Według Polaków sprawy idą w złym kierunku

Blisko połowa Polaków (48 proc.) uważa, że rozwój sytuacji w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 29 proc. respondentów, a 23 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii - wynika z wrześniowego sondażu CBOS.

Według badań CBOS, po odnotowanej w lipcu i sierpniu nieznacznej poprawie we wrześniu pogorszyły się opinie na temat rozwoju sytuacji w kraju, powracając do poziomu sprzed dwóch miesięcy. W ciągu ostatnich czterech tygodni o 2 punkty procentowe (do 48 proc.) wzrósł odsetek ankietowanych, uważających, że zmierza ona w złym kierunku, a jednocześnie o 3 punkty procentowe (do 29 proc.) zmalał odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania.

Jak podkreśla CBOS, krytycyzm w ocenie rozwoju sytuacji w kraju dominuje niemal we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Wyjątek stanowią jedynie osoby osiągające największe dochody per capita, a z uwagi na status zawodowy - kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla, wśród których oceny pozytywne i negatywne się równoważą.

Również blisko połowa respondentów (48 proc.) uważa, że sytuacja polityczna w Polsce jest zła. Przeciwnego zdania było 12 proc. badanych, 34 proc. ankietowanych oceniło ją jako ani dobrą, ani złą, a 6 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Jak podaje CBOS, od sierpnia przybyło respondentów negatywnie oceniających sytuację polityczną (o 4 punkty procentowe), jak i tych, którzy są z niej zadowoleni (o 2 punkty procentowe). Zmniejszył się natomiast odsetek (o 5 punktów procentowych) osób, które jakość życia politycznego w naszym kraju określają jako przeciętną.

Według badania, we wszystkich grupach społeczno-demograficznych negatywne opinie o sytuacji politycznej w Polsce znacząco przeważają nad pozytywnymi, jednak najbardziej krytyczni w ocenie krajowej polityki są przede wszystkim respondenci niezadowoleni z sytuacji materialnej swoich gospodarstw domowych. Ponad dwie trzecie z nich (69 proc.) uważa, że sytuacja polityczna w naszym kraju jest zła.

W ciągu ostatniego miesiąca nieco poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Zwiększył się odsetek ankietowanych uważających, że jest ona dobra (o 3 punkty procentowe, do 27 proc.), zmalał zaś tych, które oceniają ją negatywnie (o 2 punkty procentowe, do 31 proc.). W ocenie 36 proc. ankietowanych jest ona ani dobra, ani zła, a 6 proc. badanych nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Zadowolenie z sytuacji gospodarczej w Polsce - jak podkreśla CBOS - wzrasta wraz z wykształceniem badanych, wysokością uzyskiwanych przez nich dochodów per capita, poziomem satysfakcji z własnych warunków materialnych. Nieco lepiej o kondycji ekonomicznej kraju wypowiadają się mężczyźni niż kobiety, a w grupach społeczno-zawodowych pozytywne opinie w tym względzie wyrażają przede wszystkim kadra kierownicza oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Stabilne są oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal ponad połowa respondentów (51 proc.) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, dwie piąte (40 proc.) uważa, że przeciętnie, a co jedenasty (9 proc.), że źle.

Niemal takie jak w sierpniu są też oceny warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów. Co dziesiąty badany jest z nich niezadowolony (10 proc.), dwie piąte ocenia je jako przeciętne (41 proc.), niemal połowa (49 proc.) czuje się nimi usatysfakcjonowana.

We wrześniu - jak podkreśla CBOS - wyraźnie przybyło respondentów wyrażających zadowolenie z sytuacji swoich zakładów pracy (o 8 punktów procentowych, do 64 proc.), ubyło zaś tych, którzy określają ją jako przeciętną (o 7 punktów procentowych, do 23 proc.). Odsetek osób niezadowolonych pozostał w miarę stabilny (11 proc.), przy czym od kilku miesięcy wykazuje on nieznaczny trend spadkowy.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 17-23 września tego roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
13°C Poniedziałek
wieczór
11°C Wtorek
noc
10°C Wtorek
rano
14°C Wtorek
dzień
wiecej »