Zakończenie obrad Papieskiej Komisji Biblijnej

Benedykt XVI odprawił Mszę św. z uczestnikami kończącej się 20 kwietnia sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej. Jej temat to moralność wypływająca z Biblii.

Watykańska sesja stanowiła zwieńczenie 6-letnich prac nad dokumentem poświęconym temu zagadnieniu. Jednym z uczestników obrad był ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Polski biblista podkreśla niezwykłą aktualność nowego dokumentu dla współczesnego świata. Zaznacza, że moralność wypływająca z Biblii może stanowić doskonałą płaszczyznę dialogu między ludźmi różnych wyznań i kultur. „Dokument składa się z dwóch części. Najpierw pod względem tematyki moralnej badamy wszystkie teksty biblijne zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Główną osią naszego dokumentu jest przymierze z Bogiem. Podstawą tego przymierza jest Dekalog, rozumiany jako przywileje człowieka a nie tylko nakazy” – podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz. Biblista wymienia wiele przywilejów wypływających dla człowieka z Dekalogu. „Przywilejem jest to, żebym wyznawał Jedynego Boga. Mam prawo do publicznego kultu Jedynego Boga. Tak samo mam prawo, by inni szanowali Boga, którego ja czczę. Wypływa to z obowiązku szanowania Imienia Pana Boga”. Ks. Rubinkiewicz wskazuje też na przywileje dotyczące różnego rodzaju relacji międzyludzkich, np. szacunek dla rodziców i dla ludzi starszych. „Jest to rzecz niesamowicie ważna. Dzisiaj bardzo często pogardza się ludźmi starszymi a młodzieży nie uczy się szacunku do ludzi starszych”. Te same zasady dotyczą relacji dzieci-rodzice. Dzieci muszą zadbać o schorowanych rodziców, a rodzice zajmować się dziećmi kiedy są one bezradne. Kolejnym elementem wypływającej z Biblii moralności jest szacunek dla wierności małżeńskiej. Wynika on jak podkreśla ks. prof. Rubinkiewicz z przykazania: nie cudzołóż. Ten przywilej zapewnia prawo do stabilności rodzinnej. To jest bardzo ważne, bo cierpią nie tylko współmałżonkowie, którzy się rozchodzą, ale także i dzieci, które na swój sposób przeżywają kryzys dotykający rodziców. Z Dekalogu wypływa też prawo do wolności. Przykazanie: nie kradnij, nie odnosiło się i po dzień dzisiejszy nie odnosi się tylko do grabieży cudzego mienia, bo o tym jest w 10 przykazaniu. Pierwotne znaczenie tego przykazania wskazuje, że nie wolno wykorzystywać człowieka i zmuszać go do niewolniczej pracy. Tak więc człowiek ma prawo do wolności, do swobód religijnych i politycznych. Jest to wyjątkowo ważny element. Kolejny ważny przywilej wypływający z Dekalogu to: Nie mów fałszywego świadectwa. Nie mów go jako świadek, jako dziennikarz... Dotykamy tu więc prawa do godziwej informacji. W prasie, radiu, telewizji, nie powinny pojawiać się jakieś zawoalowane kłamstwa, ale prawdziwa, godna informacja. Dotyczy to nie tylko informacji czysto dziennikarskiej, ale i naukowej. Druga część dokumentu dotyczy kryteriów, które pozwolą usytuować refleksję moralną na podstawie Pisma Świętego. Wartość tego dokumentu jest o tyle duża, że zwykle moraliści nie wchodzą tak głęboko w egzegezę tekstów biblijnych, jak wchodzi właśnie egzegeta. Oczywiście to nie jest rozprawa naukowa, nie chce być też traktatem teologicznym, ale daje pewne wytyczne i mówi to, co w Biblii jest na temat moralności. Poza tym, prawdę mówiąc, jest on skierowany do wszystkich: i do dziennikarzy, którzy będą chcieli wiedzieć, co Biblia mówi na temat moralności, i do katechetów, a przede wszystkim do rodzin, które chcą wiedzieć, jak żyć zgodnie z Biblią, jaka moralność nas obowiązuje. Dokument będzie liczył ok. 150-160 stron druku, więc nie będzie to opasły tom. Zależało nam, by to było napisane językiem prostym, zrozumiałym, tak, żeby każdy mógł z tego korzystać. Oryginalność moralności biblijnej polega na tym, że jest ona uduchowiona, tzn. że to nie jest jakiś czysty legalizm czy moralizm, ale idzie się w głębię. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Moralność biblijna jest oparta o ten aksjomat, który jest najważniejszy w naszym życiu. Tak więc cały czas pragniemy wzrostu, chcemy czynić coś więcej, wyrastać ponad te moralności, które istnieją poza światem biblijnym, poza chrześcijaństwem. Prawdę mówiąc, etyka chrześcijańska jest najbogatsza. W przyszłości, gdy będziemy pogłębiać te elementy, które znajdują się w tekstach biblijnych, będziemy mieli do czynienia przede wszystkim z dialogiem. Etyki są bowiem różne, ale kiedy będziemy prowadzić dialog między różnymi opiniami i religiami, to do pewnych elementów wspólnych dojdziemy, bo wartości takie jak życie, dobre postępowanie, uczciwość, szacunek dla człowieka, miłość wzajemna są jednak wspólne dla wielu religii i kultur. Pozwala nam to wspólnie pracować dla dobra całej ludzkości – stwierdził ks. Rubinkiewicz.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
15°C Sobota
dzień
15°C Sobota
wieczór
13°C Niedziela
noc
10°C Niedziela
rano
wiecej »