Bartłomiej I u Benedykta XVI

Goszczący w Watykanie Bartłomiej I spotkał się w południe 28 czerwca z Benedyktem XVI, a 29 czerwca weźmie udział we Mszy św., podczas której Papież nałoży paliusze 40 metropolitom mianowanym w ciągu ostatniego roku.

Zwracając się do Patriarchy Ekumenicznego, Benedykt XVI przypomniał, że uroczystości ku czci Apostołów będących patronami Kościołów Rzymu i Konstantynopola dają każdego roku sposobność do wymiany wizyt. Jest to okazja do braterskich rozmów i modlitwy katolików i prawosławnych. Sprzyja coraz lepszemu wzajemnemu poznawaniu się, uzgadnianiu wspólnych inicjatyw i wzrastaniu nadziei na rychłe osiągnięcie pełnej jedności. Tym razem uroczystość patronalna Kościoła rzymskiego łączy się z otwarciem Roku św. Pawła, ogłoszonego przez Papieża dla uczczenia jego dwutysięcznych urodzin. Ojciec Święty podkreślił, że ma to służyć coraz głębszej refleksji nad jego dziedzictwem teologicznym i duchowym. Wyraził radość, że również Bartłomiej I ogłosił w swoim Kościele specjalny rok upamiętniający Apostoła Narodów. Wskazał też na znaczenie nauczania św. Pawła dla chrześcijan naszych czasów. Współczesnych sobie wyznawców Chrystusa, wśród których już wówczas pojawiły się rozłamy, zachęcał on do jednomyślności. „W naszym świecie, w którym umacnia się zjawisko globalizacji, ale mimo to utrzymują się podziały i konflikty, człowiek coraz bardziej potrzebuje pewności i pokoju – powiedział Papież. – Równocześnie jednak pozostaje zagubiony i niemal usidlony hedonistyczną, relatywistyczną kulturą, podającą w wątpliwość samo istnienie prawdy. Wskazania Apostoła są w tym względzie szczególnie przydatne, by zachęcić do wysiłków w dążeniu do pełnej jedności wśród chrześcijan. Jest ona konieczna, by dawać ludziom trzeciego tysiąclecia coraz wyraźniejsze świadectwo o Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko w Chrystusie i Jego Ewangelii ludzkość znaleźć może odpowiedź na swe najgłębsze oczekiwania”. Zwracając się do Ojca Świętego, Bartłomiej I pokreślił, że jego obecny pobyt w Rzymie jest wyrazem wdzięczności za papieską wizytę z 2006 r. w Konstantynopolu na prawosławnych uroczystościach ku czci św. Andrzeja. Zwrócił uwagę, że taka wymiana wizyt to namacalne potwierdzenie coraz lepszych kontaktów obu Kościołów „dzięki dialogowi teologicznemu, prowadzonemu w modlitewnym oczekiwaniu na pełną komunię sakramentalną”. Jego spotkania z Benedyktem XVI są kontynuacją wymiany wizyt ich poprzedników: Pawła VI z Atenagorasem i Jana Pawła II z Dimitriosem I. Ponadto Bartłomiej I poinformował, że Patriarchat Ekumeniczny ogłosił Rok św. Pawła listem do Kościołów prawosławnych wystosowanym na Boże Narodzenie 2007 r. W ramach obchodów planowana jest w październiku 2008 r. specjalna konferencja naukowa w Stambule przy okazji spotkania zwierzchników wszystkich Cerkwi prawosławnych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
2°C Piątek
dzień
2°C Piątek
wieczór
0°C Sobota
noc
0°C Sobota
rano
wiecej »