zawsze w polskich realiach są one brane pod uwagę" - powiedział KAI sekretarz Rady ks. Paweł Deskur wyrażając nadzieję, że ten głos dotrze zarówno do decydentów jak i opinii publicznej. Ks. Deksur ujawnił też, że oświadczenie zostało przesłane władzom województwa: wojewodzie, prezydentowi miasta i marszałkowi sejmiku a także lokalnym mediom. Radę Społeczną przy Arcybiskupie Poznańskim powołał w listopadzie ubiegłego roku abp Stanisław Gądecki. Tworzą ją związane z Wielkopolską osobistości reprezentujące różne dziedziny nauki i kultury. Mają one formułować opinie na temat bieżących wydarzeń w regionie i kraju. Rada zajmuje się takimi dziedzinami, jak: małżeństwo i rodzina, polityka, gospodarka oraz kultura. W lutym br. Rada wydała oświadczenie na temat wyzwań stojących przed Polską w związku z wejściem do Unii Europejskiej, zaś w sierpniu ostrej krytyce poddała system edukacji w Polsce. Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Bohdan Gruchman, b. rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W skład dwunastoosobowego gremium wchodzą ponadto m.in.: prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch, prof. Andrzej Kwilecki, prof. Wojciech Łączkowski i mec. Andrzej Marcinkowski.

Całe oświadczenie na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
21°C Niedziela
noc
16°C Niedziela
rano
23°C Niedziela
dzień
24°C Niedziela
wieczór
wiecej »