W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach

Zostało ogłoszone słowo Konsulty po 119. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Słowo Wyższych Przełożonych ze 119. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach Wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce coraz bardziej poczuwają się do odpowiedzialności za ewangelizację poprzez środki społecznego przekazu. Potrzeba dawania świadectwa Ewangelii poprzez środki społecznej komunikacji jest nowym wyzwaniem dla osób życia konsekrowanego. Do tej szczególnej misji czują się one zaproszone przez współczesne nauczanie Kościoła: „W środkach przekazu Kościół znajduje cenne wsparcie dla szerzenia Ewangelii i wartości religii, dla krzewienia dialogu, współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej, jak również dla obrony tych trwałych zasad, które są niezbędne do budowy społeczeństwa szanującego godność osoby ludzkiej i wyczulonej na wspólne dobro. Kościół korzysta z nich chętnie w celu dostarczania informacji o sobie samym i poszerzania granic ewangelizacji, katechezy i formacji, i uważa posługiwanie się nimi za odpowiedź na przykazanie Pana: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15). […] Szczególna odpowiedzialność na tym polu spoczywa na osobach konsekrowanych, które z racji charyzmatu swego instytutu działają na polu społecznego przekazu” (Jan Paweł II). Zakończone właśnie 119. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce poświęcone obecności zakonów w mediach jest odpowiedzią na życzenie Ojca Świętego Benedykta XVI, który w czasie wizyty ad limina Apostolorum powierzył szczególnej trosce polskich biskupów sprawę „tworzenia i wykorzystania w dziele ewangelizacji kultury w coraz szerszym zakresie także katolickich rozgłośni radiowych i telewizyjnych zarówno tych o charakterze lokalnym, regionalnym, czy także ogólnopolskim. Mogą one wypełniać cenne zadanie w dziele nowej ewangelizacji i przekazywania katolickiej nauki społecznej”. Wyżsi przełożeni zgromadzeni na 119. Zebraniu Plenarnym mieli okazję uświadomienia sobie, jak wiele już czynią w Polsce osoby konsekrowane na polu ewangelizacji poprzez środki społecznej komunikacji. Pragną oni razem ze swoimi rodzinami zakonnymi w pełnych zaufania relacjach z biskupami i z pełnym otwarciem się na osoby świeckie współpracować na rzecz komunikacji prawdziwej i wolnej, służącej zbliżaniu ludzi do Chrystusa i budowaniu wspólnoty Kościoła w duchu poszukiwania prawdy, miłości i sprawiedliwości. Ostatnie miesiące w Polsce pokazały jak bardzo z powodu ideologii, rywalizacji i konfliktów między różnymi grupami społecznymi zdarzają się sytuacje, w których media służą manipulowaniu i niesprawiedliwemu ranieniu konkretnych osób. Wyżsi przełożeni rodzin zakonnych pragną wszystkich ludzi pracujących w mediach uwrażliwić na fakt, że komunikowanie jest aktem moralnym, co podkreślał w swoim nauczaniu Jan Paweł II, powołując się na słowa Chrystusa: Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony (Mt 12, 35-37). W związku z tym, wyżsi przełożeni wzywają wszystkich ludzi pracujących w mediach do odpowiedzialnej wymiany opinii w duchu dialogu, który opiera się na zasadach sprawiedliwości i roztropności. Samych zaś uczniów Chrystusa zachęcają do wykonywania tej pracy w taki sposób, aby była świadectwem ich miłości wzajemnej i jedności wspólnoty zbudowanej na fundamencie wiary: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 35). Kościół „potrzebuje i ma prawo informować o swej działalności, podobnie jak inne instytucje i grupy, jednocześnie jednak, kiedy to konieczne, musi mieć prawo do zachowania pewnej poufności, co nie zaszkodzi precyzyjnej i wyczerpującej komunikacji na temat faktów kościelnych” (Jan Paweł II). Współczesne doświadczenie skutków działania mediów wyraźnie pokazuje, że mogą one nie tylko ewangelizować, ale również być zaplanowaną antyewangelizacją. Papieska Rada ds. Kultury stwierdza, że często mass media szerzą kulturę niewiary, a nawet wrogość wobec Chrystusa i Jego ewangelicznego orędzia. Nawet w społecznościach, w których chrześcijanie stanowią większość, wiele środków społecznego przekazu propaguje wizje wypaczone, fragmentaryczne i kłamliwe o Kościele. Niestety, sami chrześcijanie nie zawsze potrafią się im skutecznie przeciwstawić. W ten sposób negatywny obraz Kościoła i jego członków pozbawia go wiarygodności, która jest podstawą w przekazie orędzia wiary. W okresie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich modli się do Ducha Świętego o dar odbudowania skutecznego dialogu i rozumienia się uczniów skupionych wokół zmartwychwstałego Pana. Osoby konsekrowane w jedności z biskupami i współpracując ze świeckimi pragną we współczesnym „społeczeństwie informacyjnym” za pomocą środków społecznego przekazu głosić z zapałem orędzie Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W imieniu Konsulty KWPZM w Polsce o. Kazimierz Malinowski, OFM Conv – przewodniczący o. Kazimierz M. Lorek, CRSP – wiceprzewodniczący o. Zdzisław Klafka, CSSR – konsultor o. Dariusz Kowalczyk, SJ - konsultor Warszawa, dnia 28 maja 2007 roku

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
21°C Niedziela
dzień
22°C Niedziela
wieczór
17°C Poniedziałek
noc
14°C Poniedziałek
rano
wiecej »