Kościele w Afryce – „Wstań i chodź!

Apelem do afrykańskiego Kościoła: „Wstań i chodź” zakończył Benedykt XVI homilię podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

W Eucharystii zamykającej dzisiaj trzytygodniowe obrady II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki wzięło udział 239 ojców synodalnych oraz tysiące wiernych z całego świata zgromadzonych w i przed Bazyliką Watykańską.

Komentując kolejne czytania dzisiejszej liturgii, papież przypomniał przede wszystkim, że „plan Boga nie zmienia się”. „Poprzez wieki i koleje dziejów, zmierza On zawsze do tego samego celu: Królestwa wolności i pokoju dla wszystkich. A to pociąga za sobą Jego upodobanie dla tych, którzy wolności tej i pokoju są pozbawieni, dla tych, którzy kaleczeni są w swej godności osób ludzkich. Mamy szczególnie na myśli braci i siostry, którzy w Afryce cierpią z powodu ubóstwa, chorób, niesprawiedliwości, wojen i przemocy, przymusowych migracji” – powiedział papież.

Benedykt XVI wezwał do dziękczynienia, aby to „tajemnicze spotkanie Boga między naszą nędzą a wielkością” urzeczywistniło się także podczas kończącego się dziś zgromadzenia synodu dla Afryki. „Bóg ponowił swoje wezwanie: 'Bądź dobrej myśli, wstań...' Również Kościół, który jest w Afryce, poprzez swoich pasterzy, przybyłych ze wszystkich krajów kontynentu, z Madagaskaru i innych wysp, przyjął orędzie nadziei i światło, ażeby podążać drogą, prowadzącą do Królestwa Bożego. 'Idź, twoja wiara cię uzdrowiła'. Tak, wiara w Jezusa Chrystusa – kiedy jest dobrze pojmowana i praktykowana – prowadzi ludzi i narody do wolności w prawdzie czy, by się posłużyć trzema słowami tematu synodu, do pojednania, sprawiedliwości i pokoju” - mówił Benedykt XVI.

Papież podkreślił, że Kościół w świecie jest „wspólnotą osób pojednanych, zaprowadzających sprawiedliwość i pokój; 'solą i światłością' pośród społeczeństwa ludzi i narodów”. Przypomniał, że Kościół jest także „Rodziną Boga” i przestrzegł, że nie może w niej dochodzić do podziałów według kryteriów etnicznych, językowych czy kulturowych. „Poruszające świadectwa pokazały nam, że również w najmroczniejszych chwilach ludzkiej historii, Duch Święty działa i przemienia serca ofiar i prześladowców, ażeby uznali w sobie braci. Pojednany Kościół jest potężnym zaczynem pojednania w poszczególnych krajach i na całym kontynencie afrykańskim” – powiedział Ojciec Święty.

Benedykt XVI zauważył, że swoje orędzie zbawienia Kościół niesie łącząc ewangelizację z promocją ludzką, stwierdzając, że refleksje Pawła VI z encykliki „Populorum progressio”, „misjonarze realizowali i nie przestają realizować, „promując rozwój liczący się z lokalną kulturą i środowiskiem, zgodnie z logiką, która od ponad czterdziestu latach jawi się jako jedyna, będąca w stanie pomóc ludom Afryki wyjść z niewolnictwa głodu i chorób”.

„W ciągu tych trzech tygodni II Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Afryki potwierdziło to, co mój czcigodny poprzednik Jan Paweł II ukazał już doskonale, a co ja chciałem pogłębić w niedawnej encyklice, a mianowicie, że należy odnowić model globalnego rozwoju, tak aby mógł 'objąć, przynajmniej w zamiarach, wszystkich ludzi, a nie tylko odpowiednio uposażonych'. To, co poczynając od wizji człowieka i społeczeństwa utrzymywała zawsze nauka społeczna Kościoła, dziś dotyczy także globalizacji” – mówił papież.

Benedykt XVI przestrzegł, że niekiedy w odniesieniu do globalizacji zauważa się postawy fatalistyczne, tak „jakby aktualne procesy były wynikiem anonimowych sił bezosobowych oraz struktur niezależnych od ludzkiej woli”. „Globalizacja jest ludzką rzeczywistością i jako taka podlega modyfikacji zgodną z tą czy inną kultura. Kościół działa zgodnie z pojęciami personalizmu i wspólnotowości, by nadawać kierunek ludzkości w duchu relacyjności, komunii i wzajemnego dzielenia się” - podkreślił.

„Bądź dobrej myśli, wstań!... Tak dziś Pan życia i nadziei zwraca się do Kościoła i do narodów afrykańskich, na zakończenie tych tygodni refleksji synodalnych. Wstań, Kościele w Afryce, rodzino Boga, ponieważ wzywa cię Ojciec niebieski, którego twoi przodkowie wzywali jako Stwórcę, zanim poznali miłosierną bliskość, która objawiła się w Jego Synu Jednorodzonym, Jezusie Chrystusie” – mówił papież i wezwał: „Podejmij marsz nowej ewangelizacji z odwagą, płynącą z Ducha Świętego”.

Papież przypomniał, że „nie cierpiąca zwłoki działalność ewangelizacyjna” obejmuje także „przynaglający apel o pojednanie, będące niezbędnym warunkiem ustanowienia w Afryce relacji sprawiedliwości między ludźmi oraz budowy sprawiedliwego i trwałego pokoju w stosunku do każdej jednostki i każdego narodu”. Podkreślił, że pokój potrzebuje wkładu wszystkich osób dobrej woli bez względu na przynależność religijną, etniczną, językową, kulturową i społeczną.

Ojciec Święty zapewnił, że w „tak ambitnej misji Kościół pielgrzymujący w Afryce trzeciego tysiąclecia, nie jest sam”. „Jest z tobą w modlitwie i czynnej solidarności cały Kościół katolicki, a z Nieba towarzyszą ci święci i święte afrykańskie, którzy swym życiem, niekiedy aż po męczeństwo, dali świadectwo pełnej wierności Chrystusowi” - powiedział.

„Bądź dobrej myśli! Wstań, kontynencie afrykański, ziemio, która przyjęła Zbawiciela świata, kiedy jako dziecko musiał uchodzić wraz z Józefem i Maryją do Egiptu, by ocalić życie przed prześladowaniami króla Heroda. Przyjmij z odnowionym entuzjazmem orędzie Ewangelii, ażeby oblicze Chrystusa mogło rozjaśnić swoim blaskiem mnogość kultur i języków twoich mieszkańców. Kiedy ofiarowuje chleb Słowa i Eucharystii, Kościół angażuje się także w działanie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, ażeby żadnemu Afrykańczykowi nie brakowało chleba powszedniego. Dlatego, wraz z pierwszorzędnej wagi dziełem ewangelizacji, chrześcijanie czynni są w działalności na rzecz promocji człowieka” – zachęcił na zakończenie homilii Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
22°C Poniedziałek
wieczór
18°C Wtorek
noc
16°C Wtorek
rano
23°C Wtorek
dzień
wiecej »