Kościół istnieje, by głosić Ewangelię

Obchodzony dziś Światowy Dzień Misyjny przypomina o obowiązku głoszenia Ewangelii i świadczenia o niej wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy jej jeszcze nie znają – powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę Anioł Pański na Placu św. Piotra.

Wskazał, że światło Ewangelii kieruje ludzi ku temu, by stali się jedną wielką rodziną, uznającą Boga za swego ojca. - Kościół istnieje, by głosić całej ludzkości to orędzie nadziei – podkreślił papież.

Przypomniał misjonarzy, duchownych i świeckich, którzy poświęcili życie niesieniu Ewangelii światu, znosząc z tego powodu prześladowania. Wymienił ks. Ruggero Ruvoletto, zabitego niedawno w Brazylii i o. Michaela Sinnot, porwanego kilka dni temu na Filipinach.

Podziękował Papieskim Dziełom Misyjnym za „cenną służbę” animacji i formacji misyjnej. Wezwał wszystkich chrześcijan do materialnego i duchowego dzielenia się z młodymi Kościołami w krajach najuboższych.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Ojciec Święty pozdrowił członków zakonu kleryków regularnych, którzy przybyli na zakończenie obchodów 400. rocznicy śmierci ich założyciela, św. Jana Leonardiego, patrona farmaceutów.

Publikujemy pełny tekst przemówienia Benedykta XVI

Drodzy bracia i siostry!

Dziś, w trzecią niedzielę października, obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny, który dla każdej wspólnoty kościelnej i dla każdego chrześcijanina stanowi energiczne przypomnienie o zaangażowaniu na rzecz głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii wobec wszystkich, w szczególności wobec tych, którzy jeszcze jej nie znają. W orędziu, jakie napisałem z tej okazji, czerpałem natchnienie ze sformułowania z Księgi Apokalipsy, która ze swej strony nawiązuje do proroctwa Izajasza: „W Jego świetle będą chodziły narody” (Ap 21, 24). Światło, o którym tu mowa, to światło Boga, objawione przez Mesjasza i odbijające się w obliczu Kościoła, przedstawionego jako nowe Jeruzalem, cudowne miasto, gdzie błyszczy w pełni chwała Boga. To światło Ewangelii, które wskazuje drogę narodom i prowadzi je ku realizacji wielkiej rodziny, w sprawiedliwości i pokoju, pod ojcostwem jedynego Boga, dobrego i miłosiernego. Kościół istnieje po to, ażeby głosić to orędzie nadziei całej ludzkości, której w naszych czasach „nieobce są wspaniałe osiągnięcia, ale która, jak się wydaje, zatraciła sens spraw ostatecznych i samego istnienia” (Jan Paweł II, encyklika „Redemptoris missio”, 2).

W październiku, a zwłaszcza w tę niedzielę, Kościół powszechny podkreśla swoje misyjne powołanie. Kierowany przez Ducha Świętego wie on, że powołany został do kontynuowania dzieła samego Jezusa, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego, które jest „sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym” (Rz 14, 17). Królestwo to jest już obecne w świecie jako moc miłości, wolności, solidarności, poszanowania godności każdego człowieka, a wspólnota kościelna odczuwa w sercu pilną potrzebę pracy, ażeby w pełni zrealizowało się panowanie Chrystusa. Wszystkie jej członki i struktury współpracują na rzecz tego planu, zgodnie z odmiennymi stanami życia i charyzmatami.

W tym Światowym Dniu Misyjnym pragnę wspomnieć misjonarzy i misjonarki – kapłanów, zakonników, zakonnice i wolontariuszy świeckich – którzy poświęcają swoje życie, by nieść w świat Ewangelię, podejmując również niewygody i trudności, a czasem nawet autentyczne prześladowania. Mam na myśli m.in. ks. Ruggero Ruvoletto, kapłana fidei donum, zabitego niedawno w Brazylii i o. Michaela Sinnota, zakonnika, porwanego kilka dni temu na Filipinach. Jak też nie wspomnieć o tym, co dochodzi do głosu na Synodzie Biskupów dla Afryki jeśli chodzi o najwyższe ofiary i miłość do Chrystusa oraz Jego Kościoła? Dziękuję Papieskim Dziełom Misyjnym za cenną posługę, jaką oddają ożywieniu i formacji misyjnej. Wzywam oprócz tego wszystkich chrześcijan do gestu materialnego i duchowego dzielenia się, ażeby pomóc młodym Kościołom w krajach najuboższych.

Drodzy przyjaciele, dziś, 18 października, obchodzona jest także uroczystość św. Łukasza ewangelisty, który poza Ewangelią napisał także Dzieje Apostolskie, ażeby opowiedzieć o szerzeniu się orędzia chrześcijańskiego aż po granice znanego wówczas świata. Wzywamy jego wstawiennictwa, wraz ze wstawiennictwem św. Franciszka Ksawerego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronów misji, oraz Maryi Panny, ażeby Kościół mógł kontynuować szerzenie światła Chrystusa wśród wszystkich narodów. Proszę was również o modlitwy w intencji Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Afryki, które w tych tygodniach obraduje tu, w Watykanie.

[po polsku:] Bracia i Siostry, Drodzy Polacy! „W jego świetle będą chodziły narody” (Ap 21,24). W duchu motta tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego prosimy w modlitwie, by cała wspólnota ludzka została oświecona światłem Chrystusa. Niech Jego Ewangelia pomoże ludziom na wszystkich kontynentach stać się jedną wielką rodziną, by wszyscy odnaleźli w Bogu miłującego Ojca. Dziękując wam za duchową i materialną pomoc misjom, z serca wszystkim błogosławię.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
16°C Czwartek
wieczór
16°C Piątek
noc
15°C Piątek
rano
17°C Piątek
dzień
wiecej »