Optymistyczny i prounijny jak Polak

Polacy należą do największych w UE optymistów, opowiadają się za pogłębieniem europejskiej integracji i najsilniej popierają dalsze rozszerzenia - oto główne wnioski najnowszego badania opinii publicznej Eurobarometr, który opublikowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Optymizm społeczny Polaków przejawia się głównie w pozytywnych ocenach sytuacji życiowej (76 proc.), ale także w coraz lepszych oczekiwaniach dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Wysokie wskaźniki optymizmu notowane w Eurobarometrze znajdują także potwierdzenie w polskich badaniach opinii publicznej - skomentowała dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z Fundacji "Polska w Europie". W ciągu roku odsetek respondentów oczekujących poprawy sytuacji ekonomicznej wzrósł o10 punktów procentowych – do 28 proc., zaś liczba osób obawiających się jej pogorszenia zmniejszyła się o 20 punktów procentowych – do 14 proc. W ocenie ekspert, optymizm Polaków jest niezwykle wysoki nie tylko na tle UE, ale także na tle samych "nowych" państw członkowskich. - Musimy pamiętać, że to badanie zostało zrealizowane w okresie jesiennej kampanii wyborczej w Polsce. Kampania wyborcza jest zawsze okresem, kiedy rośnie zainteresowanie społeczne sprawami publicznymi - dodała Skotnicka-Illasiewicz. W ocenie opinii publicznej bezrobocie nie jest już najważniejszym problemem, przed którym stoi obecnie Polska. Wiosną 2006 78 proc. Polaków uważało brak miejsc pracy za główne wyzwanie dla kraju. Obecnie uważa tak 32 proc. badanych. Poprawa sytuacji w służbie zdrowia jest teraz w odczuciu społecznym największym wyzwaniem dla kraju – uważa tak 49 proc. Polaków. W skali Europy średnio 21 proc. ankietowanych wskazuje służbę zdrowia jako główny problem. W hierarchii najważniejszych problemów dla Polski daje się także zauważyć wzrost odsetka respondentów zaniepokojonych inflacją (23 proc.). 71 proc. respondentów uważa, że członkostwo w Unii jest "czymś dobrym". W 2004 roku, w przededniu akcesji, twierdziło tak 42 proc. ankietowanych. Od tego czasu odsetek ten nieprzerwanie rośnie. Podczas poprzedniego badania wynosił 67 proc. Średnio w Europie członkostwo w UE za "rzecz dobrą" uważa 58 proc. badanych. Najlepiej członkostwo swojego kraju w Unii oceniają Luksemburczycy (82 proc.) i Holendrzy (79 proc.). Przeciwnego zdania są najczęściej Austriacy (38 proc.), Łotysze (37 proc.) i Brytyjczycy (34 proc.). Socjologowie czasem pytają kiedy przestanie rosnąć poparcie dla UE. Ja odpowiadam: gdy przebije sufit – żartowała dr Skotnicka-Illasiewicz – Coraz więcej jest Polaków, którzy nie wyobrażają sobie życia poza UE. Z sondażu wynika, że przeszło sześciu na dziesięciu respondentów (62 proc.) ufa Unii Europejskiej. Wiosną 2004 roku odsetek ten wynosił 33 proc., zaś rok temu – 58 proc. Średnio 48 proc. Europejczyków ufa UE. Najczęściej deklarują zaufanie do UE Rumuni (68 proc.) i Estończycy (67 proc.), a najrzadziej Brytyjczycy (25 proc.). Zaufanie do Unii Europejskiej jest wyższe w 12 „nowych” państwach unijnych (62 proc.) niż w 15 „starych” krajach Wspólnoty (55 proc.). 21 proc. ankietowanych nie ufa UE – przed rokiem wskaźnik ten wynosił 26 proc. Prawie dwie trzecie Polaków (64 proc.) uważa, że sprawy w Unii Europejskiej idą w dobrym kierunku. W żadnym innym kraju odsetek ten nie jest równie wysoki. Średnio w UE opinię te podziela 40 proc. ankietowanych. Rekordowy odsetek respondentów (83 proc.) sądzi, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. Wskaźnik ten rośnie nieprzerwanie od wiosny 2004, kiedy wynosił 50 proc. Rok temu, w jednym z badań, zapytaliśmy kto – zdaniem respondentów – odniósł większe korzyści z przystąpienia Polski do UE: Polska czy inne kraje członkowskie? – powiedziała ekspert. – I wtedy większość sądziła, że inne kraje korzystają bardziej. Dzisiaj większość jest zdania, że z członkostwa korzysta głównie Polska. Średnio 58 proc. respondentów uważa, że ich kraj skorzystał na członkostwie. Najczęściej uważają tak Irlandczycy (87 proc.), zaś najrzadziej – Brytyjczycy i Cypryjczycy (po 37 proc.). Polacy są niezmiennie największymi zwolennikami "Unii otwartych drzwi". Rozszerzenie popiera obecnie 76 proc. respondentów i odsetek ten nie zmienił się od poprzedniego badania. Od wejścia naszego kraju do UE, więcej niż siedmiu na dziesięciu Polaków popiera przyjmowanie nowych państw do Wspólnoty. Średnie wsparcie dla tej idei w skali Europy wynosi 46 proc. Najmniej zwolenników rozszerzenia jest wśród mieszkańców Austrii (24 proc.) i Niemiec (28 proc.).

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
32°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
22°C Czwartek
rano
33°C Czwartek
dzień
wiecej »