Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej

Już od XIV-go wieku karmelici obchodzili wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Kościół obchodzi (16 lipca) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, popularnie Matki Bożej Szkaplerznej. Zwraca nas ono ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu. Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel powstał w Ziemi Świętej w XII w., w okresie wypraw krzyżowych. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego, w XIII w. mnisi-pustelnicy przenieśli się do Europy.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.Szkaplerz nosiło wielu władców europejskich, niemal wszyscy królowie polscy, a także liczni święci.

Nazwa „szkaplerz” pochodzi od łacińskiego słowa „scapularis” (czyt. skapularis), czyli „noszony na plecach”. Zakonnicy noszą szkaplerz w postaci prostokątnego kawałka materiału z otworem na głowę, wkładanego na tunikę habitu. Z jednej strony przedstawia on wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a z drugiej Pana Jezusa wskazującego swoje Serce.

Taką szatę jako element habitu noszą dziś nie tylko karmelici, ale i inne zakony. Świeccy natomiast noszą go w formie medalika.

Już od XIV-go wieku karmelici obchodzili wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dla całego Kościoła w wieku XVIII-ym zatwierdził je papież Benedykt XIII-y.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| SZKAPLERZ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
 • MatkaB.
  16.07.2016 13:18
  Karmel jest za słodki, wolę czekoladę.
 • maryjni.pl
  16.07.2016 14:13
  Litania do Matki Bożej Szkaplerznej

  Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy.
  Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel.
  Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy.
  Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały.
  Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel.
  Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś.
  Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty nosza.
  Królowo Karmelu, która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi, nie zostanie potępiony.
  Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci.
  Królowo Karmelu, nadziejo umierających.
  Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych.
  Królowo Karmelu, która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci.
  Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi.
  Królowo Szkaplerza świętego, tronie mądrości.
  Królowo Szkaplerza świętego, źródło miłosierdzia.
  Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych.
  Królowo Szkaplerza świętego, jedyna ucieczko nasza.
  Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach.
  Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach.
  Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach.
  Królowo Szkaplerza święttego, w naszych zniechęceniach.
  Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach.
  Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach.
  Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie.
  Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną.
  Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszystko co złe.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinne dzieci.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Ciebie z ufnośścią błagamy.
  Królowo Szkaplerza świętego, daj nam Świętych i Błogosławionych.
  Królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca Świętego.
  Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świętym całą Polskę.
  Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego.
  Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa.
  Królowo Szkaplerza świętego, jedyna nasza po Bogu nadziejo.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Módl się za nami Królowo Szkaplerza świętego,
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi Zakon Karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką Królowej Szkaplerza świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

  Pod Twoją obronę...
  Witaj Królowo...


  Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

  O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.
  Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia Szkaplerza świętego.
  Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.
  Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. Przyjmij, Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby szkaplerz święty, który noszę, stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Uproś mi tę łaskę u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


  Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej

  Królowo Szkaplerza świętego i Matko Miłosierdzia, zawierzam Ci nie tylko moją duszę i szczęście wieczne, ale zechciej przyjąć Niepokalana Dziewico moje ciało, byś je skutecznie broniła przed grzechem i pożądliwością, pokusami tego świata i chorobami, lenistwem i zasadzkami złego ducha. Pomóż mi uszlachetnić serce na wzór Najświętszego Serca Twego Syna Jezusa Chrystusa.
  Maryjo! Oddaję Ci moje myśli, modlitwy i prace, uczucia, rozum, pamięć i wolę, abyś kierowała nimi dla dobra mego i całego Kościoła.
  Poprzez Szatę Twoich cnót zsyłaj na ten świat pokój i miłość Chrystusa, który żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


  Matka Boża Szkaplerzna

  Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu,
  wejrzyj na nas, biednych grzeszników,
  którzy zaszczyceni Twoją sukienką,
  tulimy się z ufnością pod płaszcz Twojej opieki.
  O Matko nasza, patrz, jak nędzni jesteśmy,
  ile wrogów duszy na naszą zgubę czyha,
  jak ciężkie walki z pokusami staczać musimy,
  jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni.
  Zguba nieuchronna nam zagraża,
  lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych,
  pospiesz na nasz ratunek,
  wejrzyj w pokusach,
  obroń w niebezpieczeństwach,
  szczęśliwie przeprowadź przez życie,
  zachowaj od złego,
  okryj cnotami tych, których sukienką Twoją odziać raczyłaś,
  uproś wytrwanie w dobrym,
  ratuj przy śmierci,
  wybaw od ognia piekielnego,
  ochłódź w upaleniu czyśćcowym
  i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały,
  gdzie Boga chwalić będziemy
  i Tobie, o Matko najlitościwsza,
  przez całą wieczność dzięki nieustanne za Twą opiekę śpiewać będziemy.
  Amen.

  Modlitwa św. Rafała Kalinowskiego

  O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego, który Twą świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż mą słabość swoją potęgą, oświeć swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była miłą Twemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w życiu, pociesz mnie przy śmierci swoją najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.

Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie... Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  7°C Poniedziałek
  noc
  6°C Poniedziałek
  rano
  7°C Poniedziałek
  dzień
  8°C Poniedziałek
  wieczór
  wiecej »