Naturalny klucz do przyszłości

Ogłoszenie pięciopunktowego manifestu dotyczącego naturalnego porządku w sprawach małżeństwa i rodziny zakończyło 31 marca w Mieście Meksyk trzydniowe obrady III Światowego Kongresu Rodzin. Jego uczestnicy podkreślili, że rodzina jest instytucją wynikającą z prawa naturalnego, która stanowi podstawową komórkę społeczną.

Tworzy ona wewnętrzne więzi międzyosobowe o charakterze zarówno emocjonalnym, jak i prawnym. Podstawowym ośrodkiem tych więzi jest małżeństwo między kobietą a mężczyzną, stanowiące jedyny dopuszczalny moralnie środek tworzenia rodziny. Małżeństwo jest ze swej natury ukierunkowane na przekazywanie życia dla zachowania rodzaju ludzkiego. W związku z powyższym nie można uznać za małżeństwo związków osób tej samej płci - stwierdza dokument. W dalszej części dokumentu uczestnicy kongresu przypominają podstawowe prawa człowieka: prawo do życia i poszanowanie godności osobowej. Zaznaczają, że prawa te dotyczą każdej istoty ludzkiej, także tej dopiero poczętej. Na zakończenie wzywają władze państwowe i sekretarza generalnego ONZ do przeciwstawienia się inicjatywom ustawodawczym promującym homoseksualizm jako rzekome prawo człowieka. W przemówieniu podczas uroczystego zakończenia Kongresu przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" kard. Renato R. Martino podkreślił, że rodzina jest kluczem do przyszłości ludzkości. Wynika stąd konieczność wzmocnienia tej podstawowej komórki społecznej, będącej szkołą miłości, szacunku do życia, postaw braterstwa i solidarności. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał zagrożenia dla rodziny płynące ze strony zjawisk, które można określić ogólną nazwą antykultury. Chodzi przede wszystkim o materializm, przemoc i permisywizm moralny. "Należy otwierać nasze społeczeństwa na globalizację, o ile prowadzi ona do postępu ludzkości" - stwierdził mówca. Zaznaczył jednak, że trzeba wychowywać je do rozeznawania bogactwa każdej kultury, aby bronić je. "Naród, który traci własną tożsamość kulturową, staje się bezbronny wobec nieludzkich praktyk i wystawia na szwank własną przyszłość" - powiedział na zakończenie przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax". Obecny Kongres zorganizowano w 10. rocznicę ogłoszenia przez ONZ roku 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodziny.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
24°C Niedziela
noc
20°C Niedziela
rano
27°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
wiecej »