Kraków: Nowa przełożona generalna prezentek

S. Olga Maślanka została przełożoną generalną prezentek. Wyboru dokonała 24 lipca obradująca w Krakowie kapituła Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

„Wybór jest dla mnie wielkim wyzwaniem i wielkim zadaniem – powiedziała Radiu Watykańskiemu nowa przełożona generalna. – Będę chciała prowadzić zgromadzenie tak, jak do tej pory było prowadzone, w duchu Bożym i w duchu charyzmatu naszej założycielki, Sługi Bożej Matki Zofii Czeskiej”. „Jest nas 130 sióstr. Pełnimy dzieła apostolskie na terenie Polski, a także w dwóch domach za granicą – na Ukrainie i w Rzymie. Jesteśmy skoncentrowane na dziele wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Prowadzimy 4 szkoły: 2 licea i 2 gimnazja, 2 przedszkola, dom dziecka, dom pomocy społecznej w Jordanowie. Szkolnictwo się bardzo rozwija, coraz więcej młodzieży zgłasza się do naszych szkół, zwłaszcza do gimnazjum. W Rzeszowie jest ponad 700 uczniów, w Krakowie – około 200. Jest to wielkie wyzwanie, które stoi przed nami i chcę dalej w tym duchu prowadzić, żeby objąć opieką dzieci i młodzież w naszych szkołach i żeby te szkoły się poszerzały” – powiedziała m. Olga Maślanka. Przełożona generalna Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (sióstr prezentek) urodziła się 24 stycznia 1964 r. w Podwilku. Do zgromadzenia wstąpiła w roku 1982, śluby wieczyste złożyła w 1990 r. W roku 1992 ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i otrzymała tytuł magistra psychologii. Od 1993 r. pracowała jako wychowawczyni w internacie dla dziewcząt liceum, prowadzonego przez siostry prezentki, a następnie jako kierowniczka. W 1994 r. ukończyła Karmelitańskie Studium Duchowości, a w 2000 r. Szkołę Formatorek w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Od 1998 r. do chwili obecnej była przełożoną Domu Matki Założycielki Sługi Bożej Zofii Czeskiej w Krakowie, a od 2001 r. radną generalną. Dnia 24 lipca 2007 r. została wybrana przełożoną generalną zgromadzenia sióstr prezentek. Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) powstało w XVII wieku w Krakowie. Powszechnie używana jego nazwa: "Prezentki", wywodzi się od łacińskiego słowa presentatio (ofiarowanie). Jest zgromadzeniem habitowym, na prawie papieskim. Strojem sióstr prezentek jest czarny habit oraz czarny welon z białym paskiem. Do pracy używają siostry stroju uproszczonego w białym lub niebieskim kolorze. Herbem (godłem) Zgromadzenia jest hierogram utworzony z liter tworzących imię Maria, z umieszczoną nad nim koroną. Założycielką zgromadzenia jest sługa Boża matka Zofia z Maciejowskich Czeska (1584-1650). Od swego zarania siostry prezentki związane są z Krakowem, gdzie powstało zgromadzenie i gdzie prowadzi do dziś swą działalność wychowawczo-pedagogiczną. Dom macierzysty zgromadzenia mieści się przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie, a dom generalny przy ulicy św. Jana 7. Siostry prezentki powstały jako pierwsze polskie zgromadzenie zakonne oddane pracy apostolskiej w Kościele czyli czynne, bez ścisłej klauzury papieskiej właściwej zakonom kontemplacyjnym. Wszystkie istniejące wcześniej zakony w Polsce zarówno męskie jak i żeńskie wywodziły się z klasztorów zagranicznych bądź też powstały na ziemiach polskich, ale nie były to polskie wspólnoty. Trudno jest wskazać jednoznacznie datę roczną powstania zgromadzenia, bowiem był to nie jednorazowy akt, lecz wieloletni proces. Za datę powstania zgromadzenia przyjmuje się najczęściej 31 V 1627 rok, w którym został wydany przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego dokument erekcyjny Domu Panieńskiego Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i jego statutów. Dom został ufundowany i założony przez sługę Bożą matkę Zofię Czeską w celu kształcenia i wychowywania dziewcząt zwłaszcza sierot i ubogich. Matka Zofia gromadząc dziewczęta powołała równocześnie do życia wspólnotę osób, która miała się tymi dziewczętami zajmować i zorganizowała ją na wzór życia zakonnego. Powstała wspólnota nie była zakonem w ścisłym znaczeniu, a jedynie zgromadzeniem religijnym, bowiem w tym czasie nie mogły istnieć wspólnoty zakonne bez ścisłej klauzury. Ścisła klauzura z kolei uniemożliwiała prowadzenie szkoły. Utworzone przez matkę Zofię Czeską zgromadzenie otrzymało na początku drugiej połowy XVII w. pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na składanie przez jego członkinie ślubów publicznych i na przyjmowanie do nowicjatu. Konstytucje zgromadzenia zostały zatwierdzone 10 lat po śmierci założycielki, 13 I 1660 roku przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Siedzibą zgromadzenia przez prawie sto lat był dom macierzysty przy ulicy Szpitalnej. W roku 1726 siostry przeprowadziły się wraz ze szkołą do nowego budynku przy ul. św. Jana. Ówczesny biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski przekazał wtedy zgromadzeniu kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, a w nim łaskami słynący obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników, czczonej także jako Matka Boża Świętojańska lub Matka Wolności. Kardynał Karol Wojtyła w liście na jubileusz 350-lecia pracy wychowawczej zgromadzenia sióstr prezentek w 1977 roku tak określił ich powołanie: "Pomóc każdej duszy stanąć wobec Boga Żywego, który jest Miłością i ukształtować z tej świadomości życie, jako odpowiedź na tę Miłość - to powołanie, któremu warto poświęcić siebie i wszystkie siły umysłu, woli i serca, ducha i ciała, poświęcić siebie całą. Właśnie tak widzę powołanie Sióstr Prezentek, wszystkich i każdej". Zgromadzenie sióstr prezentek nieprzerwanie kontynuuje do dziś zapoczątkowaną przez sługę Bożą działalność dydaktyczno-wychowawczą w Polsce - prowadzi licea z internatem oraz gimnazja w Krakowie i Rzeszowie, przedszkola, podejmuje wszelkiego rodzaju prace wśród dzieci i młodzieży (m. in. prowadzi dom dzieci specjalnej troski, dom dziecka, podejmuje katechizację). Dom generalny zgromadzenia znajduje się w Krakowie przy ul. św. Jana 7, gdzie mieści się także wspomniane liceum i gimnazjum. W domu sługi Bożej przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie prowadzony jest internat dla dziewcząt.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
16°C Piątek
wieczór
14°C Sobota
noc
14°C Sobota
rano
21°C Sobota
dzień
wiecej »