Konsekracja biskupia w bazylice watykańskiej

„W starożytnym Kościele, już w Apokalipsie, biskupów określano mianem «aniołów» Kościołów powierzonych ich trosce. Wyrażano w ten sposób ścisłą relację między posługą biskupa a misją anioła" - powiedział Papież na Mszy święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września). Podczas niej udzielił sakry 6 kapłanom.

Zwracając się w homilii do nowo konsekrowanych, szczególne słowa skierował do abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Przypomniał, że „z wielką pokorą, kompetencją i oddaniem” służył mu jako sekretarz, a wcześniej wraz z obecnym kard. Stanisławem Dziwiszem przez wiele lat pełnił tę samą funkcję u boku jego poprzednika. Wraz z abp. Mokrzyckim Benedykt XVI pozdrowił łacińskiego metropolitę lwowskiego, któremu będzie on odtąd pomagał jako koadiutor. Podkreślił, że kard. Marian Jaworski był osobistym przyjacielem Jana Pawła II. Ponadto skierował pozdrowienie do pozostałych biskupów rzymskokatolickich z Ukrainy, przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, obejmując też myślą tamtejszą hierarchię greckokatolicką oraz Cerkiew prawosławną. „Wychodząc od zadania anioła możemy zrozumieć posługę biskupa - mówił Papież. Ale kim jest anioł? Pismo Święte i tradycja Kościoła pozwalają zauważyć dwa aspekty. Z jednej strony anioł jest stworzeniem, które stoi przed Bogiem zwrócone całym sobą ku Niemu. Wszystkie trzy imiona archaniołów kończą się słowem «El», które oznacza Boga. Bóg jest wpisany w ich imiona, w ich naturę. Ich prawdziwą naturą jest istnienie przed obliczem Boga i dla Boga. Właśnie tak tłumaczy się również drugi aspekt charakteryzujący aniołów: są oni posłańcami Boga. Niosą Boga ludziom, otwierają niebo, a w ten sposób otwierają ziemię. Właśnie dlatego, że stoją blisko Boga mogą być także bardzo blisko człowieka. Bóg bowiem jest bliższy każdemu z nas, niż my sami sobie. Aniołowie mówią człowiekowi o tym, co stanowi jego prawdziwą istotę, o tym, co w jego życiu tak często jest zakryte i pogrzebane. Wzywają go oni do powtórnego wejścia w siebie, dotykając go od strony Boga. W tym sensie także my, byty ludzkie, powinniśmy zawsze na nowo stawać się aniołami jedni dla drugich. Aniołami – którzy sprowadzają ze złych dróg i ciągle na nowo ukazują nam kierunek ku Bogu. Jeśli starożytny Kościół nazywa biskupów «aniołami» ich Kościołów, pragnie powiedzieć właśnie to: sami biskupi powinni być ludźmi Bożymi, muszą być ukierunkowani na Boga”. Mówiąc o postaciach trzech archaniołów, których czci się dzisiaj w liturgii, Papież zwrócił uwagę na funkcje, jakie Biblia przypisuje św. Michałowi. Broni on sprawy wyjątkowości Boga przeciw zakusom szatana, który chce przekonać ludzi, że Bóg jest przeszkodą dla ich wolności i powinni się Go pozbyć. Jednak kto wyklucza Boga, nie czyni człowieka wielkim, ale przeciwnie, pozbawia go godności. Wiara w Boga broni człowieka we wszystkich jego słabościach i brakach. Zadaniem biskupa, jako człowieka Bożego, jest czynienie miejsca dla Boga w świecie, a przez to obrona wielkości człowieka. Archanioł Gabriel to posłaniec, zwiastun wcielenia Boga – przypomniał Benedykt XVI. Również zadaniem biskupów jest pukanie w imieniu Chrystusa do drzwi ludzkich serc. Jednocząc się z Chrystusem, mają oni podejmować zadanie Gabriela: nieść wezwanie Chrystusa ludziom. Natomiast zadaniem św. Rafała jest uzdrawianie. Głoszenie Ewangelii – wskazał Ojciec Święty – oznacza samo w sobie uzdrawianie, ponieważ człowiek potrzebuje przede wszystkim prawdy i miłości. Księga Tobiasza mówi o uzdrowieniu przez Rafała ślepych oczu. Wszyscy są zagrożeni ślepotą na Boga. Uzdrowienie tej ślepoty przez orędzie wiary i świadectwo miłości należy do Rafałowych zadań, powierzonych kapłanowi, a zwłaszcza biskupowi – podkreślił Papież. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki do czekających go obowiązków podchodzi z ufnością i wiarą w Boże błogosławieństwo. „Z wielką nadzieją i radością idę, aby służyć archidiecezji lwowskiej – powiedział Radiu Watykańskiemu. Mam wielką ufność. Myślę, że Pan Bóg będzie mi błogosławił i pomagał tak, że droga Jego nie będzie trudna, a moja będzie możliwa do pokonania. Wszyscy są bliscy memu sercu i wszystkich obejmuję moją modlitwą”. Sakra koadiutora oznacza, że abp Mokrzycki będzie następcą kard. Mariana Jaworskiego na stolicy metropolitalnej we Lwowie. Urząd obejmie, gdy Benedykt XVI przyjmie rezygnację kard. Jaworskiego. „Ja już 6 lat temu osiągnąłem wiek kanoniczny, Ojciec Święty to jeszcze przedłużył, a teraz dał mi koadiutora, żeby mnie wspierał – powiedział Radiu Watykańskiemu dotychczasowy metropolita lwowski. Jestem wdzięczny bardzo Ojcu Świętemu dlatego, że przychodzi człowiek, który jest przede wszystkim z archidiecezji lwowskiej, a poza tym przynosi ze sobą wyjątkowe doświadczenie, był bowiem sekretarzem obu Papieży – Jana Pawła II przez 9 lat i Benedykta XVI przez ponad 2 lata” – dodał kard. Jaworski. W uroczystościach konsekracyjnych wziął udział polski wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal, który w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej odznaczył abp. Mieczysława Mokrzyckiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Poniedziałek
dzień
31°C Poniedziałek
wieczór
28°C Wtorek
noc
21°C Wtorek
rano
wiecej »