Papież do FAO: Wychowujcie do pokoju poprzez walkę z głodem

Jednym z najbardziej niepokojących paradoksów naszych czasów jest ciągłe szerzenie się ubóstwa na świecie, w którym jednocześnie ma miejsce bezprecedensowy rozwój gospodarczy, naukowy i techniczny. Zwrócił na to uwagę Papież, przyjmując w Watykanie uczestników 34. konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

Wyraził on uznanie dla istotnej roli, jaką FAO pełni w walce z głodem na świecie. Była to jedna z pierwszych organizacji międzynarodowych, z którymi Stolica Apostolska nawiązała regularne stosunki dyplomatyczne. Od 1948 roku ma w niej ona status stałego obserwatora. Benedykt XVI zaznaczył, że Stolica Święta była zawsze głęboko zainteresowana wszelkimi wysiłkami, by uwolnić ludzkość od głodu i niedożywienia. Wolność od głodu to podstawowe prawo każdego człowieka. Konieczne jest wzmożenie wysiłków, by pokonać tę tragedię, zwalczając takie przeszkody, jak konflikty zbrojne, choroby, niesprzyjające warunki atmosferyczne i środowiskowe, masowe przesiedlenia ludności. Winno się to czynić z uwzględnieniem zasad etycznych, które należą do wspólnego dziedzictwa wszystkich ludzi i są podstawą życia społecznego. „Wspólnota międzynarodowa musi zawsze korzystać z tego cennego skarbu wspólnych wartości. Autentyczny, trwały rozwój jest bowiem niemożliwy bez ducha współpracy oraz gotowości dzielenia się zasobami profesjonalnymi i technicznymi – wskazał Papież. - Szczególnie zatem dzisiaj rodzina ludzka musi znaleźć narzędzia i strategie zdolne do przezwyciężenia konfliktów – powodowanych przez różnice społeczne, rywalizację etniczną czy ogromną nierówność poziomu rozwoju gospodarczego. Benedykt XVI zauważył, że ludzkość pragnie prawdziwego, trwałego pokoju. Ten zaś będzie możliwy tylko wówczas, gdy jednostki, grupy na każdym szczeblu i rządzący starać się będą podejmować decyzje silnie zakorzenione w fundamentalnych zasadach sprawiedliwości. „Istotne jest więc, aby społeczeństwa podejmowały wysiłek wychowania ludzi działających rzeczywiście na rzecz pokoju. Zadanie to należy szczególnie do takich organizacji jak wasza” – podkreślił Ojciec Święty. - Koniecznie trzeba uznać, że podstawą autentycznej sprawiedliwości jest powszechne przeznaczenie dóbr stworzenia. Religia jako potężna siła duchowa, mogąca uzdrowić rany konfliktów i podziałów, ma do wniesienia w tym względzie swój specyficzny wkład – zwłaszcza przez formowanie umysłów i serc zgodnie z wizją osoby ludzkiej” – zauważył Benedykt XVI. Papież przypomniał, że sam postęp techniczny nie wystarcza. Trzeba uwzględniać szerszy kontekst pełnego dobra osoby. Pokój, dobrobyt i prawa człowieka są bowiem ze sobą nierozdzielnie powiązane. Ze względu na sprawę pokoju najwyższy czas zapewnić, by już nikt na świecie nie cierpiał głodu – podkreślił Ojciec Święty przyjmując uczestników 34. konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Środa
dzień
32°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
21°C Czwartek
rano
wiecej »