Przebieg Mszy pogrzebowej Jana Pawła II

Jedno z 6 wezwań modlitw wiernych w czasie Mszy św. pogrzebowej za Jana Pawła II w piątek 8 kwietnia zostanie odmówione po polsku.

Będzie to modlitwa: "Za dusze zmarłych Papieży i wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię i wypełniali kapłańską posługę: aby zostali dopuszczeni do udziału w liturgii niebieskiej, módlmy się". Liturgii, koncelebrowanej tylko przez kardynałów i patriarchów katolickich Kościołów wschodnich, będzie przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Joseph Ratzinger. Urząd Obrzędów Liturgicznych Papieża ogłosił tekst mszy pogrzebowej i ceremonii pochówku Jana Pawła II. We wstępie do tego dokumentu podkreślono, że w obrzędzie pogrzebu Kościół ukazuje swą wiarę w zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego nad grzechem i śmiercią. Wiara ta wyraża się szczególnie w pogrzebie Biskupa Rzymu, który ze względu na posługę, jaką sprawował w Kościele, umacniał w wierze wszystkich duszpasterzy i wiernych. Na wieść o śmierci swego najwyższego kapłana Kościół w Rzymie i w innych częściach świata zanosi do Ojca, Pana życia i śmierci, żarliwą modlitwę wdzięczności za to dobro, które zmarły papież wykonywał dla Kościoła i ludzkości. Jest to również modlitwa pochwalna i błagalna, "aby Pan zechciał go przyjąć do swego domu światła i pokoju wraz ze wszystkimi świętymi". W modlitwach zawarte jest wezwanie, aby Kościół, pozbawiony papieża, zdał się całkowicie i ufnie na Chrystusa, Najwyższego Pasterza, który obiecał mu stałą obecność i pomoc. Wspominani są także ci, którzy ze względu na pokrewieństwo, służbę lub współpracę byli najbliżej zmarłego papieża. Dla wszystkich zaś jest to okazja, aby ożywić nadzieję na życie wieczne i świadczyć o wierze w przyszłe zmartwychwstanie z Chrystusem. Ciało pontifexa rzymskiego, które dzięki sakramentom wprowadzenia chrześcijańskiego stało się świątynią Ducha Świętego a przez sakrament święceń biskupich oddał się on całkowicie w służbę ludu Bożego, zasługuje na należną cześć, stosownie do zwyczajów i tradycji chrześcijańskiej, przede wszystkim jednak ze względu na wiarę w życie wieczne i w zmartwychwstanie ciał. Znajduje to odzwierciedlenie w pewnych znaczących elementach: w potwierdzeniu faktu śmierci, wystawieniu zwłok w Domu Papieskim, w uroczystym ich przeniesieniu do Bazyliki Watykańskiej i ustawieniu na katafalku, wreszcie we mszy pogrzebowej wraz z ostatnim wspomnieniem i pożegnaniem oraz w złożeniu do grobu i pochowaniu. Mszę pogrzebową, podczas której nastąpi pochówek Jana Pawła II, poprzedziło złożenie zwłok zmarłego papieża na katafalku. Po mszy zostaną one przeniesione do grobu i pochowane. W tych częściach obrzędu weźmie udział tylko ściśle określona liczba osób. Przed mszą ciało zmarłego papieża wkłada się do trumny z drewna cyprysowego, która zostaje zamknięta w obecności kardynałów: kamerlinga, stojących na czele każdej z trzech kategorii kardynalskich: biskupów, prezbiterów i diakonów, archiprezbitera Bazyliki św. Piotra, sekretarza stanu, wikariusza papieskiego dla diecezji rzymskiej oraz nie będących kardynałami: substytuta Sekretariatu Stanu, prefekta Domu Papieskiego, jałmużnika papieskiego, wicekamerlinga, przedstawicieli kanoników Bazyliki św. Piotra i sekretarza papieża, ubranych w stroje chóralne (rokieta i mantolet) i krewnych zmarłego.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
11°C Sobota
rano
14°C Sobota
dzień
14°C Sobota
wieczór
13°C Niedziela
noc
wiecej »