Kościół na świecie w liczbach

Na koniec 2013 r. na świecie było ponad 1 miliard 253 mln katolików, czyli o ok. 25 mln więcej (2 proc.) niż rok wcześniej. Jest to szybszy wzrost niż w wypadku przyrostu ludności świata, wynoszącego 1 proc. w skali roku.

Te i wiele innych liczb podaje najnowszy „Annuarium Statisticum Ecclesiae” (Rocznik Statystyczny Kościoła), ogłoszony w marcu br. w Watykanie przez Centralny Urząd Statystyki Kościoła. Z danych tych wynika m.in., że w dalszym ciągu wzrasta liczba kapłanów i diakonów stałych, spada natomiast z różnym nasileniem liczba osób zakonnych i seminarzystów.

Odsetek katolików w stosunku do ogółu mieszkańców naszej planety zwiększył się o niespełna 1 proc. i obecnie wynosi 17,7 proc. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich wydaniach Rocznika, specjaliści oceniają, że poza oficjalnymi danymi jest ok. 4,8 mln wiernych, gdyż są kraje, skąd do Watykanu nie docierają wiarygodne dane na ten temat, np. Korea Północna czy Chiny.

Z najnowszych ustaleń wynika, że największy odsetek katolicy stanowią w obu Amerykach – 63,6 proc., następnie w Europie – 39,9 proc., najniższy zaś wskaźnik ma Azja, w której katolicy stanowią 3,2 proc. mieszkańców.

W 2013 r. chrzest przyjęło ponad 16 mln dzieci i dorosłych. Jednocześnie Rocznik zwraca uwagę na „ogólną tendencję spadkową liczby chrztów dzieci, ściśle związaną ze zmniejszaniem się liczby urodzeń w wielu krajach”. Okazuje się, że wskaźnik ochrzczonych dzieci poniżej 7. roku życia w stosunku do ogółu katolików spada od 2008 r. na wszystkich kontynentach.

Z innych danych wynika, że na koniec 2013 r. liczba biskupów w wymiarach całego Kościoła wzrosła o 40 i wynosi obecnie 5173. Więcej jest również księży: 415 348 w porównaniu do 414 313 rok wcześniej, przy czym na wzrost ten pracują przede wszystkim Kościoły lokalne w Afryce, Azji i częściowo w obu Amerykach, utrzymuje się natomiast nadal spadek ich liczby w Europie. Nastąpił też duży przyrost liczby diakonów stałych – o ponad tysiąc: obecnie jest ich 43 195.

Nieznacznie zmalała liczba braci zakonnych: z 55 314 na koniec 2012 r. do 55 253 w rok później. Nadal spada, i to wyraźnie, liczba sióstr zakonnych po ślubach wieczystych i mniszek – w 2013 r. było ich o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej i aż o 6,1 proc. mniej w porównaniu z 2008 r.; obecnie jest ich 693 575. Największy ubytek zakonnic w ciągu ostatnich pięciu lat wystąpił w Ameryce Północnej – o 16,6 i w Europie – o 12,6 proc.

Ostatnio zmniejsza się również liczba kandydatów do kapłaństwa, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych, choć nie są to duże spadki: jeśli na koniec 2011 r. było 120 616 seminarzystów, to w 2012 r. - 120 051, a w 2013 r. - 118 251. Warto przypomnieć, że na koniec 1978 r., gdy rządy w Kościele powszechnym obejmował Jan Paweł II, liczba kandydatów do stanu duchownego wynosiła nieco ponad 62 tysiące.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| STATYSTYKA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
0°C Czwartek
rano
1°C Czwartek
dzień
2°C Czwartek
wieczór
2°C Piątek
noc
wiecej »