Funkcjonariusze BOR modlili się w dniu swojego święta

Funkcjonariusze BOR - kadra dowódcza i pracownicy cywilnej służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, rozpoczęli obchody swojego święta Eucharystią w katedrze polowej.

Msza św. pod przewodnictwem biskupa polowego Tadeusza Płoskiego – niegdyś dziekana BOR-u - rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego i wprowadzenia pocztu sztandarowego. Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze BOR. W kazaniu bp Płoski podkreślił, że ochrona osób, będąca podstawową funkcją tej służby mundurowej, znajduje swoje korzenie w głębokiej, chrześcijańskiej prawdzie umiłowania bliźniego. Biskup przypomniał też historię utworzonej w 1918 roku formacji odpowiedzialnej za ochronę osób na najwyższych stopniach administracji rządowej. Zachęcał funkcjonariuszy i pracowników BOR do odważnego naśladowania uczniów Chrystusa. Bądźcie solą i światłem, dawajcie o nim świadectwo – powiedział bp Płoski. Wraz z bp. Płoskim Mszę św. celebrowali ks. płk Krzysztof Jamrozik, dziekan BOR, ks. płk Marek Wesołowski oraz ks. płk Jan Domian. Konieczność utworzenia instytucji zajmującej się ochroną najważniejszych osób w państwie zrodziła się w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku a szczególnie brak takich służb został obnażony po zamachu na pierwszego prezydenta RP, Gabriela Narutowicza zamordowanego przez Eligiusza Niewiadomskiego w salach warszawskiej Zachęty, 16 grudnia 1922 roku. W związku z zamachem, 12 czerwca 1924 r., Minister Spraw Wewnętrznych Zygmunt Hübner powołał brygadę ochronną, której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydzielono z niej Oddział Zamkowy, zabezpieczający stałą siedzibę Prezydenta. Po II wojnie światowej, w grudniu 1956 roku zostało powołane Biuro Ochrony Rządu – jako samodzielna jednostka podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Po przełomie 1989 roku funkcjonariusze BOR z dniem 1 sierpnia 1990 r. stali się żołnierzami, pozostając nadal w strukturze resortu spraw wewnętrznych i realizując zadania ochronne wobec najwyższych dostojników państwa i przedstawicieli delegacji zagranicznych. Funkcjonariusze BOR ochraniają również obiekty służące Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi spraw wewnętrznych oraz ministrowi o spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak też inne obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu. Do głównych zadań BOR należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu. Do osób, chronionych przez BOR należą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele delegacji państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne osoby ważne ze względu na dobro państwa. Duszpasterstwo Biura Ochrony Rządu zorganizowane zostało na wzór struktury Dekanatu Straży Granicznej. Funkcję dziekana pełni obecnie ks. płk Krzysztof Jamrozik. Dziekanem Biura Obrony Rządu do czasu nominacji biskupiej, tj. do 30 października 2004 r., był ks. płk Tadeusz Płoski, obecnie biskup polowy wojska polskiego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
22°C Poniedziałek
wieczór
18°C Wtorek
noc
16°C Wtorek
rano
23°C Wtorek
dzień
wiecej »