Nowelizacja budżetu i zmiana ustawy o NIK

W tym tygodniu Sejm zajmie m.in. projektem nowelizacji tegorocznego budżetu. Posłowie rozpatrzą też projekt rozdzielający funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz projekt zmian w ustawie o NIK. Zajmą się też wnioskiem PiS o odwołanie ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Pierwsze czytanie projektu noweli ustawy budżetowej odbędzie się we wtorek. Później nad projektem będą pracowały komisje sejmowe. Drugie czytanie przewidziane jest na piątek, 17 lipca. Z kolei w sobotę - na kolejnym, nowym posiedzeniu Sejmu - obędzie się głosowanie nad projektem zmian w budżecie.

Projekt nowelizacji ustawy tegorocznego budżetu zakłada, że wpływy budżetowe będą niższe od planowanych o 30,1 mld zł. Deficyt, według prognoz, wyniesie 27,18 mld zł i będzie o 9 mld zł wyższy od wcześniej planowanego.

Niższe wpływy podatkowe resort finansów chce zrekompensować pieniędzmi z innych źródeł. Zwiększone będą - o 8,32 mld zł - tzw. dochody niepodatkowe, czyli m.in. dywidendy (o 5,3 mld zł), środki z różnic kursowych (wynik osłabienia złotego). Ponad 8 mld zł ma pochodzić z budżetu UE oraz tzw. innych źródeł.

Rozpatrywane będzie także sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 roku (tzw. absolutorium dla rządu) wraz z przedstawioną przez NIK analizą wykonania budżetu państwa. Jak napisała w poniedziałek "Rzeczpospolita", NIK w swoim raporcie wskazuje liczne zastrzeżenia do wykonania zeszłorocznego budżetu.

Według dziennika, NIK zwraca uwagę m.in., że dochody na poziomie 253,5 mld złotych były były niższe od planu o 10 proc. Rząd miał także przeszacować możliwości wdrożenia w 2008 roku programów unijnych - pozyskano 40 proc. planowanych środków.

Posłowie rozpatrzą także komisyjny projekt zmian w ustawie o NIK, dotyczący m.in. powoływania wiceprezesów NIK.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, właściwa komisja sejmowa ma opiniować kandydatury na wiceprezesów. Jak dotychczas, powoływać i odwoływać ich będzie marszałek Sejmu, na wniosek prezesa NIK.

Zgodnie z propozycją, kadencja wiceprezesów miałaby trwać 5 lat, licząc od dnia złożenia przysięgi. Po upływie kadencji wiceprezes pełniłby obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. Jeżeli w terminie trzech miesięcy nie zostanie powołany nowy wiceprezes NIK, marszałek Sejmu powołuje wiceprezesa po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej. Wcześniej tych regulacji nie było w ustawie o NIK.

Posłowie zajmą się też wnioskiem PiS o odwołanie ministra Grabarczyka. Zarzuty PiS wobec szefa resortu infrastruktury dotyczą m.in. ciągłych zmian w planie budowy dróg ekspresowych i autostrad. Według wnioskodawców szef resortu infrastruktury drastycznie ogranicza liczbę zaplanowanych do budowy dróg. Jak podkreślono obecnie do 2012 roku ma powstać 1136 km autostrad i dróg ekspresowych - co stanowi 36 proc. tego, co założył poprzedni rząd.

Sejm będzie również dyskutował nad projektem zmian w ustawie, który miałby rozdzielić funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Rozpatrzony zostanie zarówno projekt rządowy, jak i przygotowany przez klub Lewicy.

Posłowie mają debatować także nad projektem ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Projekt przewiduje m.in. usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej, uproszczenie trybu podejmowania decyzji dotyczących członkostwa naszego kraju w UE. Powołuje również Komitetu do Spraw Europejskich. Wraz z utworzeniem Komitetu zlikwidowany zostanie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Zaplanowano także rozpatrzenie poselskiego projektu zmian w ustawie o partiach politycznych, który przewiduje, że poręczycielami kredytów zaciąganych przez partie i komitety wyborcze nie będą mogli być cudzoziemcy.

Przedstawiona zostanie ponadto informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 roku.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
22°C Środa
rano
29°C Środa
dzień
29°C Środa
wieczór
23°C Czwartek
noc
wiecej »