Głosuj korespondencyjnie

Tylko tydzień pozostał wyborcom niepełnosprawnym i starszym, aby poinformować właściwy urząd miasta lub gminy o zamiarze głosowania korespondencyjnego, w tym również za pomocą nakładki na karty sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Zgodnie z wprowadzonymi w nowym Kodeksie wyborczym przepisami, osoby niepełnosprawne i starsze mogą w jesiennych wyborach parlamentarnych skorzystać z nowych udogodnień, m.in. głosowania korespondencyjnego oraz z nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a. Wcześniej muszą jednak dopełnić odpowiednich formalności.

Z możliwości głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoba, która chce w ten sposób zagłosować, musi do poniedziałku 19 września poinformować o tym właściwy urząd miasta lub gminy.

Co ważne - nie musi tego robić osobiście. Może zawiadomić urząd telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Wtedy pakiet wyborczy i karta zostaną mu przesłane bezpośrednio.

Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, pesel, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, adres stałego zamieszkania i informację, o jakie wybory chodzi (osoby, które nie skorzystają z gotowego druku zgłoszenia muszą dopisać: wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.).

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a.

Druki wniosków, na których można zgłaszać zamiar głosowanie korespondencyjnego, dostępne są w urzędach miasta lub gmin oraz na stronach internetowych urzędów.

Takie zgłoszenie musi zawierać kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Chodzi o orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów. Dotyczy to także osób o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wyborca otrzyma do rąk własnych, nie później niż 7 dni przed dniem głosowania - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio od urzędnika - tzw. pakiet wyborczy.

Znajdzie się tam m.in.: koperta zwrotna, koperta na karty wyborcze, same karty oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcja głosowania korespondencyjnego. Wyborca, który zaznaczy, iż chce zagłosować przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a, również otrzyma ją w przesyłce.

Po oddaniu głosu wyborca zakleja kopertę zawierającą kartę do głosowania, którą - wraz z wypełnionym oświadczeniem - wkłada do koperty zwrotnej i wysyła ją na adres obwodowej komisji wyborczej.

Jeśli koperta zawierająca kartę do głosowania nie będzie zaklejona lub jeśli wyborca nie dołączy do przesyłki oświadczenia o tajnym i osobistym głosowaniu - jego głos nie zostanie policzony.

Wyborca niepełnosprawny nie musi iść ze swoją przesyłką na pocztę - na jego wniosek bezpłatnie odbierze ją listonosz, nie później jednak niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Aby listonosz odebrał przesyłkę, wyborca musi wcześniej zawiadomić najbliższy urząd pocztowy o chęci oddania głosu drogą korespondencyjną.

Gdy wyborca spóźni się z zawiadomieniem urzędu pocztowego, może osobiście w dniu wyborów do czasu zakończenia głosowania dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Dla ułatwienia niepełnosprawnemu wyborcy oddania na czas głosu w kodeksie przewidziano, aby cała procedura odbyła się przed wyznaczonym dniem wyborów. Jeżeli koperta zwrotna zostanie odebrana wcześniej, Poczta Polska jest zobowiązana przechowywać ją w warunkach bezpieczeństwa, a w dniu głosowania doręczyć do obwodowej komisji wyborczej.

Głosować korespondencyjnie nie będą mogli wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
29°C Sobota
dzień
30°C Sobota
wieczór
26°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
wiecej »