Wrocław: Kultura i religia

Tożsamość kulturalna i religijna jest czasami wykorzystywana do uzasadnienia napięcia między grupami etnicznymi, rasizmu, antysemityzmu i czynów ksenofobicznych, a nawet konfliktów zbrojnych w Europie - uważa Terry Davis.

Sekretarz generalny Rady Europy wyraził taki pogląd otwierając konferencję ministrów kultury i edukacji państw Rady. Wśród delegacji z blisko 50 krajów z naszego kontynentu są także obserwatorzy delegowani przez Stolicę Apostolską, w tym metropolita lubelski abp Józef Życiński. Szukając lekarstwa na zagrożenia kulturowe dzisiejszej Europy T. Davis podkreślił, że "fundamentalną kwestią pozostaje nasza praca w dziedzinie kultury. Budowanie społeczeństw otwartych, stabilnych i pokojowych, opartych na wspólnych wartościach, oznacza, że te wartości muszą odradzać się w umysłach i sercach każdego pokolenia". Okazją do zorganizowania dwudniowej Konferencji stało się 50-lecie Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Dwudniową konferencję otworzyli, oprócz sekretarza Rady Europy, minister kultury Waldemar Dąbrowski oraz minister edukacji narodowej i sportu Mirosław Sawicki. Tematy poruszane na spotkaniu podsumowują półwiecze istnienia Konwencji oraz mają - w zamyśle organizatorów - ukierunkować jej prace na najbliższe lata. Konferencję zakończy w piątek podpisanie wspólnej deklaracji przez państwa-strony Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Projekt deklaracji zawiera m.in. punkty dotyczące wyzwań stojących przed współpracą kulturalną w dzisiejszej Europie, tożsamości europejskiej oraz kierunków działania na rzecz Europy wolnej od linii podziałów. Jako nowe główne cele Konwencji projekt deklaracji stawia: poszanowania różnorodności kulturowej, stworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz europejski wymiar standardów, polityki i praktyki. W przygotowanym projekcie znajduje się także odniesienie do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego: "Wychodząc poza działania prowadzone w celu rozwoju dialogu międzykulturowego społeczności europejskich, Rada Europy powinna promować dialog międzykulturowy i między religiami Europy z regionami sąsiednimi, w szczególności z południowym brzegiem regionu śródziemnomorskiego, jako długofalową reakcję na wyzwania dla stabilizacji i bezpieczeństwa naszego kontynentu" - głosi projekt deklaracji. Przemawiający na konferencji minister kultury Waldemar Dąbrowski zachęcał do przyjęcia deklaracji. Podkreślił, iż jej projekt "stwierdza dobitnie, że kultura, edukacja i sport powinny być narzędziami stworzenia równości szans rozwoju i łagodzenia napięć, aby Europa stała się obszarem bezpiecznym i przyjaznym, stwarzającym każdemu możliwości twórczego, pomyślnego, sensownego i godnego życia".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
17°C Wtorek
rano
27°C Wtorek
dzień
28°C Wtorek
wieczór
22°C Środa
noc
wiecej »