Chcą wpólnego państwa

Sobór Biskupi Serbskiego Kościoła Prawosławnego (SKP) wyraził zadowolenie z podpisania porozumienia o utworzeniu wspólnego państwa Serbii i Czarnogóry. Kościół wzywa do umocnienia i jak najszybszego ustawowego określenia zasad jedności w ramach nowej wspólnoty państwowej z jednoczesnym poszanowaniem praw Bożych i ludzkich jak to się dzieje w całym cywilizowanym świecie. Sobór obradował od 23 do 31

Sobór Biskupi Serbskiego Kościoła Prawosławnego (SKP) wyraził zadowolenie z podpisania porozumienia o utworzeniu wspólnego państwa Serbii i Czarnogóry. Kościół wzywa do umocnienia i jak najszybszego ustawowego określenia zasad jedności w ramach nowej wspólnoty państwowej z jednoczesnym poszanowaniem praw Bożych i ludzkich jak to się dzieje w całym cywilizowanym świecie. Sobór obradował od 23 do 31 maja w Belgradzie pod przewodnictwem patriarchy Pawła.

Wspomniane porozumienie serbsko-czarnogórskie podpisali w Belgradzie 14 marca prezydenci: Jugosławii - Vojislav Koštunica i Carnogóry - Milo Djukanović pod patronatem przedstawiciela Unii Europejskiej Javiera Solany. Przewiduje ono utworzenie nowego państwa na zasadach federacyjnych z Serbii i Czarnogóry, z zachowaniem znacznej niezależności każdej z nich. Dokument ten ma być jeszcze omawiany i ratyfikowany przez parlamenty obu republik i zgromadzenie federalne. Ma on nie tylko zwolenników, ale także wielu przeciwników po obu stronach, zwłaszcza wśród zwolenników niepodległości zarówno Serbii, jak i Czarnogóry. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy porozumienia i całej Jugosławii.
W komunikacie z obrad biskupi powitali z zadowoleniem powrót nauki religii do szkół publicznych w Serbii, wyrażając przy tym nadzieję, że wkrótce nastąpi to także w Czarnogórze. Jednocześnie mówiono z troską o innych problemach reformy i rozwoju szkolnictwa kościelnego.
Sobór wysoko ocenił niedawne wizyty w Jugosławii zwierzchników Kościołów prawosławnych: Aleksandrii - patriarchy Piotra VII i Grecji - arcybiskupa Chrystodulosa, widząc w nich znak jedności prawosławnej i jej umocnienia; jest to również wyraz poparcia dla dialogu i spotkań z chrześcijanami innych wyznań oraz z wyznawcami innych religii i wszystkimi ludźmi dobrej woli - podkreślili serbscy biskupi prawosławni.
Przyjęto i zaaprobowano wstępne porozumienie o przywróceniu jedności między Kościołami prawosławnymi Serbii i Macedonii, podpisane 17 maja br. w Niszu przez komisje kościelne z Belgradu i Skopje. Wyrażono nadzieję, że potwierdzą je także hierarchowie Macedońskiego Kościoła Prawosławnego. Będzie to znaczący wkład w jedność prawosławia i wydarzenie, którego oczekuje cały świat prawosławny - stwierdza oświadczenie soborowe.
Kościół macedoński, który w ramach jednej Jugosławii (jeszcze w latach międzywojennych) był częścią SKP, w 1958 ogłosił autonomię (częściową niezależność), a w 1967 autokefalię, czyli pełne uniezależnienie się od Patriarchatu Serbskiego. Decyzji tej nie uznał dotychczas żaden inny Kościół prawosławny na świecie.
Sobór dokonał też szeregu zmian osobowych w obsadzie niektórych diecezji zarówno w samej Jugosławii, jak i poza jej granicami. Między innymi w związku z powołaniem biskupa zachodnioamerykańskiego Jana na biskupa Szumadiji, jego miejsce zajął jako administrator, do czasu mianowania nowego hierarchy, biskup Ameryki i Kanady Longin. Zmienił się też skład Świętego Synodu Biskupiego, który na bieżąco kieruje Kościołem, gdy nie obraduje Sobór Biskupi. Obecnie tworzą go: patriarcha serbski Paweł jako przewodniczący, metropolita czarnogórsko-nadmorski Amfilochiusz i trzej biskupi.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
20°C Piątek
noc
17°C Piątek
rano
23°C Piątek
dzień
25°C Piątek
wieczór
wiecej »