Bądź wola Twoja...

Do umieszczenia Chrystusa i „Jego świętej woli” w centrum swojego życia zachęcił dziś papież uczestników audiencji ogólnej w środę, 9 listopada. Swą katechezę Benedykt XVI poświęcił wyjątkowemu ze względu na swą długość i strukturę psalmowi 119 (118) – imponującemu kantykowi na cześć Bożego prawa.

Pełny tekst papieskiej katechezy

Ojciec Święty zaznaczył, że Tora, Boże prawo jest w tym psalmie przedstawiona jako Słowo Boże, stanowiące wyzwanie dla człowieka i powoduje jego reakcję ufnego posłuszeństwa i wielkodusznej miłości. „Cały psalm przeniknięty jest umiłowaniem Słowa Bożego: wielbi on jego piękno, moc zbawczą, zdolność do dawania radości i życia. Jest tak dlatego, gdyż Boże prawo nie jest ciężkim jarzmem niewoli, lecz darem łaski, który czyni wolnymi i prowadzi do szczęścia” – wyjaśnił papież.

Benedykt XVI zaznaczył zarazem, że wierność psalmisty rodzi się ze słuchania Słowa, z zachowywania go w swoim sercu i umiłowania. Zauważył, że jest on w tym podobny do Maryi –idealnego wypełnienia charakterystyki człowieka wierzącego. Jednocześnie podkreślił, iż Boże Prawo jest źródłem życia. Wymaga ono słuchania dokonywanego z posłuszeństwem nie służalczym, lecz synowskim, ufnym, świadomym. „Słuchanie słowa Bożego jest osobistym spotkaniem z Panem życia, spotkaniem, które musi być przełożone na konkretne wybory i stać się drogą i pójściem za Chrystusem” – powiedział Ojciec Święty. Podkreślił jednocześnie, iż psalm 119 doprowadza nas do spotkania z Panem i ukierunkowuje nas ku Ewangelii.

Szczególną uwagę poświęcił papież znajdującemu się w wierszu 57 stwierdzeniu, w którym mowa, iż „Pan jest udziałem” człowieka wierzącego. Przypomniał, iż chodzi tu o radykalny wybór – aby mieć Boga jako jedyne dobro i zachowywać Jego Słowo jako najcenniejszy dar, przewyższające wszelkie inne dobra. Zaznaczy, że te wersety mają wielkie znaczenie także dzisiaj. Przede wszystkim dla kapłanów, powołanych do życia jedynie Panem i Jego Słowem, bez innego zabezpieczenia, mając Go jako jedyne dobro i jedyne źródło prawdziwego życia. Podkreślił, iż „w tym świetle możemy zrozumieć dobrowolny wybór bezżenności dla królestwa niebieskiego, który trzeba odkryć w jego pięknie i sile. Wersety te są również ważne dla wszystkich, Ludu Bożego należącego jedynie do Niego, «królestwa kapłańskiego» dla Pana (por. 1 P 2,9, Ap 1.6; 5.10), powołanego do radykalizmu Ewangelii, świadków życia, przyniesionego przez Chrystusa, nowego i ostatecznego «Arcykapłana», który dał siebie w ofierze dla zbawienia świata (por. Hbr 2,17; 4,14-16; 5,5 -10; 9,11 nn.). Pan i Jego Słowo: to jest nasza «ziemia» w której mamy żyć w jedności i radości” – stwierdził Benedykt XVI.

Ojciec Święty zachęcił wiernych, by pozwolili aby centrum swego życia stawiali Boga i Jego świętą wolę. „Prośmy, aby nasza modlitwa i całe nasze życie były oświecone Słowem Bożym, lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce jak mówi psalm 119 (por. w. 105), aby nasze kroczenie było bezpieczne na ziemi ludzi. A Maryja, który przyjęła i zrodziła Słowo, niech nas prowadzi i pociesza, gwiazda zaranna, która wskazuje drogę szczęścia” – powiedział papież.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
0°C Sobota
noc
0°C Sobota
rano
3°C Sobota
dzień
4°C Sobota
wieczór
wiecej »