Ks. Piesiur o zwrocie dóbr Kościoła

Ks. Mirosław Piesiur, współprzewodniczący Komisji Majątkowej, ma nadzieję, że deklaracja podpisana 25 czerwca między przedstawicielami rządu i Episkopatu, umożliwi szybszy zwrot Kościołowi bezprawnie zagrabionych dóbr.

W rozmowie z KAI zaznacza, że jeśli przyspieszenie by nie nastąpiło, to – biorąc pod uwagę tempo prac komisji w ostatnim czasie – jej prace mogłyby trwać jeszcze 20 lat.

Ks. Piesiur wyjaśnia, że tekst deklaracji przyjętej na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu w ubiegły czwartek jest uszczegółowieniem przepisów, na podstawie których Komisja Majątkowa działa od lat. Istotnym doprecyzowaniem jest decyzja, że do postępowania na danym terenie skąd pochodzą wnioskodawcy, zostaną zaangażowani także wojewodowie. „Chodzi o to, aby oni mogli mobilizować uczestników postępowania do przygotowania mienia zamiennego. Wojewodowie pełnią bowiem nadzór nad pracą starostów, szczególnie jeśli chodzi o majątek Skarbu Państwa, którym starosta zarządza” – informuje.

Chodzi też o to - dodaje - aby uniknąć przypadków sprzedaży lub wystawiania na sprzedaż przez aktualnego właściciela, czyli Skarb Państwa (reprezentowany przez Agencję Nieruchomości) nieruchomości przedstawianych jako mienie zamienne. Takie sytuacje niekiedy miały miejsce.

Drugim istotnym elementem deklaracji - wyjaśnia duchowny - jest postanowienie, że operaty (czyli wyceny nieruchomości) powinny być robione przez tę stronę, która tą nieruchomością dysponuje. A jeśli są jakieś wątpliwości, to należałoby je – zgodnie z ustawą – przekazać uprawnionym rzeczoznawcom. Dodaje, że taki tryb obowiązywał i wcześniej, natomiast problem polegał na tym, że strona rządowa za te operaty nie chciała płacić. Z przepisów jednak wynika, że koszty tych działań winno ponosić MSWiA, gdyż do obowiązków ministerstwa należy administracyjna obsługa Komisji Majątkowej.

Ks. Piesiur poinformował, że do rozpatrzenia przez Komisję Majątkową pozostały jeszcze 253 nierozstrzygnięte sprawy. W tym roku zostało rozpatrzonych 6 lub 7 spraw. Ponadto w 3 sprawach orzeczono nieuzgodnienie stanowiska.

„Jeśli tempo pracy nie ulegnie zmianie, to Komisja pracować będzie jeszcze 20 lat” – mówi żartobliwie ks. Piesiur. Dodaje, że ma nadzieję, że po podpisaniu deklaracji z 25 czerwca prace ulegną przyspieszeniu i komisja znacznie szybciej będzie mogła zakończyć pracę. Taki postulat już wielokrotnie był formułowany przez stronę kościelną.

„Jedynym problemem jest to, w jaki sposób mienie zamienne będzie dostarczane wnioskodawcy: w jakiej ilości i w jakim tempie” – wyjaśnia. „Jeżeli wszystkie strony, które są do tego zobowiązane: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie, a teraz i wojewoda, który ma być swego rodzaju arbitrem pomagającym stronom, dołożą starań, to rzecz może posunąć się do przodu” – dodaje współprzewodniczący Komisji Majątkowej.

Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej 25 czerwca stwierdza m. in.: „Strona rządowa i strona kościelna dokonały weryfikacji zasad działania Komisji Majątkowej. W wyniku wspólnych uzgodnień podpisana została deklaracja, która ma zapewnić rzetelne i sprawne funkcjonowanie Komisji oraz pełną przejrzystość podejmowanych przez nią decyzji.

Wśród najważniejszych punktów deklaracji znalazły się: uczestnictwo w postępowaniu wojewody właściwego ze względu na położenie nieruchomości objętej roszczeniem wnioskodawcy, wyceny nieruchomości budzące wątpliwości będą przekazywane przez Komisje Majątkową stosownym organizacjom rzeczoznawców majątkowych, wykaz wniosków pozostałych do rozpatrzenia zostanie zamieszczony w BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
26°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
29°C Sobota
dzień
29°C Sobota
wieczór
wiecej »