Częstochowa: Obradowała Rada Stała Episkopatu wraz z biskupami diecezjalnymi

Gruntowna rewizja statutu Konferencji Episkopatu była głównym punktem obrad biskupów diecezjalnych i Rady Stałej Episkopatu, 2 maja na Jasnej Górze. Bp Piotr Libera poinformował KAI po zakończeniu obrad, że przedyskutowano propozycje poprawek do niemal 50 artykułów statutu.

Najważniejsze spośród wstępnych decyzji podjętych dziś, to wprowadzenie odrębnych spotkań biskupów diecezjalnych, podczas których dyskutowane będą kwestie należące do kompetencji ordynariuszy, modyfikacja składu Rady Stałej Episkopatu oraz kompetencje Sekretariatu Episkopatu. Bp Libera wyjaśnił, że na spotkaniach biskupów diecezjalnych - które stają się odrębną strukturą w łonie Konferencji Episkopatu Polski - podejmowane będą wiążące decyzje w sprawach administracyjno-ekonomicznych, jak i w sprawach wymagających aktualnego zajęcia stanowiska przez Kościół w Polsce. Decyzja ta - jak wyjaśnił KAI abp Gocłowski - odpowiada faktycznemu zakresowi odpowiedzialności sprawowanej przez każdego biskupa diecezjalnego, która jest nieporównywalna do zakresu odpowiedzialności biskupów pomocniczych. Jeśli chodzi o Radę Stałą Episkopatu, to po długiej dyskusji zadecydowano, że gremium to zostanie rozszerzone. Do jej aktualnego kształtu, a w skład jego wchodzi prezydium Episkopatu i ośmiu biskupów diecezjalnych wchodzących do niej z wyboru, postanowiono dołączyć Prymasa Polski oraz kardynałów, którzy są członkami Konferencji Episkopatu Polski a nie ukończyli 80. roku życia. W propozycji znowelizowanego statutu sprecyzowano też dokładnie rolę sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu i Sekretariatu Episkopatu. Zdefiniowano to w ten sposób, że Sekretariat Episkopatu (wraz z sekretarzem generalnym) jest organem wykonawczym Konferencji Episkopatu i działa pod bezpośrednim kierownictwem przewodniczącego tejże Konferencji. Jeśli chodzi o żywo dyskutowany punkt obrad dotyczący kompetencji i uprawnień biskupów seniorów, to nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie. Biskupi seniorzy nie są członkami Konferencji Episkopatu, ale mogą uczestniczyć w jej obradach jako doradcy, bez prawa udziału w głosowaniu. Mogą również brać udział w pracach poszczególnych komisji, rad i zespołów Konferencji Episkopatu Polski. Propozycje zmian w statucie przedłożył pracujący od 2 lat specjalny zespół biskupów, kierowany przez metropolitę gdańskiego, abp. Tadeusza Gocłowskiego. Propozycje te są rezultatem licznych konsultacji wśród członków Episkopatu, jak i odpowiedzią na postulaty dotyczące pracy konferencji biskupich, ogłoszone przez Stolicę Apostolską w dyrektorium o pracy biskupów "Apostolos suos" z 1998 roku. "Obecny statut naszego Episkopatu został przyjęty w 1996 r., jednak jego nowelizacja jest niezbędna zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej ogłoszonymi w tym dokumencie" - wyjaśniał abp Tadeusz Gocłowski. Biskupi diecezjalni przyjęli wstępnie dyskutowane poprawki, ale nie jest to ich wersja ostateczna, gdyż ta wymagać będzie dalszej pracy. W lipcu br. zbierze się po raz kolejny zespół ds. nowelizacji statutu, którym kieruje abp Gocłowski. Dopracuje on przyjęte dziś zmiany, a następnie przedstawi je na zebraniu plenarnym w październiku. Kiedy całość Episkopatu je przyjmie, do zostaną przedstawione Stolicy Apostolskiej do tzw. recognitio, czyli akceptacji. Biskupi obecni na Jasnej Górze wysłuchali także relacji sekretarza Episkopatu z prac i ostatnich spotkań Komisji Konkordatowych, kościelnej i rządowej. W wyniku prac tych komisji wykładowcy wyższych uczelni kościelnych zostali zwolnieni z obowiązków, jakie nakłada na nie aktualna ustawa lustracyjna.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
24°C Niedziela
noc
20°C Niedziela
rano
27°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
wiecej »