Ekumenicznie w Lund

W dniach 20-27 marca miały miejsce obrady przedstawicieli Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Miejscem obrad, w których uczestniczyło ponad 500 osób, było szwedzkie miasto Lund, gdzie przed 60. laty ukonstytuowała się Światowa Federacja Luterańska. Jednym z członków-założycieli był Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Nowa organizacja ukazała nam, ówczesnym studentom, szeroki horyzont dialogu międzynarodowego. Stanowiła ona dla nas również „źródło nadziei na lepszą przyszłość” – stwierdził w swoich wspomnieniach prof. Carl-Gustav Andrén ze Szwecji. Niejako potwierdzeniem dla tych wspomnień było wystąpienia Prezydenta ŚFL, bpa Marka Hansona (USA), który określił utworzoną w 1947 r. Światową Federację Luterańską jako „część nowej konstelacji nadziei”, która była czymś „więcej niż pojedynczym światłem w ciemności” w obliczu rozpoczynającej się wówczas „zimnej wojny”. Temat przewodni konferencji ŚFL brzmiał: „Życie w społeczności we współczesnym świecie”. Omawiano przede wszystkim zagadnienia małżeństwa, rodziny oraz seksualności człowieka. Jako że w poszczególnych Kościołach Luterańskich podchodzi się różnie do tych kwestii, uznano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie pogłębiony dialog w duchu poszanowania i respektu. „Jesteśmy zobowiązani wzajemnie się słuchać, a nie osądzać”. Poruszano również kwestię kolejnego 11. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które będzie mieć miejsce w 2010 r. w Stuttgarcie (Niemcy) pod hasłem: „Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj”. Ważnym aspektem obrad było także zagadnienie ekumenizmu. Sekretarz Generalny ŚFL, ks. dr Ismael Noko, po raz kolejny podkreślił, że świat luterański jest niejako „skazany” na ekumenizm. Zamykanie się w getcie swojego wyznania nie przynosi nic dobrego. W tej kwestii referował również kardynał Walter Kasper (przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan). Określił on ruch ekumeniczny jako istotny impuls w jedność Europy. „Procesy pojednania, jakie zachodzą wśród chrześcijan, organizacji i Kościołów chrześcijańskich, mają stanowić zaraźliwy i motywujący bodziec na rzecz pokoju w różnych kontekstach polityczno-kulturowych” – mówił kard. Kasper. Kardynał odczytał również list gratulacyjny papieża Benedykta XVI, w którym zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego docenił ogromny wkład ŚFL w dialog ekumeniczny. Papież przypomniał, że ścisłe kontakty ze ŚFL istnieją od II Soboru Watykańskiego. Od tamtego czasu poczyniono wiele kroków naprzód, z których milowym kamieniem okazała się „Wspólna Deklaracja o usprawiedliwieniu” z 1999 r. Według papieża, wspólnota ekumeniczna pomiędzy luteranami a katolikami jest „darem Ducha Świętego i zarazem odpowiedzialnym zobowiązaniem”. Ze strony luterańskiej natomiast padły słowa podziękowania za zaangażowanie przy opracowywaniu niedawno opublikowanego dokumentu pt: „Apostolskość Kościoła”. Wkrótce ma również ukazać się w postaci książkowej publikacja dotycząca rezultatów 25-letniego dialogu luterańsko-prawosławnego, w której poruszona będzie szczególnie kwestia Eucharystii. Światowa Federacja Luterańska pozytywnie wypowiedziała się w sprawie planu utworzenia Globalnego Forum Chrześcijańskiego. W jego wejdą wszystkie Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, które pragną wspierać dialog ekumeniczny i przenosić go na płaszczyznę praktyczną. Kolejnym ważnym punktem obrad była kwestia zaangażowania kobiet i ludzi młodych w służbę w Kościołach luterańskich. Zajmowano się również palącymi problemami społecznymi, takimi jak: sprawa Kosowa, rola Kościoła w państwie, apel na rzecz zakończenia okupacji Izraela w Palestynie, podjęcie zdecydowanych kroków w sprawie poprawy sytuacji społecznej w Zimbabwe, notoryczne łamanie praw człowieka na Filipinach, skrajna bieda na świecie jako skandal dla ludzkości, klarowne przedstawienie teologicznych aspektów przeciw zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz podkreślenie roli diakonii i duszpasterstwa jako naczelnych zadań Kościoła wśród pojedynczego człowieka jak i całego społeczeństwa. Na zakończenie obrad, Sekretarz Generalny ŚFL – ks. dr I. Noko jeszcze raz podkreślił, że międzykonfesyjny dialog ekumeniczny jest konieczny do tego, aby lepiej się rozumieć i wzajemnie do siebie zbliżać. Zapytany: jaki będzie status Światowej Federacji Luterańskiej za 60 lat odpowiedział: „Będziemy o wiele bardziej zaawansowani w dialogu ekumenicznym niż obecnie. Za 60 lat Kościoły chrześcijańskie będą wspólnie sprawować Sakrament Eucharystii”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
13°C Niedziela
dzień
13°C Niedziela
wieczór
12°C Poniedziałek
noc
11°C Poniedziałek
rano
wiecej »