List Episkopatu na święto św. Rodziny

Tradycyjnie, jak co roku Konferencja Episkopatu Polski przygotowała list pasterski na święto świętej Rodziny, który zostanie odczytany w kościołach w całej Polsce w niedzielę 30 grudnia, kiedy przypada to święto.

Potrzebna jest dzisiaj nowa refleksja nad małżeństwem i rodziną - uważają polscy biskupi. Niepokoją się, że poglądy młodego pokolenia, zwłaszcza na temat etyki seksualnej często odbiegają od nauki Kościoła. Podkreślają też, że "wszelkie pozanaturalne ingerowanie człowieka w tajemnicę życia jest bezprawiem i uzurpacją wobec Boga". W liście zatytułowanym "Bądźmy uczniami Chrystusa w rodzinie" a nawiązującym do hasła programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce polscy hierarchowie pisząc o problemach rodziny przypominają, że "małżonkowie pozostają sługami życia a nie jego panami". Apelują też do wszystkich rodziców, a także bezdzietnych małżonków, "aby otwierali swoje serca nie tylko na własne dzieci, lecz także na inne, które oczekują miłości rodzicielskiej" . Biskupi upominają się także o poważne traktowanie sakramentu małżeństwa. Przypominają narzeczonym o potrzebie korzystania "ze wszystkich prowadzonych przez duszpasterzy form przygotowania do małżeństwa". Informują przy okazji, że takie przygotowanie prowadzą też ośrodki duszpasterstwa polonijnego za granicą. Do rządzących biskupi apelują "o dobry program prorodzinny oraz właściwe rozwiązania prawne i ekonomiczne, które będą wsparciem dla każdej rodziny, uwzględniając też realne potrzeby każdego dziecka". Poniżej pełny tekst listu biskupów: List Pasterski Episkopatu Polski na Święto Świętej Rodziny z Nazaretu (Syr 3,2-6. 12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15. 19-23) Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Kochani Małżonkowie i Rodzice, Dzieci i Młodzieży, Umiłowany Ludu Boży! Zwracamy się do Was wszystkich, przeżywając razem z całym Kościołem atmosferę radości Bożego Narodzenia oraz szczególnej bliskości między ludźmi, której znakiem jest wigilijny opłatek. Wielokrotnie podkreśla się, że te Święta są najbardziej rodzinne. Radujemy się darem człowieczego życia Syna Bożego, który - poczęty z Ducha Świętego - narodził się z Maryi Dziewicy, a pod opieką Świętego Józefa, Przeczystego Oblubieńca Bogurodzicy, przeżywał normalne życie rodzinne. W dzisiejszą niedzielę, zwaną Świętem Świętej Rodziny, Kościół zwraca naszą uwagę, że narodzenie Jezusa Chrystusa dokonało się właśnie w rodzinie, w Rodzinie Świętej. Stwarza to okazję do podjęcia przez nas refleksji na tematy ważne dla każdej rodziny chrześcijańskiej, a także - z racji na naturę życia rodzinnego - ważne dla każdej rodziny. 1. Droga Słowa Bożego Wsłuchani w dzisiejsze słowa Ewangelii świętej, zwracamy uwagę na to, że najważniejsze sprawy Bóg przedstawiał Świętemu Józefowi, kiedy ten, w wielkim wyciszeniu swego serca starał się wsłuchiwać w głos Boga. Musiało to być poprzedzone przez Józefa głębokim modlitewnym rozważaniem trudnych sytuacji, w jakich znajdowała się Święta Rodzina. Podczas tych modlitw Józef przedstawiał Bogu sprawy trudne, dotyczące powierzonej mu Rodziny. I otrzymywał od Boga światło, łaskę zrozumienia oraz polecenia, których nie bał się podejmować. O takiej postawie mówią też poruszające słowa z Listu do Kolosan, zachęcające nas wszystkich, także każdego z rodziców, do nieustannego rozważania Słowa Bożego: "Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem", abyście przeżywali wasze codzienne sprawy "pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach". Święty Paweł zachęca: "wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w Imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego". Z kolei słowo wyjęte z Księgi Syracha prowadzi nas po drogach codziennego życia wielu rodzin, pokazując każdemu z rodziców i dzieci, co jest miłe Bogu w relacjach rodzinnych. Nade wszystko zachęca, aby w codzienności życia rodzinnego zauważyć obecność Boga, który przez rodzinę chce realizować swój plan kształtowania pełni naszego człowieczeństwa, a także opieki nad człowiekiem potrzebującym pomocy. W szczególny sposób odnosi się to do duchowej więzi pomiędzy samymi małżonkami, do postawy rodziców wobec dzieci, a także do sposobu patrzenia na osoby starsze. Wszystkie te sprawy rodzina, wzorem Świętej Rodziny, powinna nieustannie przedstawiać Bogu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
-1°C Piątek
wieczór
-2°C Sobota
noc
-2°C Sobota
rano
-1°C Sobota
dzień
wiecej »