Rodzina Radia Maryja to nie Akcja Katolicka!

Przeciwko nazywaniu przez Nasz Dziennik Rodziny Radia Maryja Akcją Katolicką zaprotestowali w specjalnym oświadczniu bp Mariusz Leszczyński, Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej i Halina Szydełko - prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Publikujemy cały tekst oświadczenia Akcji Katolickiej:

"Rodzina Radia Maryja Akcją Katolicką"(?)

W "Naszym Dzienniku", z dnia 24 stycznia 2006 r. (nr 20, s. 12), ukazał się artykuł Ojca Profesora Jana Mazura OSPPE, pt.: "Rodzina Radia Maryja Akcją Katolicką". Tytuł tej publikacji i jej treść wywołały w Akcji Katolickiej duże zdziwienie. Domagają się więc poważnego, merytorycznego komentarza. Trudno polemizować z Ojcem Profesorem o "charyzmacie" Rodziny Radia Maryja, gdyż nie są znane ani jej statuty, ani założenia programowe. Wiadomo natomiast, że Akcja Katolicka posiada swój statut (Statut Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa 2000) i programy działania, opracowywane na każdy rok, w oparciu o programy duszpasterskie Kościoła w Polsce i programy diecezjalne (zob. "Biuletyn Akcji Katolickiej w Polsce", Warszawa, 1995-2005). Na jakiej więc podstawie Ojciec Profesor szuka analogii pomiędzy Rodziną Radia Maryja i Akcją Katolicką? Warto zatem przypomnieć podstawowe założenia Akcji Katolickiej, zawarte w bogatym nauczaniu Kościoła (np. Apostolicam actuositatem, 1965, n. 20), w licznych wypowiedziach Jana Pawła II (zob. np.: Christifideles Laici, 1988; 'So che voi ci siete', Venticinque anni di magistero sull'Azione Cattolica 1978-2003", Roma 2004) oraz w wielu publikacjach (np.: "Misja Kościoła w świecie - 'Akcja Katolicka' dzisiaj", red. Ks. I. Dec, Wrocław 1995; Ks. Mariusz Leszczyński, Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, Lublin-Pelplin 1996; Abp Józef Michalik, Wybrane wypowiedzi o Akcji Katolickiej, Przemyśl 2000; Wczoraj-dziś-jutro Akcji Katolickiej, red. Ks. Tadeusz Borutka, Kraków 2004). Pius XI - "Papież Akcji Katolickiej", jak nazywają go historiografowie, określił ten ruch jako "udział świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła dla obrony zasad religii i moralności oraz rozwijania zdrowej i pożytecznej akcji społecznej pod przewodnictwem hierarchii kościelnej - ponad wszystkimi partiami politycznymi i niezależnie od nich - celem odnowienia życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie" (List do p. Steenberg-Engering, przewodniczącej Międzynarodowej Unii Kobiet Katolickich w Hadze, 30 VII 1928, w: S. Bross, Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej, t. 2, Poznań...1929, s. 16). W tym duchu wypowiadał się wielokrotnie Papież Jan Paweł II. Oto przykład: "Świeccy w Akcji Katolickiej działają pod zwierzchnim kierownictwem hierarchii, która sankcjonuje tę współpracę także za pomocą wyraźnego 'mandatu'. Jest to cecha znamienna, która winna Was wyróżniać, ale ona jest także źródłem i sekretem owocności Waszej pracy dla budowania wspólnoty kościelnej. Bez tej specjalnej łączności z hierarchią kościelną, ujawniającej się przez obecność wśród Was asystenta kościelnego, nie może istnieć Akcja Katolicka" (Przemówienie do Włoskiej Akcji Katolickiej, 27 IX 1980, w: 'So che voi ci siete'..., p. 44).
«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
16°C Niedziela
rano
21°C Niedziela
dzień
22°C Niedziela
wieczór
16°C Poniedziałek
noc
wiecej »