Benedykt XVI o kulcie jaki chrześcijanin winien składać Bogu

Nauce św. Pawła o kulcie jaki chrześcijanin winien składać Bogu poświęcił Benedykt XVI swą katechezę podczas środowej audiencji ogólnej w Watykanie.


Pełny tekst katechezy » W auli Pawła VI zgromadziło się około 3 tys. pielgrzymów. Najliczniejszą grupą na pierwszym tego typu spotkaniu z wiernymi byli amerykanie z USA oraz grupy parafialne z różnych regionów Włoch. Przybyli na nią także katolicy z diecezji witebskiej na Białorusi – z Orszy i Brasławia. Ojciec Święty przypomniał, że teologia Apostoła Narodów koncertuje się na Chrystusowym Krzyżu, który radykalnie odnawia całe pojmowanie kultu. "Dawny kult uległ zakończeniu w najwyższym akcie Bożej miłości wyrażającej się w ofierze Chrystusa – miłości aż do śmierci na Krzyżu. Ciało Zmartwychwstałego jest jedyną świątynią" - zaznaczył Papież, przypominając iż św. Paweł używa określenia „ofiara” w odniesieniu do konkretnej egzystencji chrześcijanina. Benedykt XVI zachęcił wiernych, aby ofiarowywali siebie Bogu jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu (Rz 12,1). Zaznaczył, że ofiara oznacza zazwyczaj śmierć ofiary – w tym wypadku chodzi o uczczenie Boga w najbardziej konkretnej egzystencji chrześcijanina. "Kult duchowy – powiada św. Paweł oznacza pełnienie służby w czystości ducha a także adorowanie i wychwalanie Boga żywego. Jesteśmy powołani do działania zgodnego z wiarą i ludzką godnością, pozwalając przekształcić się od wewnątrz, aby przyjąć nowość życia w Duchu św., który staje się normą życia” - powiedział wiernym podczas pierwszej audiencji ogólnej w roku 2009 Benedykt XVI. Papieską katechezę w języku polskim streścił ks. prałat Sławomir Nasiorowski z watykańskiego sekretariatu stanu: „Ojciec Święty pozdrawiając nas dzisiaj we wstępie do katechezy wyraził życzenie, byśmy w nowym roku otwartym sercem i umysłem trwali w przyjaźni z Chrystusem. Jak spełnić to życzenie, uczy nas swym życiem i przykładem św. Paweł. Katecheza dzisiejsza przybliża nam jego nauczanie na temat kultu, jaki chrześcijanie mają oddawać Bogu. Mówiąc o tym Apostoł Narodów unika terminologii Starego Testamentu, związane ze składaniem ofiar ze zwierząt. W Liście do Efezjan podkreśla co prawda, że śmierć Chrystusa była ofiarą całopalną, najczęściej jednak mówi o niej w terminach: odkupienie, pojednanie, usprawiedliwienie. W Liście do Rzymian zachęca: Proszę was, bracia, byście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby. Życie chrześcijanina powinno być nieustannym kultem duchowym, ofiarą składaną Bogu z własnego życia. Ma to być ofiara żywa, wyrastająca z autentycznej miłości, Ofiara czysta, święta i przyjemna Bogu, wznosząca się przed Nim jako miła woń. Fundamentem kultu duchowego, jak podkreśla św. Paweł w kilku fragmentach Listu do Rzymian, jest krzyż Chrystusa i Eucharystia. Trwając w jedności z Chrystusem, każdy z nas powinien Mu oddawać swoje życie w ofierze, odnawiać się w swoim myśleniu, by nie biorąc wzoru z tego świata, rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co Bogu miłe i co doskonałe”. Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: "Pozdrawiam serdecznie Polaków, uczestniczących w tej pierwszej w nowym roku audiencji. Zgłębiając nauczanie św. Pawła, uczymy się patrzenia na sprawy tego świata poprzez prymat wiary i trwanie w jedności z Chrystusem. Niech błogosławieństwo Bożego Syna narodzonego w Betlejem towarzyszy wam w nowym roku!"
«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
-1°C Środa
rano
-1°C Środa
dzień
-1°C Środa
wieczór
-1°C Czwartek
noc
wiecej »