W diecezji płockiej nie było nadużyć w Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Zespół weryfikacyjny ds. działalności Ruchu Rodzin Nazaretańskich na terenie diecezji płockiej podsumował swoją pracę. Został on powołany w lutym tego roku dekretem biskupa płockiego Piotra Libery, po tym jak podobna Komisja w archidiecezji warszawskiej stwierdziła nieprawidłowości w Ruchu.

Członkowie zespołu nie dopatrzyli się jednak żadnych poważnych nieprawidłowości teologiczno-prawnych ani nadużyć w działalności Ruchu na terenie diecezji płockiej. W skład zespołu weszli: ks. inf. prof. Wojciech Góralski - przewodniczący, ks. prał. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. dr Sławomir Zalewski. Celem prac zespołu było dokonanie rozeznania, czy zarzuty pod adresem RRN, zawarte w dekrecie metropolity warszawskiego abpa Kazimierza Nycza z 29 stycznia 2009 r. mogą dotyczyć także struktur RRN na terenie diecezji płockiej. Członkowie gremium przestudiowali dokumenty formacyjne i prawne RRN. Następnie przeprowadzili rozmowy z jedenastoma osobami świeckimi: animatorami diecezjalnymi i odpowiedzialnymi za Ruch w parafiach oraz czterema księżmi, którzy są aktywnie zaangażowani w jego działalność na terenie diecezji płockiej. We wnioskach końcowych członkowie zespołu weryfikacyjnego stwierdzili, że zarzuty postawione RRN w dekrecie arcybiskupa warszawskiego oraz w Komunikacie Komisji Teologiczno–Prawnej generalnie „nie odnoszą się do działalności Ruchu Rodzin Nazaretańskich na terenie Diecezji Płockiej”. Ponadto stwierdzono, że zarówno moderator diecezjalny Ruchu, jak i pozostali kapłani działający w Ruchu oraz animatorzy świeccy, zdecydowanie odcinają się od nadużyć stwierdzonych w RRN w archidiecezji warszawskiej. W opinii powołanego przez bpa Liberę zespołu, działalność zaangażowanych w prace Ruchu kapłanów należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, gdyż „są to duchowni o nieskazitelnej postawie kapłańskiej, gorliwi w duszpasterstwie parafialnym, poświęcający (dodatkowo) swój czas na działalność w RRN”. Zespół pozytywnie ocenił także pracę świeckich liderów Ruchu, którzy są „katolikami o zaawansowanym poziomie życia duchowego”, pragnącymi „znajdować w Ruchu własną drogę do Boga”. Podkreślono również, że osoby te z szacunkiem i uznaniem odnoszą się do kapłanów, co „dobrze świadczy o ich wyrobieniu eklezjalnym”. Według członków zespołu nie należy całkowicie negować istniejących dokumentów formacyjnych RRN, bowiem zawierają one wiele treści pożytecznych i pozostających w pełnej zgodności z doktryną Kościoła. Jednakże należałoby zwrócić uwagę liderom Ruchu na treści mogące wskazywać na niewłaściwe ujmowanie pewnych kwestii (m.in. godność człowieka, rola Matki Bożej w życiu chrześcijanina). Poza tym zespół stwierdził, że istnieje potrzeba „wypracowania przez moderatora diecezjalnego RRN i pozostałych liderów tegoż Ruchu dokumentu określającego bliżej cel RRN i środki do jego realizacji, strukturę organizacyjną, zasady kierownictwa duchowego itp. (rodzaj zasad statutowych)”. Ruch Rodzin Nazaretańskich na terenie diecezji płockiej działa od 2003 r. Jego moderatorem diecezjalnym jest ks. dr Cezary Siemiński. Trudno ustalić aktualną liczbę jego członków. W kwietniu ponad stu z nich wzięło udział w międzynarodowej 12. pielgrzymce RRN na Jasną Górę. W lutym br. Komisja powołana przez metropolitę warszawskiego abp. Kazimierza Nycza w celu rozwiązania kryzysu w Ruchu Rodzin Nazaretańskich na terenie archidiecezji warszawskiej uznała, że we wspólnocie miały miejsce nieprawidłowości, dotyczące m.in. błędnego rozumienia pośrednictwa Maryi. Problemem była też wiara niektórych członków Ruchu w nadzwyczajny charyzmat maryjny Sławomira Bieli, który miał polegać na szczególnym działaniu Matki Bożej w tym mężczyźnie, co przez niektóre osoby mogło być przyjmowane, jakoby Biela był „wcieleniem” Matki Bożej. Decyzją abp. Nycza odpowiedzialni za RRN mają wypracować nowe materiały formacyjne. „W nowej formacji RRN należy zwrócić uwagę na wartości służące umacnianiu więzów małżeństwa i rodziny oraz godności człowieka. W kierownictwie duchowym należy zadbać o przestrzeganie zasady osobistej wolności i godności osoby ludzkiej oraz jej praw ludzkich i obywatelskich. Oznacza to zakaz wprowadzania praktyki, iż spowiednik decyduje o sprawach doczesnych i bytowych penitenta". Ruch Rodzin Nazaretańskich jest obecny w 40 diecezjach, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Należy do niego ok. 45 tys. osób. eg / Płock

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
0°C Wtorek
noc
-1°C Wtorek
rano
2°C Wtorek
dzień
3°C Wtorek
wieczór
wiecej »